Zeven trends in werving en selectie

Deze whitepaper beschrijft zeven trends in werving en selectie. Daarnaast geeft deze
paper adviezen over hoe organisaties op deze trends in kunnen spelen.