Spring naar de hoofdtekst

Referentie GrootboekSchema in AccountView-versie 9.5a (video)

De voordelen van werken met Referentie GrootboekSchema

U hebt er vast al eens iets over gelezen of gehoord: het Referentie GrootboekSchema (RGS). Maar wat is dat nu precies en waar dient het voor?

Als financieel dienstverlener rapporteert u gedurende het gehele jaar aan uw cliënten, maar ook aan uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, het CBS, de KvK of de banken. Al deze rapportage is anders van opzet en inhoud. Omdat alle betrokken partijen weer andere informatie uitvragen, bent u veel tijd kwijt aan het opstellen van de rapportage.

Hoe vereenvoudigt RGS het rapportageproces?

RGS heeft tot doel het aantal vertaalslagen binnen het financieel administratieve domein te verminderen, dan wel sterk te vereenvoudigen. RGS is een codering van financiële gegevens. Het is een grootboekschema inclusief een referentiecode. Het schema moet alle elementen (of bouwstenen) bevatten waarmee (vooralsnog) de financiële variabelen uit de rapportage kunnen worden afgeleid.

Waarom RGS?

Zoals eerder aangeven dient RGS om eenduidige rapportage te kunnen opleveren aan uitvragende partijen. Sbr heeft al voor veel harmonisatie van gegevens gezorgd. Dat is ook de grote winst die met sbr behaald is. Echter, door de wettelijke kaders waaraan de verschillende uitvragende partijen (KvK, CBS en de Belastingdienst) moeten voldoen, was het niet mogelijk de financiële gegevens volledig te standaardiseren. Wilt u bijvoorbeeld kredietrapportage aan banken aanleveren in xbrl en omzetstatistieken aan het CBS, dan moeten de grootboekrekeningen van de administratie toch in beide taxonomieën gekoppeld worden. Daarbij moet u ook precies de betekenis van de verschillende financiële elementen weten om tot een juiste koppeling van data aan een taxonomie te komen.
Referentiegrootboekschema

Elke rapportage

Visma heeft het probleem met het koppelen aan diverse taxonomieën al eerder onderkend en ontwikkelde daarom al een aantal jaren geleden de zogenaamde Visma Taxonomie, die gekoppeld is aan de jaarrekening en kredietrapportage in xbrl. Maar RGS lost dit op voor elke rapportage naar uitvragende partijen en cliënten. RGS bevat nu de koppeling naar de sbr-rapportage, waaronder kredietrapportage. Daarnaast kunnen en zullen RGS-codes ook steeds vaker gebruikt worden om financiële gegevens van een label te voorzien, zodat een extra rapportage hiermee eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Efficiënter en transparanter

De toepassing van RGS zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat het schema de plaats gaat innemen van het huidige grootboekrekeningschema waardoor in elk geval één vertaalslag zal komen te vervallen. Een dergelijke situatie zal zich naar verwachting vooral voordoen bij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Voor grote(re) ondernemingen zal het referentiegrootboekschema zo ingericht moeten worden dat het naadloos aansluit op het eigen, meer gedetailleerde grootboekschema. Hierdoor zal de vertaling via het referentiegrootboekschema naar de rapportage als ‘logisch’ worden ervaren, met een efficiëntere en transparantere procesgang tot gevolg.

Wat merk ik hiervan als klant?

Visma ondersteunt het initiatief RGS ten volle. Vanaf AccountView-versie 9.5a en ook in onze nieuwste financiële cloudsoftware Visma eAccounting hebt u de mogelijkheid om te werken met RGS. De invoering van RGS zal in de toekomst het mappen naar de sbr-rapportage eenvoudiger maken. Visma heeft zoals gezegd de Visma Taxonomie al ingevoerd, maar RGS is uitgebreider en beter gedocumenteerd.

De invoering van RGS zal in de toekomst het mappen naar de sbr-rapportage eenvoudiger maken

Daarnaast zullen er meer mappings worden gemaakt naar de sbr-rapportage. Middels de Visma Taxonomie worden nu alleen Deponeringsjaarrekening klein (fiscaal en commercieel) en Bankenkredietrapportage (fiscaal) ondersteund. Verder is het CBS bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om de uitvragingen te baseren op RGS.

Aan de slag met RGS

In AccountView 9.5a en het meest recente Service Pack is RGS beschikbaar gemaakt als taxonomie. Uw Visma-partner kan u helpen bij de verdere implementatie van RGS in uw organisatie.

Wilt u meer weten over het Referentie GrootboekSchema? Stuur een e-mail naar verkoop@visma.com of neem contact op via 020 – 355 2910.

Populairst