Spring naar de hoofdtekst

Whitepaper: Voorkom scope creep en houd projecten in de pas

Vijf tips om je projecten op schema te houden

Projecten op tijd, binnen begroting en volgens afspraak leveren is een grotere uitdaging dan vaak wordt gedacht. In de praktijk blijkt dat nog geen 25 procent van de projecten binnen de afspraken wordt gerealiseerd.

Voor bedrijven die projectmatig werken, zijn drie pijlers belangrijk:

  • resultaat
  • tijd
  • beloning

Je spreekt met je klant precies af wat je oplevert, hoeveel uren het kost en welke doorlooptijd en prijs gekoppeld zijn aan het realiseren van het project. Regelmatig komt het voor dat de klant wat aan het resultaat wil veranderen. De ‘scope’ van het project verandert dan. Als er dan niet ook iets aan de gebudgetteerde uren, doorlooptijd en beloning verandert, ontstaan problemen. De deadline wordt niet gehaald, uren worden overschreden en de marge wordt kleiner. Dit wordt ook wel ‘scope creep’ genoemd. De whitepaper ‘Voorkom scope creep en houd projecten in de pas‘ geeft je vijf tips die je direct kunt toepassen. Zo lever je projecten volgens afspraak af.

Download de whitepaper

Meer whitepapers voor uw projectorganisatie?

[author image=”https://nl.visma.com/blog/wp-content/uploads/sites/9/2015/04/NielsOlthuis2lr.jpg” ]Niels Olthuis is Product Marketeer Severa bij Visma Software[/author]

Populairst