Kleineondernemersregeling in 2020

De kleineondernemersregeling (kor) verandert per 1 januari 2020. In de nieuwe kor kan je kiezen voor een vrijstelling voor de btw (omzetbelasting).