AccountView - Update en Installatie

Nieuw in AccountView

In elke versie van AccountView wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd. Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken beschrijven wij de belangrijkste wijzigingen in een pdf-document. Deze kunt u voor elke versie op deze pagina's downloaden. Als u versies overslaat bij het updaten van AccountView, dan kunt u via onderstaande links de wijzigingen in tussenliggende versies lezen.

Nieuw in AccountView versie 12.0 - release juni 2021

De nieuwe versie van AccountView 12.0 is een release waarin veel is vernieuwd. Hieronder lichten we een aantal nieuwe functies kort toe. In het pdf-document 'Nieuw in AccountView versie 12.0' leest u uitgebreid wat de belangrijke vernieuwingen zijn ten opzichte van versie 11.0.

Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties

Als u in versie 12.0 banktransacties inleest in AccountView, dan gaat dat niet meer in de vorm van bankafschriften. Het venster Bankafschriften is vervangen door het venster Bankmutaties, waarin de bij- en afschrijvingen als losse regels onder elkaar staan.

Dit is een afbeelding van het nieuwe venster Bankmutaties, inclusief het geopende subvenster Bankmutatie waarin u uw aanpassingen per regel kunt maken:

wat is nieuw 12 higlights 01.png

Wat is nieuw 12 highlights 01.2.png

AccountView speelt hiermee in op ontwikkelingen bij banken waarbij de verwerking van banktransacties steeds sneller gaat en waarbij banktransacties meerdere keren per dag kunnen worden opgehaald of ingelezen. De transacties die vervolgens correct herkend of bijgewerkt zijn, kunnen meteen worden verwerkt. U hoeft daarmee niet te wachten totdat alle transacties op een afschrift correct zijn. Zo kunt u uw administratie actueler houden.
Bijkomend voordeel is dat bij een groot aantal te verwerken transacties, er een beter en makkelijker overzicht is, omdat alle transacties in één overzichtsvenster staan en niet apart onder een afschrift ingezien hoeven worden.

Tussenrekening gebruiken voor betalingen via betaallinks

AccountView kent al een integratie met betaalservices. Zo kunt u op diverse documenten, zoals verkoopfacturen en aanmaningen, betaallinks plaatsen. Om binnen AccountView te weten of een betaling is ontvangen door uw betaalserviceprovider, kunt u vanuit AccountView de status van de betaallinks uitlezen. Wanneer een betaling is ontvangen bij de provider, dan is er de mogelijkheid om automatisch een memoriaalboeking te genereren waarin de de post wordt tegengeboekt aan een tussenrekening. Zodra de betaalserviceprovider u uitbetaalt, wordt de tussenrekening weer tegengeboekt en komen de provisiekosten op de grootboekrekening voor bankkosten.

Kortom: betalingen op betaallinks kunnen in AccountView heel snel en efficiënt worden verwerkt.

Opmerking: In versie 11.0 met het actuele Service Pack kunt u ook van deze mogelijkheden profiteren. Alleen voor het op deze manier verwerken van een betaling via een betaallink op een aanmaning, hebt u versie 12.0 nodig.

Diverse verbeteringen in het venster Aanmaningen

In versie 12.0 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in het venster Aanmaningen.
Zie bijvoorbeeld het vorige punt, waarbij een betaling via een betaallink op een aanmaning makkelijk door AccountView kan worden verwerkt.
Een ander punt is dat u invloed kunt uitoefenen op de sortering van de posten op een aanmaning. Zie de volgende afbeelding:

wat is nieuw 12 higlights 02.png

Lees 'Nieuw in AccountView versie 12.0' voor een volledig overzicht.

