Referentie GrootboekSchema

U hebt er vast al eens iets over gelezen of gehoord:
het Referentie GrootboekSchema (RGS)

Maar wat is dat nu precies en waar dient het voor?

Als financieel dienstverlener rapporteert u gedurende het gehele jaar aan uw cliënten, maar ook aan uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, het CBS, de KvK of de banken. Al deze rapportage is anders van opzet en inhoud. Omdat alle betrokken partijen weer andere informatie uitvragen, bent u veel tijd kwijt aan het opstellen van de rapportage.

Bekijk de uitleg over RGS in de video

Hoe vereenvoudigt RGS het rapportageproces?

RGS heeft tot doel het aantal vertaalslagen binnen het financieel administratieve domein te verminderen, dan wel sterk te vereenvoudigen. RGS is een codering van financiële gegevens. Het is een grootboekschema inclusief een referentiecode. Het schema moet alle elementen (of bouwstenen) bevatten waarmee (vooralsnog) de financiële variabelen uit de rapportage kunnen worden afgeleid.

Waarom RGS?

Zoals eerder aangeven dient RGS om eenduidige rapportage te kunnen opleveren aan uitvragende partijen. Sbr heeft al voor veel harmonisatie van gegevens gezorgd. Dat is ook de grote winst die met sbr behaald is. Echter, door de wettelijke kaders waaraan de verschillende uitvragende partijen (KvK, CBS en de Belastingdienst) moeten voldoen, was het niet mogelijk de financiële gegevens volledig te standaardiseren.

Wil je bijvoorbeeld kredietrapportage aan banken aanleveren in xbrl en omzetstatistieken aan het CBS, dan moeten de grootboekrekeningen van de administratie toch in beide taxonomieën gekoppeld worden. Daarbij moet je ook precies de betekenis van de verschillende financiële elementen weten om tot een juiste koppeling van data aan een taxonomie te komen.

Elke rapportage

Visma heeft het probleem met het koppelen aan diverse taxonomieën al eerder onderkend en ontwikkelde daarom al een aantal jaren geleden de zogenaamde Visma Taxonomie, die gekoppeld is aan de jaarrekening en kredietrapportage in xbrl. Maar RGS lost dit op voor elke rapportage naar uitvragende partijen en cliënten.

RGS bevat nu de koppeling naar de sbr-rapportage, waaronder kredietrapportage. Daarnaast kunnen en zullen RGS-codes ook steeds vaker gebruikt worden om financiële gegevens van een label te voorzien, zodat een extra rapportage hiermee eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Toepassing

De toepassing van RGS zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat het schema de plaats gaat innemen van het huidige grootboekrekeningschema waardoor in elk geval één vertaalslag zal komen te vervallen. Een dergelijke situatie zal zich naar verwachting vooral voordoen bij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf.

Voor grote(re) ondernemingen zal het referentiegrootboekschema zo ingericht moeten worden dat het naadloos aansluit op het eigen, meer gedetailleerde grootboekschema. Hierdoor zal de vertaling via het referentiegrootboekschema naar de rapportage als ‘logisch’ worden ervaren, met een efficiëntere en transparantere procesgang tot gevolg.

Wat merkt u hiervan als Visma-klant?

Visma ondersteunt het initiatief RGS ten volle. Vanaf AccountView versie 9.5a hebt u de mogelijkheid om te werken met RGS en ook in onze nieuwste financiële cloudsoftware Visma eAccounting is dit mogelijk. 

De invoering van RGS zal in de toekomst het mappen naar de sbr-rapportage eenvoudiger maken. Visma heeft zoals gezegd al de Visma Taxonomie ingevoerd maar RGS is uitgebreider en beter gedocumenteerd. Daarnaast zullen er meer mappings worden gemaakt naar de sbr-rapportage. Middels de Visma Taxonomie worden nu alleen Deponeringsjaarrekening klein (fiscaal en commercieel) en Bankenkredietrapportage (fiscaal) ondersteund. Verder is het CBS bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om de uitvragingen te baseren op RGS.

Hoe kunt u aan de slag met RGS?

In AccountView 9.5a en het meest recente Service Pack is RGS beschikbaar gemaakt als taxonomie.

Uw Visma-partner kan u helpen bij de verdere implementatie van RGS in uw organisatie. 

Wilt u meer weten over het Referentie GrootboekSchema?

Stuur een e-mail naar verkoop@visma.com of neem contact op via 020 - 355 2910.

Meer weten over RGS?

Kijk dan op de website van Referentie Grootboekschema.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.