AccountView - Update en Installatie

Nieuw in AccountView versie 12.0a - release november 2022

Hieronder lichten we een aantal vernieuwingen kort toe die in AccountView versie 12.0a zijn geïntroduceerd. In de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0a' leest u uitgebreid wat de belangrijke vernieuwingen zijn ten opzichte van versie 12.0.

Verbeterde autoherkenning openstaande posten bij inlezen bankmutaties

In versie 12.0a is de autoherkenning van openstaande posten verbeterd op verschillende manieren. Door deze verbeteringen zullen bankmutaties vaker direct aan de juiste openstaande post(en) worden gekoppeld.
Hieronder staan drie verbeteringen kort toegelicht van de autoherkenning.

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de nieuwe instructievideo's bekijken op onze veelgestelde vragen pagina over telebankieren.

In de pdf ‘Nieuw in AccountView versie 12.0a’ leest u alle verbeteringen.

1. Verbeterde herkenning op document/factuurnummer van de openstaande post

Als bij een bankmutatie een debiteur of crediteur wordt herkend, dan is de herkenning op het document/factuurnummer uit de openstaande post nog succesvoller.
Wanneer de banktransactie in de omschrijving het factuurnummer (of nummers) als referentie-informatie vermeldt, kan de verbeterde autoherkenning helpen in de volgende situaties:

  • Het bedrag van de openstaande post en de bankmutatie zijn niet gelijk aan elkaar.
  • Er zijn meerdere openstaande posten op een debiteur of crediteur met hetzelfde openstaande bedrag.
  • Een klant betaalt meerdere openstaande posten door overmaking van één bedrag. U gebruikt voor die klant de instelling Gecombineerde betaling over posten verdelen in de stamgegevens van de debiteur.

AccountView herkent met name de debiteur of crediteur op zijn IBAN-nummer. U bevordert dus de herkenning van de openstaande posten door

  1. in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren hun IBAN in te voeren en
  2. door uw klanten te vragen de van toepassing zijnde factuurnummers bij de betaling te vermelden

2. Gecombineerde betaling over posten verdelen ook mogelijk voor crediteuren

In het venster Stamgegevens Crediteur (tabblad Financieel) is nu het veld Gecombineerde betaling over posten verdelen beschikbaar. Dit was voorheen enkel beschikbaar voor debiteuren. Hiermee kan AccountView uit één betaling meerdere openstaande posten herkennen. Het is natuurlijk ook hier van belang dat het IBAN nummer van de crediteur is ingevoerd bij de stamgegevens en dat de factuurnummers worden vermeld in de omschrijving.
Deze vernieuwing in versie 12.0a kan de autoherkenning van openstaande posten van crediteuren bij het inlezen van bankmutaties bevorderen in de volgende situaties:

  • Crediteuren worden niet vanuit AccountView betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval bij accountants die een administratie voor een klant bijhouden, terwijl de klant crediteuren via de eigen bankapplicatie betaalt.
  • U betaalt uw crediteuren wel vanuit AccountView, maar werkt daarbij niet met Automatische betaling boeken op BOW (‘betalingen onderweg’) en Totaalbedrag terugmelden.
  • U hebt crediteuren die bij u incasseren.

3. Automatische afboeking betalingskorting/kredietbeperking

Als uw klanten facturen voldoen en daarbij betalingskorting of kredietbeperking binnen de kortingstermijn inhouden, dan zal AccountView (bij herkenning van de juiste factuur) dit automatisch naar betalingskorting afboeken bij het inlezen van bankmutaties.
Sinds versie 10.0a kan AccountView al automatisch op vergelijkbare manier een ingevoerd maximaal betalingsverschil automatisch afboeken (zie Administratie-instellingen - Financieel). Nu komt daar dus een nieuwe variant op het automatisch afboeken van een verschil bij.

Tweestapsverificatie voor Office365 beschikbaar voor het versturen van e-mails

Veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van digitale diensten en producten. Daarom wordt hier ook meer en meer in geïnvesteerd. Hier merkt u zelf misschien niet direct veel van, maar als het mis gaat wel! Wanneer u e-mails verstuurt vanuit AccountView (bijvoorbeeld verkoopfacturen) via Office365, dan is een extra controle op uw identiteit als afzender binnenkort een vereiste. Door gebruik te maken van tweestapsverificatie kunt via OAuth 2.0 e-mails versturen vanuit AccountView. In AccountView 12.0a kunt u heel eenvoudig deze tweestapsverificatie instellen voor uw Office365 e-mailaccount, zodat u veilig en zonder gedoe uw verkoopfacturen of andere rapporten kunt blijven versturen. 

Screenshot1-emailprofiel.png

Meer informatie over hoe u dit doet vindt u in onze supportnotes over mail-integratie van AccountView.

Venster openstaande postenanalyse breder beschikbaar

Het venster openstaande postenanalyse is nu ook beschikbaar als u beschikt over de modules Automatische betalingen of Automatische incasso. Voorheen was dit venster alleen bij de module Aanmaningen beschikbaar.

Dit venster bevat alle openstaande posten van de administratie inclusief de openstaande posten die inmiddels zijn afgeboekt.
Vanaf de Team-uitvoering wordt dit venster met een aantal standaardweergaven meegeleverd, zodat u bijvoorbeeld alle openstaande posten van uw debiteuren of crediteuren in dit overzichtsvenster kunt bekijken (zie onderstaande afbeelding):

imagemt7ib.png

Het overzichtsvenster in de afbeelding bevat alle openstaande posten van debiteuren. Zonder dit venster kunt u deze informatie alleen via de rapporten Openstaande posten of Ouderdomsanalyse zichtbaar maken.
In dit overzichtsvenster kunt u uiteraard van de standaardmogelijkheden in een dergelijk venster gebruik maken, bijvoorbeeld sorteren op datum of open bedrag.
U opent dit venster via Document > Stamgegevens administratie en u kunt uiteraard een onderdeel hiervoor toevoegen aan het navigatievenster om het op die manier nog vlotter te kunnen openen.
In een Solo-uitvoering krijgt u de standaardweergaven niet meegeleverd, maar kunt u wel met behulp van een selectie en eventueel een sortering een dergelijke weergave zelf samenstellen.

Voor meer informatie over weergaven, zie de pagina "Flexibel gegevens opvragen" .

Dit venster bevat een aantal standaardrapporten, bijvoorbeeld het rapport Liquiditeitsanalyse (zie de volgende afbeelding):

imageo5gut.png

Dit rapport toont per op te geven tijdseenheid de te verwachten inkomende geldstroom op basis van vervaldata van openstaande posten debiteuren en de te verwachten uitgaande geldstroom op basis van vervaldata van openstaande posten crediteuren. In dit voorbeeld is de tijdseenheid maand gekozen, maar ook andere tijdseenheden zijn mogelijk, zoals week en dag.

Download de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0a'

De hierboven vermelde wijzigingen zijn slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden. Een uitgebreide toelichting leest u in de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0a'.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie. 

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande link te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.