Meer stuurinformatie in het venster Verkooporders

In het venster Verkooporders zijn kolommen en weergaven toegevoegd die gebruikers een duidelijker beeld geven over de orderportefeuille en de status daarvan (zie ook de volgende afbeelding). Hiervan hebt u vooral profijt als u werkt met backorders en/of deelleveringen.
Deze kolommen tonen de te leveren waarde, de backorderwaarde en de totale orderwaarde (los van eventuele order- en vervoerskosten). Zo hebt u per order een goed en makkelijk overzicht van wat er nog moet worden geleverd en hoe zich dat verhoudt tot de totale orderwaarde.

wat is nieuw 12 higlights 03.png

Om te zorgen dat gebruikers die werken met de Team-uitvoering ook van deze nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren hebben we twee weergaven standaard meegeleverd: Ordertotalen en Ordertotalen incl BTW (bij deze laatste wordt de totale orderwaarde inclusief btw weergegeven).

Verbeteringen voor de integratie met Visma.net Approval

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op dit vlak, waarvan we er hier drie uitlichten. Lees voor het volledige overzicht: 'Nieuw in AccountView versie 12.0'.

Projectleider in de workflow

Vanaf versie 12.0 kunt u in de workflow in Approval vastleggen dat u de projectleider in AccountView automatisch als goedkeurder laat opnemen in de workflow. Het apart koppelen van de goedkeuder in Visma.net Approval is in veel gevallen hiermee niet meer nodig.

wat is nieuw 12 higlights 04.png

Opmerkingen en notities van goedkeurders meer zichtbaar in AccountView

Wanneer een goedkeurder vanuit Approval een opmerking meestuurt, kunt u nu eenvoudig achterhalen voor welke boekingen dit is gedaan. Hiervoor is in de vensters Openstaande postenanalyse, Dagboekbladzijden, Automatische betalingen en Automatische incasso de kolom Workfl-opmerking aanw toegevoegd. Voeg deze kolom toe via Beeld > Kolommen of zet een selectie op de kolom via Beeld > Selecteren. Zie ook de volgende afbeelding:

wat is nieuw 12 higlights 05.png

Visma Scanner-documenten direct doorsturen naar Approval

In AccountView 12.0 kunt u Visma Scanner-documenten die u via de Visma Scanner-app hebt aangemaakt, direct vanuit de dagboekbladzijde doorsturen naar Visma.net Approval. Vanzelfsprekend kunt u naast Scanner-documenten ook reguliere jpg-bestanden aan de tab Documenten in AccountView toevoegen, waarna deze direct naar Visma.net Approval kunnen worden verzonden.

Download de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0'

De hierboven vermelde wijzigingen zijn slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden. Een uitgebreide toelichting leest u in de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0'.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie.

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande link te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.
 

Nieuw in AccountView versie 11.0 - release oktober 2020

De nieuwe versie van AccountView 11.0 is een release waarin veel is gewijzigd. En dat is direct te zien. Hieronder lichten we een aantal nieuwe functies kort toe. In het pdf-document 'Nieuw in AccountView versie 11.0' leest u uitgebreid wat de belangrijke vernieuwingen zijn ten opzichte van versie 10.0a.

Meer kleur en betere leesbaarheid

AccountView 11.0 heeft een geheel nieuw uiterlijk. Deze versie heeft niet alleen meer kleur; ook zijn de knoppen op de werkbalk duidelijker gemaakt én kunt u uw meestgebruikte weergaven als knop in het venster opnemen, zoals in deze afbeelding is te zien:

AV29284-v11-01.png

Daarnaast kunt u nu ook zelf de tekstgrootte en de regelafstand in de lijstvensters bepalen en inzoomen of uitzoomen door op de Ctrl-toets te drukken en te scrollen. Eigenlijk alles wat u ook in Windows gewend bent! Dit alles maakt AccountView nog gebruiksvriendelijker en het navigeren efficiënter. Zie voor meer informatie onze pagina "Leesbaarheid verbeteren".

Zoeken en snelselecteren kunnen nu eenvoudig naast elkaar worden gebruikt

In een lijstvenster hoeft u niet meer te kiezen of u wilt zoeken of selecteren wanneer u een criterium invoert. Vanaf versie 11.0 kunnen beide functies naast elkaar worden gebruikt. Aan de knoppenbalk is een selectieveld toegevoegd (Ctrl+Shift+F) waarin u een selectiecriterium kunt invoeren. Hiermee filtert u die gegevens uit de lijst die uw term bevatten op basis van alle zichtbare kolommen. U kunt de opgegeven term hier eenvoudig wijzigen of verwijderen. En met Enter springt u vanuit dit selectieveld terug naar de lijst. Daar kunt u de zoekfunctionaliteit bij combineren. Uw zoekterm wordt naast het selectieveld getoond (zie afbeelding 2 hieronder).

