Samen werken aan samenwerken

De afgelopen periode werd extra duidelijk gebleken hoe belangrijk een goede manier van samenwerken is. Waar het voorheen nog wel ‘goed kwam’, moesten er nu soms toch echt veranderen op dit gebied worden doorgevoerd. Nieuwe manieren van samenwerken zorgen bij veel accountants- en administratiekantoren voor de nodige dilemma’s.