Spring naar de hoofdtekst

Ontvangst e-facturen SI-UBL 2.0 door de rijksoverheid

Heeft u de afgelopen weken e-facturen SI-UBL 2.0 (NLCIUS) naar de rijksoverheid gestuurd en zijn deze uitgevallen?

Ontvangst e-facturen SI-UBL 2.0 door de rijksoverheid

Heeft u de afgelopen weken e-facturen SI-UBL 2.0 (NLCIUS) naar de rijksoverheid gestuurd en zijn deze uitgevallen? De helpdesk e-factureren van de rijksoverheid heeft onderzocht wat hier de oorzaak van is:

De rijksoverheid heeft op Digipoort de berichtenstandaard NLCIUS toegevoegd. Digipoort zorgt voor aflevering van e-facturen aan de rijksdiensten die onder andere vanuit het SI-netwerk verstuurd worden.
De standaard NLCIUS is opgenomen in de Aanbestedingswet. Het is daarom een verplichte standaard voor aanbestedende diensten, waaronder de rijksoverheid. De rijksoverheid is hiermee verplicht zich te houden aan wat voorgeschreven staat in de NLCIUS.

Als er e-facturen gestuurd worden met elementen die geen onderdeel zijn van de NLCIUS-standaard, dan worden deze e-facturen afgewezen. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden deze ‘afwijkingen’ aangewezen als ‘warnings’ en kunnen dergelijke facturen wél uitgewisseld worden.

De rijksoverheid zal er op korte termijn voor laten zorgen dat ontvangen e -facturen geschoond worden van de elementen die hier niet in thuis horen. Daarmee zullen afwijzingen om deze reden niet meer voorkomen. De rijksoverheid vindt het een ongewenste situatie dat er ‘non-compliant’ e-facturen worden uitgewisseld. Daarom zal zij hierover met de PEPPOL-autoriteit in overleg treden.
Het AutoInvoice-platform van Visma wordt door klanten gebruikt om e-facturen mee te versturen en te ontvangen. Daarmee kunnen de verschillende UBL-formaten verwerkt worden.’

Populairst