Supportvideo's AccountView

Bankmutaties verwerken

Met AccountView kunt u de bankmutaties van uw bankrekening inlezen in uw administratie om deze vervolgens verder te verwerken.

In onderstaande supportvideo's leert u hoe u dit vanaf versie 12.0 moet doen om deze zo efficiënt mogelijk te laten herkennen en te verwerken in het bankdagboek.