AccountView - Update en Installatie

Nieuw in AccountView versie 12.0 - release juni 2021

De nieuwe versie van AccountView 12.0 is een release waarin veel is vernieuwd. Hieronder lichten we een aantal nieuwe functies kort toe. In het pdf-document 'Nieuw in AccountView versie 12.0' leest u uitgebreid wat de belangrijkste vernieuwingen zijn ten opzichte van versie 11.0. 

Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties

Als u in versie 12.0 banktransacties inleest in AccountView, dan gaat dat niet meer in de vorm van bankafschriften. Het venster Bankafschriften is vervangen door het venster Bankmutaties, waarin de bij- en afschrijvingen als losse regels onder elkaar staan.

Dit is een afbeelding van het nieuwe venster Bankmutaties, inclusief het geopende subvenster Bankmutatie waarin u uw aanpassingen per regel kunt maken. Met de meegeleverde weergaven die zijn toegevoegd in Team en Business, loopt u slim en snel door de nog te aan te passen regels om deze ook gereed te maken om te verwerken. 

wat is nieuw 12_.png

AccountView speelt hiermee in op ontwikkelingen bij banken waarbij de verwerking van banktransacties steeds sneller gaat en waarbij banktransacties meerdere keren per dag kunnen worden opgehaald of ingelezen. De transacties die vervolgens correct herkend of bijgewerkt zijn, kunnen meteen worden verwerkt. U hoeft daarmee niet te wachten totdat alle transacties op een afschrift correct zijn. Zo kunt u uw administratie actueler houden.
Bijkomend voordeel is dat bij een groot aantal te verwerken transacties, er een beter en makkelijker overzicht is, omdat alle transacties in één overzichtsvenster staan en niet apart onder een afschrift ingezien hoeven worden.

Meer informatie over het werken met bankmutaties vindt u hier:

Tussenrekening gebruiken voor betalingen via betaallinks

AccountView kent al een integratie met betaalservices. Zo kunt u op diverse documenten, zoals verkoopfacturen en aanmaningen, betaallinks plaatsen. Om binnen AccountView te weten of een betaling is ontvangen door uw betaalserviceprovider, kunt u vanuit AccountView de status van de betaallinks uitlezen. Wanneer een betaling is ontvangen bij de provider, dan is er de mogelijkheid om automatisch een memoriaalboeking te genereren waarin de de post wordt tegengeboekt aan een tussenrekening. Zodra de betaalserviceprovider u uitbetaalt, wordt de tussenrekening weer tegengeboekt en komen de provisiekosten op de grootboekrekening voor bankkosten.

Kortom: betalingen op betaallinks kunnen in AccountView heel snel en efficiënt worden verwerkt.

Opmerking: In versie 11.0 met het actuele Service Pack kunt u ook van deze mogelijkheden profiteren. Alleen voor het op deze manier verwerken van een betaling via een betaallink op een aanmaning, hebt u versie 12.0 nodig.

Diverse verbeteringen in het venster Aanmaningen

In versie 12.0 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in het venster Aanmaningen.
Zie bijvoorbeeld het vorige punt, waarbij een betaling via een betaallink op een aanmaning makkelijk door AccountView kan worden verwerkt.
Een ander punt is dat u invloed kunt uitoefenen op de sortering van de posten op een aanmaning. Zie de volgende afbeelding:

wat is nieuw 12 higlights 02.png

Lees 'Nieuw in AccountView versie 12.0' voor een volledig overzicht.

Meer stuurinformatie in het venster Verkooporders

In het venster Verkooporders zijn kolommen en weergaven toegevoegd die gebruikers een duidelijker beeld geven over de orderportefeuille en de status daarvan (zie ook de volgende afbeelding). Hiervan hebt u vooral profijt als u werkt met backorders en/of deelleveringen.
Deze kolommen tonen de te leveren waarde, de backorderwaarde en de totale orderwaarde (los van eventuele order- en vervoerskosten). Zo hebt u per order een goed en makkelijk overzicht van wat er nog moet worden geleverd en hoe zich dat verhoudt tot de totale orderwaarde.

wat is nieuw 12 higlights 03.png

Om te zorgen dat gebruikers die werken met de Team-uitvoering ook van deze nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren hebben we twee weergaven standaard meegeleverd: Ordertotalen en Ordertotalen incl BTW (bij deze laatste wordt de totale orderwaarde inclusief btw weergegeven).

Verbeteringen voor de integratie met Visma.net Approval

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op dit vlak, waarvan we er hier drie uitlichten. Lees voor het volledige overzicht: 'Nieuw in AccountView versie 12.0'.

Projectleider in de workflow

Vanaf versie 12.0 kunt u in de workflow in Approval vastleggen dat u de projectleider in AccountView automatisch als goedkeurder laat opnemen in de workflow. Het apart koppelen van de goedkeurder in Visma.net Approval is in veel gevallen hiermee niet meer nodig.

wat is nieuw 12 higlights 04.png

Opmerkingen en notities van goedkeurders meer zichtbaar in AccountView

Wanneer een goedkeurder vanuit Approval een opmerking meestuurt, kunt u nu eenvoudig achterhalen voor welke boekingen dit is gedaan. Hiervoor is in de vensters Openstaande postenanalyse, Dagboekbladzijden, Automatische betalingen en Automatische incasso de kolom Workfl-opmerking aanw toegevoegd. Voeg deze kolom toe via Beeld > Kolommen of zet een selectie op de kolom via Beeld > Selecteren. Zie ook de volgende afbeelding:

wat is nieuw 12 higlights 05.png

Visma Scanner-documenten direct doorsturen naar Approval

In AccountView 12.0 kunt u Visma Scanner-documenten die u via de Visma Scanner-app hebt aangemaakt, direct vanuit de dagboekbladzijde doorsturen naar Visma.net Approval. Vanzelfsprekend kunt u naast Scanner-documenten ook reguliere jpg-bestanden aan de tab Documenten in AccountView toevoegen, waarna deze direct naar Visma.net Approval kunnen worden verzonden.

Download de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0'

De hierboven vermelde wijzigingen zijn slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden. Een uitgebreide toelichting leest u in de pdf 'Nieuw in AccountView versie 12.0'.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie.

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande link te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.
 

Voor een korte impressie bekijkt u onderstaande video