Spring naar de hoofdtekst

Wat is een audit en wanneer is deze wettelijke controle verplicht?

Handige tips voor een optimale voorbereiding op de wettelijke controle van de jaarrekening.

Wat is een wettelijke audit?

Voorbereiding op de wettelijke controle van de jaarrekeningDe wettelijke controle van de jaarrekening (audit) is verplicht voor bedrijven (en instellingen) die gedurende twee achtereenvolgende jaren voldoen aan twee van de volgende drie criteria (geldend in 2017):

  1. De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen
  2. De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12 miljoen
  3. Over het boekjaar gemiddeld zijn meer dan vijftig fulltime medewerkers in dienst

Voldoet jouw bedrijf aan twee van deze drie criteria? Dan moet je de jaarrekening op grond van de wet (artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) laten controleren door een bevoegde accountant. Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat je jaarrekening de financiële positie van je onderneming correct weergeeft.
Overigens kunnen bedrijven ook vrijwillig een controle laten verrichten indien zo’n verklaring belangrijk is in het zakelijk verkeer. Dat kan zeker voor internationale bedrijven een serieuze overweging zijn.

Start ruim van tevoren met de voorbereidingen. Een goede voorbereiding op de eerste audit kan zomaar drie tot zes maanden tijd kosten.

Geldt de wettelijke controle voor al onze buitenlandse vestigingen?
RA accountant Eric Westhoek: ‘De controle gaat over de geconsolideerde jaarrekening, dat is dus inclusief alle buitenlandse vestigingen. De wet geeft vrij hard aan wanneer een bedrijf moet consolideren. In bepaalde gevallen kan daar vrijstelling voor gelden. Het belangrijkste criterium voor het vervaardigen van een geconsolideerde jaarrekening is ‘overheersende zeggenschap’. De criteria voor wettelijke controle gelden per jaarrekening en er dient dus, afhankelijk van de omvang van de deelnemingen, afzonderlijk te worden bepaald of een deelneming een aparte accountantsverklaring bij de jaarrekening dient te hebben. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een aantal wettelijke regelingen, waaronder bijvoorbeeld het stellen van aansprakelijkheid door de moeder. Bij een meer complexe structuur van de groep is het dus raadzaam hierover goed overeenstemming te bereiken met de verantwoordelijke accountant.’

Alles wat de Financial Controller moet weten ter voorbereiding op een audit.

Jaarlijks hebben veel van onze klanten te maken met de controle van de jaarrekening. Speciaal voor de Financial Controller hebben wij onze kennis en ervaring gebundeld in de whitepaper ‘Voorbereiding op de wettelijke controle van de jaarrekening’. In deze whitepaper vind je de antwoorden op heel veel praktische vragen. RA accountant Eric Westhoek geeft tips voor een optimale voorbereiding op de jaarrekening. Daarnaast bevat de whitepaper een handige pbc-list! Kortom: alles wat je moet weten ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening!

Download de whitepaper


Marvin van der Sprong van Visma-partner About Software is de expert op het gebied van de automatisering van bedrijfsprocessen binnen snel groeiende internationaal georiënteerde bedrijven. Hij is als consultant de afgelopen jaren veel aanwezig geweest bij klanten tijdens de audit periode. Heb je een vraag aan Marvin? Mail dan naar marvin@aboutsoftware.nl

Populairst