AccountView Support - veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Telebankieren

Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld over het inlezen van banktransacties, het verwerken ervan, het doen van automatische betalingen en incasso-opdrachten.

Veelgestelde vragen specifiek over het werken met de directe bankkoppeling vindt u hier. Dit betreft dan vragen over het aanmelden voor de directe bankkoppeling of over problemen die u mogelijk ondervindt bij het ophalen van bankafschriften of het verzenden van betaal- en incassobatches met de directe bankkoppeling.

Inhoudsopgave

1. Vragen over het inlezen en verwerken van bankmutaties algemeen

 1. Hoe lees ik mutaties in van mijn privérekeningen?
 2. Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de ingelezen bankmutaties?
 3. Kan ik mutaties in vreemde valuta inlezen?

2. Versie 12: werken met bankmutaties

 1. Waarom leest AccountView vanaf versie 12 alleen de losse bankmutaties in en is de groepering per bankafschrift losgelaten?
 2. Waar vind ik de handleiding over het venster Bankmutaties van versie 12?
 3. Hoe kan ik snel aanvullingen en wijzigingen in ingelezen banktransacties maken nu ik geen invoervenster heb waarin alle regels (per afschrift) meteen kunnen worden gewijzigd?
 4. Hoe kan ik meerdere regels tegelijk wijzigen?
 5. Splitsen - Hoe kan ik één bedrag van één debiteur/crediteur over meerdere facturen in één keer afboeken?
 6. Splitsen - Hoe kan ik een bedrag over meerdere grootboekrekeningen of diverse debiteuren/crediteuren uitsplitsen?
 7. Splitsen - Hoe kan ik het splitsen van regels terugdraaien omdat ik mij bijvoorbeeld vergist heb bij het splitsen van regels?
 8. Hoe kan ik een regel(s) verwijderen of toevoegen?
 9. Ik heb per ongeluk hetzelfde bestand twee keer ingelezen in Bankmutaties. Hoe los ik dat op?
 10. Hoe bewaakt AccountView de saldocontrole vanaf versie 12? Deze werkte namelijk eerst per afschrift, maar die zijn er niet meer.
 11. Ik heb een regel of verzameling gesplitste regels en er wordt niet aan de saldocontrole voldaan. Is er nog een andere manier dan het handmatig aanpassen van het mutatiebedrag om te zorgen dat er voldaan wordt aan de saldocontrole?
 12. Hoe kan ik de aansluiting zien van mijn banksaldo in AccountView met het saldo dat mijn bankapplicatie toont?
 13. Hoe kan ik nu we geen dagafschriften meer ontvangen, toch de verwerking per dag blijven doen?
 14. Ik heb meer dan één bankrekening waarvoor ik bankmutaties inlees. Hoe houd ik hier in het venster Bankmutaties duidelijk zicht op?
 15. Ik werk met het inlezen van bankbestanden en wil graag vasthouden aan het per ingelezen bankbestand verwerken van de mutaties. Kan dat?
 16. De Rabobank vraagt mij om over te stappen op de nieuwe bankkoppeling. Hoe doe ik dat voor AccountView?

Ga direct naar de instructievideo's voor Bankmutaties vanaf versie 12.0

3. Automatische betalingen en Automatische incasso

 1. Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?
 2. Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?
 3. Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?

1. Vragen over het inlezen en verwerken van bankmutaties algemeen

1.01 Hoe lees ik mutaties in van mijn privérekeningen?

De mutaties van uw privérekening voert u handmatig in via de dagboekbladzijden. AccountView is ontwikkeld voor de zakelijke markt. U kunt alleen afschriften van zakelijke rekeningen inlezen.


1.02 Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de ingelezen bankmutaties?

In de SEPA XML-bestanden is een tag opgenomen waarmee sturing kan worden gegeven aan de terugkoppeling van een betaal- of incasso-opdracht in uw banktransacties. Dit noemt men "batchbooking" of "grouping". Deze tag bepaalt of de batches regel voor regel worden teruggemeld of als één totaalbedrag. 

