AccountView Support - veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Telebankieren

Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld over het inlezen van bankafschriften, het verwerken ervan, het doen van automatische betalingen en incasso-opdrachten.

Veelgestelde vragen specifiek over het werken met de directe bankkoppeling vindt u hier. Dit betreft dan vragen over het aanmelden voor de directe bankkoppeling of over problemen die u mogelijk ondervindt bij het ophalen van bankafschriften of het verzenden van betaal- en incassobatches met de directe bankkoppeling.

Inhoudsopgave

1. Vragen over het inlezen en verwerken van bankmutaties algemeen

 1. Hoe lees ik afschriften in van mijn privérekeningen?
 2. Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de regels op mijn bankafschrift?
 3. Kan ik afschriften in vreemde valuta inlezen?

2. Versie 12: werken met bankmutaties

 1. Waarom leest AccountView vanaf versie 12 alleen de losse bankmutaties in en is de groepering per bankafschrift losgelaten?
 2. Het maken van aanvullingen en wijzigingen in ingelezen banktransacties gaat wat minder vlot dan in de vorige versie doordat ik nu geen invoervenster heb waarin alle regels (per afschrift) meteen kunnen worden gewijzigd. Hoe kan ik hier zo goed mogelijk mee omgaan?
 3. Waar vind ik de handleiding over het venster Bankmutaties van versie 12?
 4. Hoe controleer ik mijn banksaldo vanaf versie 12? Deze werkte namelijk eerst per afschrift, maar die zijn er niet meer.
 5. Waarom zijn de menu-opties (en pictogrammen op de werkbalk) voor het verwijderen en toevoegen van regels niet actief?
 6. Ik heb per ongeluk hetzelfde bestand twee keer ingelezen in Bankmutaties, hoe los ik dat op?
 7. Hoe bewerk ik de ingelezen bankmutaties nu de invoerregels van het bankafschrift er niet meer zijn?
 8. Ik heb één bedrag ontvangen van een klant, die daarmee meerdere facturen in één keer betaalt. Hoe werkt de afhandeling daarvan in Bankmutaties?
 9. Ik voer geen debiteuren/crediteuren-subadministratie en ik heb een betaling van een klant (of aan een leverancier) die ik over meerdere regels wil uitsplitsen, omdat ik deelbedragen op verschillende grootboekrekeningen wil boeken, hoe doe ik dat?
 10. Ik heb me vergist bij het splitsen van regels en heb nu meer regels, dan ik wil. Hoe los ik dat op?
 11. Ik heb een regel of verzameling gesplitste regels en er wordt niet aan de saldocontrole voldaan. Is er nog een andere manier dan het handmatig aanpassen van het mutatiebedrag om te zorgen dat er voldaan wordt aan de saldocontrole?
 12. Bij de opdracht tot verwerken van bankmutaties worden niet alle mutaties verwerkt en het afdrukvoorbeeld van het rapport Bankmutaties verwerken toont de tekst: 2 gesplitste bankmutaties zijn niet volledig gemarkeerd. Wat is er aan de hand?
 13. Als ik ingelezen transacties deels verwerk, hoe kan ik dan de aansluiting zien van mijn banksaldo in AccountView met het saldo dat mijn bankapplicatie toont?
 14. Ik werk met de automatische bankkoppeling en houd de werkwijze aan dat ik 1 keer per dag de transacties inlees en verwerk. Nu heb ik (bijvoorbeeld in verband met afwezigheid) bij het inlezen echter de transacties van twee dagen ingelezen. Hoe kan ik nu toch de verwerking per dag blijven doen?
 15. Ik heb meer dan één bankrekening waarvoor ik bankmutaties inlees. Hoe houd ik hier in het venster Bankmutaties duidelijk zicht op?
 16. Ik werk met het inlezen van bankbestanden en wil graag vasthouden aan het per ingelezen bankbestand verwerken van de mutaties. Kan dat?

3. Automatische Betalingen en Automatische Incasso

 1. Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?
 2. Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?
 3. Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?

1. Vragen over het inlezen en verwerken van bankmutaties algemeen

1.01 Hoe lees ik afschriften in van mijn privérekeningen?

De afschriften van uw privérekening voert u handmatig in via de dagboekbladzijden. AccountView is ontwikkeld voor de zakelijke markt. U kunt alleen afschriften van zakelijke rekeningen inlezen.


