Tag archieven Wet Werk en Zekerheid

Wijziging transitievergoeding

‘The proof of the pudding is in the eating’, zo luidt het bekende Engelstalige gezegde. Dat geldt ook voor wetgeving. Ruim een jaar na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) drijven onbedoelde ‘weeffouten’ boven, die werkgevers met onredelijke financiële plichten opzadelt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent de problematiek en legde onlangs wijzigingsvoorstellen voor aan het parlement.