Als een opdracht is voltooid, onthoudt AccountView uw keuze per bankformaat per type opdracht (betaling of incasso). Let op: Niet iedere bank ondersteunt deze werkwijze. Het is ook mogelijk dat u uw betalingsbestand op een andere manier moet aanleveren. Uw bank kan u hierover informeren.


1.03 Kan ik mutaties in vreemde valuta inlezen?

Ja, vanaf versie 10.0a van AccountView kunt u afschriften in vreemde valuta inlezen. U heeft hier wel de module Uitgebreide Vreemde Valuta voor nodig. Zie ook: Bankafschriften in vreemde valuta inlezen.


2. Versie 12: werken met bankmutaties

2.01 Waarom leest AccountView vanaf versie 12 alleen de losse bankmutaties in en is de groepering per bankafschrift losgelaten?

Dit heeft een aantal redenen.

 • De banken gaan de groepering per afschrift (of per dag) ook steeds meer loslaten en transacties vaker dan 1 keer per dag aanbieden. De groepering per afschrift wordt dan steeds meer een ballast.
 • De ingelezen transacties zijn in het overzichtvenster makkelijker te overzien zonder een bankafschrift te hoeven openen. Vooral bij meerdere bankafschriften is dit een voordeel.
 • Transacties die correct en klaar zijn voor verwerking, kunnen meteen worden geboekt zonder te hoeven wachten totdat alle transacties van een afschrift correct zijn.

2.02 Waar vind ik de handleiding over het venster Bankmutaties van versie 12?

  1. Als het venster Bankmutaties in AccountView actief is en u drukt op F1, dan wordt de helpinformatie geopend bij 'Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties' (deze tekst maakt onderdeel uit van "Nieuw in AccountView versie 12.0").
  2. Ga direct naar de instructievideo's voor het werken met Bankmutaties vanaf versie 12.0
  3. Via onze website vindt u de pdf "Nieuw in AccountView versie 12". Deze bevat ook de tekst 'Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties'.

2.03 Hoe kan ik snel aanvullingen en wijzigingen in ingelezen banktransacties maken nu ik geen invoervenster heb waarin alle regels (per afschrift) meteen kunnen worden gewijzigd?

Met het venster Bankmutaties moet u in principe per regel de boeking bewerken. Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden, hebben wij korte instructiefilmpjes gemaakt voor klanten die Team/Business gebruiken, voor klanten met een Solo-uitvoering en klanten met een online omgeving van de accountant. Zo leert u op welke manieren u snel uw transacties kunt boeken.

Instructievideo Bankmutaties vlot kunnen bewerken en verwerken voor Team en Business en Solo
Instructievideo Bankmutaties: verticaal schikken van vensters in Online Omgeving Accountants

Zie ook onze pagina over de verbeteringen in Service Pack C voor versie 12.0


2.04 Hoe kan ik meerdere regels tegelijk wijzigen?

Vanaf versie 12.0 met Service Pack C, kunt u een veld voor alle, de geselecteerde of gemarkeerde regels in het venster Bankmutaties, in bulk wijzigen. Hiervoor gebruikt u de menu-optie Bewerken > Bankmutatie > Veld wijzigen (sneltoets Ctrl+D).

Zo kunt u bijvoorbeeld bij alle regels een grootboekrekening ingeven, of bij alle regels het doc/Fac nummer leegmaken. U kunt dit voor diverse zaken gebruiken. Zie ook vraag 2.09 voor een voorbeeld.


2.05 Splitsen - Hoe kan ik één bedrag van één debiteur/crediteur over meerdere facturen in één keer afboeken?

Hier is eigenlijk niets veranderd in de werking ten opzichte van vorige versies. 

Kijk naar deze instructievideo voor de tips!