AV29284-v11-02.png

AV29284-v11-021.png

Uitgebreide informatie hierover vindt u op de volgende pagina: 'Flexibel gegevens opvragen in AccountView'.

Autoherkenning bankmutaties verder verbeterd

In versie 10.0a is er al veel verbeterd aan de herkenning van bankmutaties. In versie 11.0 zijn een aantal aanvullingen hierop doorgevoerd, mede dankzij de feedback van gebruikers. Zie bijvoorbeeld de volgende twee nieuwe velden op de tab Financieel van het venster Stamgegevens debiteur:

991556-0001.png

U kunt Derde partij markeren bij een partij die u niet direct geld verschuldigd is voor een door u geleverde prestatie, maar die wel geld naar u overmaakt, bijvoorbeeld bij factoring. AccountView zal bij het inlezen van de bankafschriften een ontvangst van deze partij dan niet op deze debiteur boeken, ondanks dat er een match is op bankrekeningnummer. Het programma zal dus verder zoeken om de betaling op basis van factuurnummer of betalingsreferentie aan de juiste debiteur te koppelen.
Het veld kan ook voor betaalserviceproviders worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld facturen met een betaallink van Mollie verstuurt, dan worden de verdichte betalingen van Mollie aan u mede hierdoor prima herkend en automatisch op de juiste openstaande posten afgeboekt.

Het veld Gecombineerde betaling over posten verdelen is bedoeld voor wie regelmatig meerdere openstaande facturen van een debiteur in één keer krijgt betaald. Hiermee regelt u dat bij het inlezen van bankafschriften voor de bewuste debiteur(en) bedragen automatisch over de openstaande posten worden verdeeld.

Bijlagen en verkoopfactuur nu samengevoegd als één pdf-bestand versturen

Ook op verzoek van veel gebruikers: het is nu in AccountView mogelijk om een verkoopfactuur samen te voegen met de daaraan gekoppelde bijlagen en deze als één pdf-document te versturen.

Gekoppelde documenten openen in documentweergave in de vensters Grootboek-, Debiteur-, en Crediteurkaart (en Journaal)

Vanuit diverse vensters was het al mogelijk om met Zoeken > Gekoppeld document openen in documentweergave (Ctrl+H) de documenten te openen die soms aan stamgegevens of transacties zijn gekoppeld. In versie 11.0 kan dit nu in alle vensters waarin journaalregels zichtbaar zijn: Grootboekkaart, Debiteurkaart, Crediteurkaart en Journaal.

We leveren in de 'kaartvensters' ook de standaardweergave Document mee. Aan de kolom Doc (documentkoppeling aanwezig) van die weergave herkent u eenvoudig of er voor de bewuste regel een gekoppeld document aanwezig is.

991556-0002.png

Deze afbeelding is overigens gemaakt door AccountView met het thema Donkere modus te starten. Naast dit thema en het standaardthema Lichte modus (met de kleuren blauw en groen) is ook nog het thema Windows-kleuren gebruiken beschikbaar. Dit zijn persoonlijke instellingen.

Download de pdf 'Nieuw in AccountView versie 11.0'

De hierboven vermelde wijzigingen zijn slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden. Een uitgebreide toelichting leest u in de pdf 'Nieuw in AccountView versie 11.0'.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie.

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande link te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.

Voor een korte impressie bekijkt u onderstaande video

 

Nieuw in AccountView versie 10.0A en ouder

Hieronder vindt u alle pdf-documenten met daarin de beschrijving van de nieuwe functionaliteit per versie van de voorgaande versies.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie en u deze nog niet hebt ontvangen.

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande links te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.