5 handelstrends

Als ondernemer in de handelsbranche werkt u in een dynamische omgeving! Visma Software onderzocht de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector en benoemde vijf trends.

De trends

Onderzoeksdetails 

 • Periode: najaar 2015 en voorjaar 2016
 • Branche: voorraadhoudende handelsbedrijven gericht op b2b
 • Respondenten: in Nederland gevestigde bedrijven in de handelssector met ca. 5-99 medewerkers
 • Respondenten: globaal zijn de respondenten onder te verdelen in drie beroepsgroepen, namelijk:
  • ceo, directie, dga
  • cfo, controller, hoofd administratie
  • overig: boekhouder, commercieel directeur, it-manager, logistiek manager
 • Telefonisch interview in combinatie met een online survey onder niet-Visma-klanten, 386 ingevulde enquêtes

Trend 1. Prijzen

Prijzen binnen de keten blijven onder druk staan en men merkt meer concurrentie dan drie jaar geleden.

77 % van de respondenten geeft aan dat de marges op de eigen producten onder druk blijven staan

Door de toegenomen concurrentie en de prijsdruk is het voor bedrijven noodzakelijk om te blijven innoveren en processen te optimaliseren. Immers, met efficiëntere procesinrichting en bijvoorbeeld het leveren van nieuwe diensten kan men de eigen concurrentiepositie versterken. 33 % van de respondenten geeft zelfs aan dat men het verdienmodel de komende twee jaar zal moeten aanpassen om concurrerend te blijven. 

Prijzen
 • Nee: 23 % van de respondenten

 • Ja: 77 % van de respondenten

Trend 2. Concurrentie 

72 % van de respondenten merkt concurrentie vanuit andere schakels binnen de keten. 

En 58 % van de respondenten merkt meer concurrentie van andere schakels binnen de keten dan 3 jaar geleden.  

Volgens 58 % van de respondenten
is de concurrentie van andere schakels
binnen de keten de laatste 3 jaar toegenomen

Trend 3. Klanten stellen hogere eisen

Klanten verwachten vaker kortere leveringstermijnen en meer geboden service (snellere reactie op productvragen).

Leveringstermijn, service en gemak worden steeds belangrijker

Het gebruik van digitale kanalen door klanten van handelsbedrijven is de laatste drie jaar flink toegenomen. Handelsbedrijven hebben de toegenomen wens bij de klant om digitale kanalen te gebruiken duidelijk gemerkt. 

Leveringstermijn

Verwachten klanten nu een kortere levertijd dan drie jaar geleden? 

 
 • Nee: 36 % van de respondenten

 • Ja: 64 % van de respondenten

Service

Verwachten klanten een snellere reactie op hun productvragen dan drie jaar geleden? 

 
 • Nee: 26 % van de respondenten

 • Ja: 74 % van de respondenten

Gemak

Verwachten klanten vaker dan drie jaar geleden een digitale factuur? 

 
 • Nee: 20 % van de respondenten

 • Ja: 80 % van de respondenten

 

 

 

 

 

Trend 4. Automatisering

Een hoge mate van automatisering blijkt essentieel voor
het succes van handelsbedrijven:

77 % van de respondenten geeft aan
dat automatisering een onderdeel is
van het strategisch bedrijfsplan

30 % bespreekt het onderwerp 'automatisering van handelsprocessen'
vergeleken met 3 jaar geleden tegenwoordig vaker
met collega's uit zijn of haar vakgebied. 

Meer weten over de huidige mogelijkheden voor automatisering van bedrijfsprocessen? 
Download dan onze whitepaper 'Process automation: De volgende stap voor financiële professionals'. 

Trend 5. Kostenbesparing

 • 42 % van de respondenten geeft aan dat het voor het bedrijf essentieel is om de komende twee jaar kostenbesparingen door te voeren om concurrerend te blijven.
 • Hoe kunnen die kostenbesparingen doorgevoerd worden? 64 % verwacht dat verder doorgevoerde automatisering van hun handelsprocessen het bedrijf kostenbesparingen kan opleveren.
 • Eveneens een groot deel van de bevraagde handelsbedrijven (66 %) verwacht dat verder doorgevoerde automatisering van hun handelsprocessen het bedrijf tijdbesparingen kan opleveren.

  Automatisering kan besparingen opleveren in tijd en kosten

 

Visma Software helpt bedrijven de concurrentie voor te blijven. Benieuwd hoe?
Bekijk dan een aantal van onze referentievideo's.