2.06 Splitsen - Hoe kan ik één bedrag over meerdere grootboekrekeningen of diverse debiteuren/crediteuren uitsplitsen? 

In dit geval moet u zelf de regel splitsen met Ctrl+G (Bewerken > Bankmutatie > Mutatie splitsen). AccountView maakt dan een bankmutatie aan en kleurt beide regels rood, als teken dat ze bij elkaar horen. De saldocontrole zal op de som van deze beide regels worden toegepast. U kunt deze opdracht vaker kiezen voor dezelfde regel als u deze in meer dan twee regels wil splitsen. Overigens werkte dit ook in vorige versies op dezelfde manier.


2.07 Splitsen - Hoe kan ik het splitsen van regels terugdraaien omdat ik mij bijvoorbeeld vergist heb bij het splitsen van regels?

Als u op een regel van een dergelijke verzameling staat, dan kunt u Ctrl+N (Bewerken > Bankmutatie > Origineel bedrag herstellen) kiezen. AccountView reduceert dan een verzameling van bij elkaar horende gesplitste regels tot één regel en maakt in die regel het mutatiebedrag gelijk aan het oorspronkelijk ingelezen bedrag.

Klik hier voor een korte instructievideo met een voorbeeld

2.08 Hoe kan ik een regel(s) verwijderen of toevoegen?

Om zo veel mogelijk te garanderen dat u uitsluitend en bovendien alle ingelezen transacties verwerkt, is het verwijderen of handmatig toevoegen in principe niet meer mogelijk. Zo kunt u ervan op aan dat uw administratie naadloos aansluit met uw bankrekeningsaldo. 
U kunt alleen een regel toevoegen door een ingelezen regel te splitsen. En u kunt alleen een regel verwijderen door deze eerst naar het bankdagboek te verwerken en daar te verwijderen. Dit geldt ook als u meerdere regels wilt verwijderen. Zie vraag 2.09 voor een voorbeeld.


2.09 Ik heb per ongeluk hetzelfde bestand twee keer ingelezen in Bankmutaties. Hoe los ik dat op?

U kunt de bankmutaties van beide bestanden verwerken en vervolgens in het dagboek Bank de transacties die dubbel zijn, handmatig verwijderen. Zie ook vraag 2.04: Hoe kan ik meerdere regels tegelijk wijzigen?. Deze optie helpt bij het in 1x verwerkklaar maken van de dubbele regels om ze zo te kunnen verwerken naar het bankdagboek en van daaruit te verwijderen.

Het per abuis dubbel inlezen van bankmutaties kan gebeuren wanneer de bankmutaties via transactiebestanden worden ingelezen. Zo kan het voorkomen dat er onbedoeld mutaties van dezelfde dag worden gedownload.

Als u helemaal zeker wilt zijn van de aansluiting van uw bankrekening met uw administratie, bekijk dan de mogelijkheden van een directe bankkoppeling.


2.10 Hoe bewaakt AccountView de saldocontrole vanaf versie 12? Deze werkte namelijk eerst per afschrift, maar die zijn er niet meer.

De saldocontrole wordt vanaf versie 12 per ingelezen regel uitgevoerd. Dit betekent dat óf het totale bedrag van de regel, óf de som van een set gesplitste regels gezamenlijk, gelijk moet zijn aan het ingelezen bedrag. Anders worden de regels niet verwerkt en blijft de status van de regel of van de set gesplitste regels, rood. Met Service Pack C is het niet meer mogelijk een deel van een set gesplitste regels te verwerken waarvoor het totaal van de regels niet voldoet aan de saldocontrole.

In de standaardweergave (AccountView) ziet u de kolommen Bedrag (mutatiebedrag ingevoerd op de regel) en Bedr bankmutatie (het oorspronkelijk ingelezen bedrag).

