De voorraad is van levensbelang voor uw onderneming, maar het beheer ervan is geen sinecure. Erop toezien dat de juiste goederen zich op het juiste moment op de juiste plek bevinden is een ware uitdaging.

Steeds meer kleine en middelgrote bedrijven beginnen oog te krijgen voor de invloed die de voorraad op hun omzet heeft. In deze whitepaper zetten wij nieuwe en verbeterde manieren uiteen om meer grip op uw voorraad te krijgen. We gaan daarbij in op veel gemaakte fouten op het gebied van voorraadbeheer en –bewaking en reiken u daar oplossingen voor aan.

Visma Software BV

H.J.E. Wenckebachweg 200, Amsterdam

Tel: 020 - 355 2999

Contact

Disclaimer