Employer branding: negen tips

In een krappe arbeidsmarkt is ‘employer branding’ essentieel. Dat is het ontdekken, versterken en promoten van de eigenheid van de organisatie, met het doel de juiste medewerkers aan te trekken.