1.02 Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de regels op mijn bankafschrift?

In de SEPA XML-bestanden is een tag opgenomen waarmee sturing kan worden gegeven aan de terugkoppeling van een betaal- of incasso-opdracht op uw bankafschrift. Dit noemt men "batchbooking" of "grouping". Deze tag bepaalt of de batches regel voor regel worden teruggemeld op het afschrift of als één totaalbedrag. 

Als een opdracht is voltooid, onthoudt AccountView uw keuze per bankformaat per type opdracht (betaling of incasso). Let op: Niet iedere bank ondersteunt deze werkwijze. Het is ook mogelijk dat u uw betalingsbestand op een andere manier moet aanleveren. Uw bank kan u hierover informeren.


1.03 Kan ik afschriften in vreemde valuta inlezen?

Ja, in versie 10.0a van AccountView kunt u afschriften in vreemde valuta inlezen. Zie ook onze tips en trucs: Bankafschriften in vreemde valuta inlezen.


2. Versie 12: werken met bankmutaties

2.01 Waarom leest AccountView vanaf versie 12 alleen de losse bankmutaties in en is de groepering per bankafschrift losgelaten?

Dit heeft een aantal redenen.

 • De banken gaan de groepering per afschrift (of per dag) ook steeds meer loslaten en transacties vaker dan 1 keer per dag aanbieden. De groepering per afschrift wordt dan steeds meer een ballast.
 • De ingelezen transacties zijn in het overzichtvenster makkelijker te overzien zonder een bankafschrift te hoeven openen. Vooral bij meerdere bankafschriften is dit een voordeel.
 • Transacties die correct en klaar zijn voor verwerking, kunnen meteen worden geboekt zonder te hoeven wachten totdat alle transacties van een afschrift correct zijn.

2.02 Het maken van aanvullingen en wijzigingen in ingelezen banktransacties gaat wat minder vlot dan in de vorige versie doordat ik nu geen invoervenster heb waarin alle regels (per afschrift) meteen kunnen worden gewijzigd. Hoe kan ik hier zo goed mogelijk mee omgaan?

Als u eenmaal weet op welke manier u hiermee moet omgaan, dan zult u zien dat er qua vlotheid en bedieningsgemak vrijwel geen verschil is. Deze manier gaat als volgt:
U opent met Enter of F6 de eerste bankmutatie die u wilt aanvullen of wijzigen. Bovenaan ziet u de lijst met bankmutaties en onderaan ziet u de geselecteerde en geopende bankmutatie. Zie deze afbeelding:

Plaats de muisaanwijzer in het veld dat u wilt bewerken of gebruik daarvoor de menukeuzeletter (Alt + onderstreepte letter). Als u uw laatste handeling in deze bankmutatie hebt gedaan en u de volgende regel wilt bewerken, dan drukt u op Page Down (op het toetsenbord). Als de wijziging nog niet is bewaard, dan toont AccountView deze vraag:

Drukt u op Enter, dan worden de wijzigingen bewaard (dit is hetzelfde als op Ja/Yes klikken) en gaat AccountView meteen door naar de volgende bankmutatie. U kunt daarin meteen beginnen met het aanbrengen van uw mutaties.
Als u niet de volgende regel wilt muteren, maar een andere regel, dan bewaart u de zojuist gemuteerde regel door op de knop Bewaren te klikken (of door op de sneltoets Ctrl+S te drukken). Vervolgens selecteert u in het hoofdvenster Bankmutaties de gewenste regel en brengt u uw wijzigingen aan.
De toetsencombinatie Alt + menukeuzeletter om vlot naar het gewenste veld te gaan, werkt ook als de cursor nog in het hoofdvenster Bankmutaties staat.