Saldocontrole-001.png

Het ingelezen bedrag van de regel is -3.000 (zichtbaar in het veld Bedr bankmut). Het enige dat de gebruiker heeft gedaan, is het bedrag in deze regel wijzigen in 3.060. Op deze manier voldoet deze regel niet aan de saldocontrole. Bij deze regel verschijnt een pictogram van een rood stopbord als teken dat deze regel niet kan worden verwerkt. Als dat toch wordt geprobeerd, dan zal AccountView deze regel niet verwerken. De saldocontrole is dus dwingend en dat is anders dan in eerdere versies, waar het alleen een waarschuwing betrof.
Opmerking: Ingelezen regels kunnen ook worden gesplitst en in dat geval wordt de saldocontrole toegepast op de hele set gesplitste regels. 


2.11 Ik heb een regel of verzameling gesplitste regels en er wordt niet aan de saldocontrole voldaan. Is er nog een andere manier dan het handmatig aanpassen van het mutatiebedrag om te zorgen dat er voldaan wordt aan de saldocontrole?

Ja, u beschikt over de sneltoetscombinatie Ctrl+L (Bewerken > Bankmutatie > Aanvullen om te voldoen aan saldocontrole). Deze opdracht zal het mutatiebedrag in de geselecteerde regel zodanig wijzigen dat die regel (of de som van een verzameling gesplitste regels) voldoet aan de saldocontrole.

Voor gebruikers met de Team- of Business-uitvoering en gebruikers die werken met de online omgeving van hun accountant, is vanaf versie 12.0 Service Pack C de weergave Mutatiesplitsing toegevoegd waarmee u kunt zien wat de status is van gesplitste regels die bij elkaar horen. 

AV115601_13.png


2.12 Hoe kan ik de aansluiting zien van mijn banksaldo in AccountView met het saldo dat mijn bankapplicatie toont?

Voorwaarde is dat u tot een bepaalde datum alle mutaties hebt verwerkt naar uw bankdagboek en dat u bij de eigenschappen van het bankdagboek het veld Verdicht boeken hebt gemarkeerd.

Methode 1: Ga naar de grootboekkaart van uw bankrekening. Maak een selectie van de transacties tot en met de gewenste transactiedatum. Deze moet overeen komen met het saldo in uw bankapplicatie tot en met dezelfde datum. 

Methode 2: Als u alle banktransacties van uw bank in AccountView hebt verwerkt, dan moet het rekeningsaldo van uw grootboekkaart gelijk zijn aan het actuele saldo van uw bank. Dan hoeft u dus geen selectie te maken.

Methode 3: Als u alle banktransacties van uw bank in AccountView hebt verwerkt, dan ziet u dit saldo ook als eindsaldo van de laatste bladzijde van het bankboek.

Opmerking: Als er tot en met een bepaalde datum transacties deels wel en deels niet zijn verwerkt, dan is het niet eenvoudig om het banksaldo uit AccountView te laten aansluiten met het saldo uit de bankapplicatie tot en met dezelfde datum.

 Lees hier de informatie over het maken van selecties


2.13 Hoe kan ik nu we geen dagafschriften meer ontvangen, toch de verwerking per dag blijven doen?

U kunt (na het compleet/correct maken) alle regels van 1 dag markeren met de spatiebalk en vervolgens bij Document > Bankmutaties verwerken de optie Gemarkeerde kiezen bij Bereik.

Als het veel regels betreft, is het wellicht handiger om een snelselectie te zetten op 1 datum, deze regels compleet/correct te maken en vervolgens bij het verwerken de optie Alle te kiezen bij Bereik (wat neerkomt op alle regels die geselecteerd zijn in het venster). Na verwerking kunt u de selectie wissen en verdergaan met de regels van de andere dag.

Opmerkingen: Wat AccountView betreft is er geen noodzaak om deze verwerking per dag aan te houden. U kunt in dit voorbeeld ook de regels van twee dagen in 1 verwerkingsslag doorboeken, of desgewenst in meer dan twee. Het enige dat u dan niet hebt, is een aansluitingscontrole tot en met de eerste dag. Maar na de verwerking van alle mutaties hebt u wel een aansluitingscontrole tot en met de tweede dag (zie vraag 2.12).

Vanaf versie 12 met Service Pack C zijn er een aantal rapporten meegeleverd die u hierbij kunnen helpen.


