Spring naar de hoofdtekst

Hoe digitaal werkt ondernemend Nederland?

Organisaties hebben tweederde van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en dat levert ze een forse kostenbesparing op. Lees nu de Digitaliseringsindex 2020

Visma Digitaliseringsindex 2020

Nederlandse organisaties hebben tweederde van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en dat levert ze een forse kostenbesparing op. De digitale transformatie zal de komende jaren verdergaan, zo verwachten ze. Zorgen zijn er ook, vooral over security. Dit blijkt uit een online steekproef door Kien Onderzoek, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Visma Digitaliseringsindex 2021.   

Voor de vierde achtereenvolgende keer is de mate van digitalisering van Nederlandse organisaties in beeld gebracht. 69% van de processen verloopt tegenwoordig digitaal. Daarmee blijft de groei ten opzichte van 2019 beperkt. In de komende drie jaar wordt wel een flinke stijging verwacht. Dan zal nog geen vijfde van de processen handmatig gebeuren, zo is de gedachte. In grote organisaties liggen de verwachtingen zelfs hoger: tegen 2023 zal slechts iets meer dan een tiende van de processen daar nog niet zijn gedigitaliseerd.

De digitalisering leverde over 2019 een kostenbesparing van maar liefst 20% op. Over 2020 denken organisaties bijna een kwart te besparen. De beveiliging van digitale processen zien ze als hun belangrijkste uitdaging bij de digitale transformatie. Daarnaast is de menselijke factor een aandachtspunt: hoe krijgen ze hun medewerkers mee in de digitalisering?

Tweederde facturen digitaal de deur uit

Visma Digitaliseringsindex 2020

De meeste organisaties versturen hun facturen digitaal. In 2019 ging tweederde van de facturen al digitaal de deur uit, nu is dat 82%. Daarmee is dit het meest gedigitaliseerde proces in 2020. De stijging is zowel in grotere als in kleinere organisaties te zien. Ook het digitaal ontvangen van facturen is flink toegenomen. Dit proces was in 2019 in ruim de helft van de gevallen geautomatiseerd, nu is dat iets meer dan tweederde.

Digitale rapportage de norm in meeste grote organisaties
De populariteit van digitale rapportage neemt toe. Vorig jaar was rapportage nog het minst gedigitaliseerde proces met 53%. Nu zegt tweederde van de organisaties digitaal te rapporteren. De ontwikkeling is sterker in grotere organisaties, dan in kleinere. Over het algemeen wordt er ook vaker digitaal gerapporteerd aan de overheid (59%), maar daar is de groei bescheiden ten opzichte van 2019. Kleinere organisaties blijven hier eveneens flink achter in vergelijking met grotere.

Veel digitaal bestellen
Voor het eerst dit jaar is het bestelproces opgenomen in de Digitaliseringsindex. In 62% van de organisaties is dit proces momenteel al gedigitaliseerd. Het verschil tussen het mkb en de grootzakelijke markt is ook hier groot. In de komende drie jaar verwacht iets meer dan een kwart van de organisaties die nu nog handmatig bestellen dit proces te digitaliseren.

Driekwart werkt op afstand
Niet minder dan driekwart van de organisaties zegt dat hun medewerkers tegenwoordig overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Dat is een sterke toename ten opzichte van vorig jaar (57%). Of deze ontwikkeling iets te maken heeft met de lockdown door het coronavirus, is niet bekend. Het cloudgebruik is vrijwel gelijk gebleven. Nog steeds werkt iets meer dan de helft van de organisaties in de cloud.

Binnen drie jaar meer adaptief


Er zijn weinig veranderingen in de manier waarop organisaties omgaan met digitalisering. Ook nu krijgt digitalisering de meeste aandacht vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie (37%). Iets meer dan een vijfde kiest een integrale benadering, waarbij de organisatiestructuur vorm krijgt vanuit de digitale strategie. De verwachtingen over drie jaar zijn wel anders dan in 2019. Toen zetten de meeste organisaties (34%) in op een integrale benadering binnen drie jaar. Nu denkt 37% tegen 2023 een fase verder te zijn en adaptief om te gaan met digitalisering. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen.

Digitale toekomst tegemoet
Staan we nog aan de beginfase van de digitalisering? Ruim een derde van de organisaties is die mening toegedaan. Dat was vorig jaar ongeveer hetzelfde. De verwachtingen over de situatie in vijf jaar tijd zijn wel veel positiever. 59% van de organisaties voorziet dat dan alle processen in het merendeel van de bedrijven zal zijn geautomatiseerd. Vorig jaar was dit nog 44%. Zeker in de grootzakelijke markt hebben ze veel vertrouwen in de voortgang van de digitalisering. Het onderzoek is in juni 2020 gehouden onder eindverantwoordelijken op financieel gebied in 201 organisaties in het mkb en het grootbedrijf. 

Download de Visma Digitaliseringsindex 2021

Meer informatie: Anita Loman, PR & Communicatiemanager Visma Software, anita.loman@visma.com, tel. 06 51 14 81 95