Referentie GrootboekSchema

U hebt er vast al eens iets over gelezen of gehoord:
het Referentie GrootboekSchema (RGS)

Maar wat is dat nu precies en waar dient het voor?

Als financieel dienstverlener rapporteert u gedurende het gehele jaar aan uw cliënten, maar ook aan uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, het CBS, de KvK of de banken. Al deze rapportage is anders van opzet en inhoud. Omdat alle betrokken partijen weer andere informatie uitvragen, bent u veel tijd kwijt aan het opstellen van de rapportage.

Bekijk de uitleg over RGS in de video

Hoe vereenvoudigt RGS het rapportageproces?

RGS heeft tot doel het aantal vertaalslagen binnen het financieel administratieve domein te verminderen, dan wel sterk te vereenvoudigen. RGS is een codering van financiële gegevens. Het is een grootboekschema inclusief een referentiecode. Het schema moet alle elementen (of bouwstenen) bevatten waarmee (vooralsnog) de financiële variabelen uit de rapportage kunnen worden afgeleid.

Waarom RGS?

Zoals eerder aangeven dient RGS om eenduidige rapportage te kunnen opleveren aan uitvragende partijen. Sbr heeft al voor veel harmonisatie van gegevens gezorgd. Dat is ook de grote winst die met sbr behaald is. Echter, door de wettelijke kaders waaraan de verschillende uitvragende partijen (KvK, CBS en de Belastingdienst) moeten voldoen, was het niet mogelijk de financiële gegevens volledig te standaardiseren.

Wil je bijvoorbeeld kredietrapportage aan banken aanleveren in xbrl en omzetstatistieken aan het CBS, dan moeten de grootboekrekeningen van de administratie toch in beide taxonomieën gekoppeld worden. Daarbij moet je ook precies de betekenis van de verschillende financiële elementen weten om tot een juiste koppeling van data aan een taxonomie te komen.