2.14 Ik heb meer dan één bankrekening waarvoor ik bankmutaties inlees. Hoe houd ik hier in het venster Bankmutaties duidelijk zicht op?

Daarvoor dient de lijst van het veld Mutaties van boven de bankmutaties. U kunt zo kiezen van welke bankrekening u de mutaties ziet. Of desgewenst van alle rekeningen. Zie onderstaande afbeelding:

vraag 14.png


2.15 Ik werk met het inlezen van bankbestanden en wil graag vasthouden aan het per ingelezen bankbestand verwerken van de mutaties. Kan dat?

Ja. Ook als er al bankmutaties van een ander ingelezen bankbestand of andere bankrekeningen aanwezig zijn. Als u namelijk een bankbestand hebt ingelezen, dan voegt AccountView hiervoor een regel toe aan Mutaties van, zolang de mutaties van dit bankbestand nog niet allemaal zijn verwerkt.

Zie voor een voorbeeld de afbeelding bij vraag 14. U ziet dat daar op de onderste regel het volgende staat: 'Bankafschrift 3 Bankrekening NL24ABNA0446612960 Bank'. Als u niet alle bankmutaties direct na het inlezen verwerkt, dan kunt u later verdergaan met het verwerken van de mutaties van dit ingelezen bankbestand door deze regel te kiezen in Mutaties van.


2.16 De Rabobank vraagt mij om over te stappen op de nieuwe bankkoppeling. Hoe doe ik dat voor AccountView?

De bankkoppeling van de Rabobank is al klaar voor de richtlijnen van PSD2. Zij informeren u als klant hier over om over te stappen naar de nieuwe bankkoppeling. U dient dit zelf te doen als eigenaar van de bankrekening. Ook dient u zelf de oude bankkoppeling met AccountView stop te zetten.

Daarom is het voor Rabobankrekeninghouders extra belangrijk om met versie 12 van AccountView te werken. 

Uiteraard zullen ook andere banken hier binnenkort op volgen.

Meer informatie over de overstap leest u hier.


AccountView Instructievideo's voor bankmutaties vanaf versie 12.0

Zie hieronder de instructievideo's voor het werken met losse bankmutaties zoals geïntroduceerd in AccountView versie 12.0. Deze video's bevatten Service Pack C.

=>terug naar boven


3. Vragen over Automatische betalingen en Automatische incasso

3.01 Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?

U kunt dit regelen via de stamgegevens van het inkoopdagboek, tab Omschrijvingen. Zie ook "Factuurnummers en betalingsreferenties".


3.02 Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?

Als u gebruikmaakt van de optie Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), dan moet u het afboeken van de openstaande posten ongedaan maken. De openstaande posten zijn daarna weer beschikbaar.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden.
2. Open uw dagboek 925 'Betalingen onderweg' of dagboek 955 'Ontvangsten onderweg'.
3. Selecteer de zojuist aangemaakte dagboekbladzijde.
4. Kies Bewerken > Verwijderen om de bladzijde te verwijderen.
5. U kunt de openstaande posten opnieuw markeren en het betaalbestand aanmaken.


3.03 Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?

Als u gebruikmaakt van Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), dan kunt u, bij het invoeren van uw bankafschriften in uw bankboek of bij het inlezen van bankafschriften, een betaling storneren.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden (of Bestand > Financieel > Bankafschriften).
2. Open een bladzijde en selecteer een dagboekregel.
3. Kies Document > Betalingen onderweg, selecteer het betaalbestand en kies Details.4. Selecteer de regel die u wilt storneren en kies (de-)Storneren.5. Kies twee keer OK. Het totaal van het betaalbestand wordt nu in het dagboek geplaatst. Op een tweede regel wordt het gestorneerde bedrag als een nieuwe openstaande post aangemaakt met de oorspronkelijke datum.

Tip: Bekijk de video "Werken met betalingen onderweg en storneringen".


=>terug naar boven