Inkomende facturenstroom automatiseren

Bent u veel tijd kwijt met het verspreiden en afhandelen van inkoopfacturen? En ontbreekt het u aan actueel inzicht in uw projecten doordat kosten pas laat worden ingeboekt? Met Inkomende Facturenautorisatie (IFA) van Visma Software kunt u de facturenstroom automatiseren.

Binnen mkb-bedrijven gaat vaak nog veel tijd verloren aan het registreren, verspreiden en accorderen van inkomende facturen. Omdat dit proces niet altijd gestroomlijnd verloopt raken facturen zoek of worden ze betaald zonder goedkeuring van de budgethouder. Met IFA automatiseert u de facturenstroom; inkoopfacturen worden bij binnenkomst ingescand en op basis van een workflow ter goedkeuring aangeboden aan de budgetverantwoordelijke of de projectleider. De in AccountView vastgelegde regels zorgen ervoor dat de factuur altijd terechtkomt en goedgekeurd wordt door de juiste personen. Achteraf is ook precies te zien wie op welk tijdstip akkoord heeft gegeven voor de kosten.

Geautomatiseerde factuurinvoer

Na ontvangst worden de facturen ingescand. Door OCR-interpretatie (automatische tekenherkenning) wordt vervolgens automatisch informatie uit de factuur gehaald zoals crediteur, totaalbedrag, factuurdatum, enzovoort. Deze informatie wordt direct gebruikt om de factuur te registreren in de boekhouding (facturen in behandeling). Hierdoor is uw boekhouding altijd compleet en actueel zonder dat hiervoor een menselijke handeling noodzakelijk is. Dat zorgt voor een grote tijdsbesparing op het registreren van de inkomende facturen.

Facturen vlot accorderen door de juiste persoon

De budgetverantwoordelijke of de projectleider heeft door de workflow in IFA direct inzicht in wie de factuur vóór hem heeft behandeld en wie deze eventueel nog na hem dient te accorderen. De factuur zelf is als digitaal document beschikbaar en kan meteen op juistheid beoordeeld worden. Het rondzwerven van facturen door de organisatie behoort tot de verleden tijd. Uw medewerkers kunnen de facturen sneller en gemakkelijker accorderen en uw administratie is altijd up-to-date.

Volledige integratie

IFA is volledig geïntegreerd met de financiële- en eventueel de projectadministratie van AccountView. Hierdoor zijn alle gegevens beschikbaar in één geïntegreerd systeem. Zo worden bijvoorbeeld de medewerkers en de workflow, zoals vastgelegd in AccountView in IFA, gebruikt en de gescande facturen beschikbaar gemaakt binnen AccountView.

IFA biedt op verschillende niveaus voordelen voor de organisatie. Een aantal voorbeelden:

Voordelen

Voor de controller:

 • facturen worden meteen bij binnenkomst ingescand. Zoekraken binnen de organisatie behoort tot de verleden tijd;
 • managementrapportage wordt betrouwbaarder en daardoor waardevoller. De budgethouders hebben de kosten al goedgekeurd. Eventuele discussies gaan dus niet meer over of de juiste kosten zijn geboekt, maar over de reden van budgetoverschrijding;
 • altijd inzicht in de kosten. Ook in kosten die nog niet zijn afgehandeld binnen de organisatie;
 • de fiatteringsprocedure wordt zowel eenvoudiger als stringenter. Omdat de procedure volledig is geautomatiseerd verloopt deze soepeler én op de door u gewenste en vastgelegde manier;
 • liquiditeitsverbetering. Inkoopfacturen worden sneller worden geboekt waardoor de btw in de juiste periode wordt teruggevraagd.

Voor de budgetverantwoordelijke of projectleider:

 • beter inzicht in de op zijn budget/project geboekte kosten omdat deze altijd zijn bijgewerkt;
 • automatisch inzicht in de voor hem relevante facturen en uitsluitend die facturen controleren die voor hem bestemd zijn;
 • snellere beschikbaarheid inkomende facturen, meer tijd om deze te controleren en te fiatteren;
 • minder tijd kwijt met fiatteren; er hoeft niet meer met post-its of aanvullende e-mails gewerkt te worden;
 • gewenste betrokkenheid leidinggevende voor fiattering vanaf een bepaald bedrag verloopt automatisch via de workflow in IFA.

Voor de crediteurenadministratie:

 • facturen worden door middel van scanning direct in het systeem ingebracht;
 • facturen komen automatisch bij de juiste projectleider terecht;
 • facturen kunnen niet meer zoek raken. Deze gaan immers digitaal de workflow in;
 • ook nog niet gefiatteerde facturen zijn vanuit het systeem (AccountView) inzichtelijk;
 • de btw wordt in de juiste periode geboekt;
 • crediteurenadministratie kan heldere terugkoppeling geven op openstaande postenoverzichten van crediteuren;
 • na fiattering worden de facturen direct financieel afgewerkt in de financiële- en de projectadministratie.

Meer informatie

Inkomende Facturenautorisatie is beschikbaar als uitbreiding op AccountView Business. Hebt u interesse in AccountView IFA of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze salesafdeling via 020 355 29 99 of sales@vismasoftware.nl.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.