Tip: Zet het naast elkaar!
In de afbeelding hierboven is het subvenster Bankmutatie onder de lijst met bankmutaties geplaatst. Maar om meer overzicht op de lijst van bankmutaties te houden kunt u er ook voor kiezen dit subvenster rechts van de lijst te plaatsen. Zeker als u een lange lijst met bankmutaties hebt, is dit wellicht de beste opstelling voor u. U zet de schermen naast elkaar door rechtsboven in het subvenster op het pictogram te klikken dat in de volgende afbeelding roodomrand is:

FAQ bankmutaties knoppenbalk.png

Uw schermindeling ziet er dan zo uit:

FAQ bankmutaties 12 202.png


2.03 Waar vind ik de handleiding over het venster Bankmutaties van versie 12?

 1. Als het venster Bankmutaties in AccountView actief is en u drukt op F1, dan wordt de helpinformatie geopend bij 'Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties' (deze tekst maakt onderdeel uit van "Nieuw in AccountView versie 12.0").
 2. Via deze link naar onze supportpagina's vindt u algemene tips en werkwijzen voor het werken met het venster Bankmutaties in versie 12.0.
 3. Via onze website vindt u de PDF "Nieuw in AccountView versie 12". Deze bevat ook de tekst 'Bankafschriften maken plaats voor bankmutaties'.

2.04 Hoe controleer ik mijn banksaldo vanaf versie 12? Deze werkte namelijk eerst per afschrift, maar die zijn er niet meer.

De saldocontrole wordt vanaf versie 12 per ingelezen regel uitgevoerd. Dit betekent dat óf het totale bedrag van de regel, óf de som van de gesplitste regels gezamenlijk, gelijk moet zijn aan het ingelezen bedrag. Anders worden de regels niet verwerkt en blijft de status van de regel of een deel van de gesplitste regels, rood. 
Zie ook de volgende afbeelding:

Verschil in regel.png

Het ingelezen bedrag van de regel is -3.000 (zichtbaar in het veld Bedrag bankmut). Het enige wat de gebruiker heeft gedaan, is het bedrag in deze regel wijzigen in -3.630 (bijvoorbeeld door toevoegen van een BTW-code). Op deze manier voldoet deze regel niet aan de saldocontrole. Bij deze regel verschijnt een pictogram van een rood stopbord als teken dat deze regel niet verwerkt zal kunnen worden. Als dat toch wordt geprobeerd, dan zal AccountView deze regel niet verwerken. De saldocontrole is dus dwingend en dat is anders dan in eerdere versies, waar het alleen een waarschuwing betrof.
Opmerking: Ingelezen regels kunnen ook worden gesplitst en in dat geval wordt de saldocontrole toegepast op de hele verzameling gesplitste regels die bij elkaar horen. 


2.05 Waarom zijn de menu-opties (en pictogrammen op de werkbalk) voor het verwijderen en toevoegen van regels niet actief?

Om zo veel mogelijk te garanderen dat u uitsluitend en bovendien alle ingelezen transacties verwerkt. Dus om te zorgen dat uw administratie volledig en correct blijft.
U kunt alleen een regel toevoegen door een ingelezen regel te splitsen. En u kunt alleen een regel verwijderen door deze naar het bankdagboek te verwerken en daar te verwijderen.


2.06 Ik heb per ongeluk hetzelfde bestand twee keer ingelezen in Bankmutaties, hoe los ik dat op?

U kunt de bankmutaties van beide bestanden verwerken en vervolgens in het dagboek Bank de transacties handmatig verwijderen die dubbel zijn.


2.07 Hoe bewerk ik de ingelezen bankmutaties nu de invoerregels van het bankafschrift er niet meer zijn?

Druk op Enter of F6 in een regel om het subvenster Bankmutatie te openen. Daar kunt u de gewenste velden aanvullen en wijzigen. Bij elk veld ziet u een onderstreepte letter. Met de combinatie Alt + de desbetreffende onderstreepte letter gaat de cursor meteen naar het gewenste veld.


2.08 Ik heb één bedrag ontvangen van een klant, die daarmee meerdere facturen in één keer betaalt. Hoe werkt de afhandeling daarvan in Bankmutaties?

Hier is eigenlijk niets veranderd in de werking. Op één detail na. Zie de volgende stappen:

1. Open het venster Bankmutatie met F6.
2. Ga met Alt+A naar Doc/Fac en verwijder een eventueel aanwezige waarde.
3. Druk op F4 voor de opvraaglijst van openstaande posten.
4. Markeer met de spatiebalk de gewenste openstaande posten (de kolom Betaald bedrag krijgt dan een waarde). Wanneer u daarmee klaar bent, kiest u OK in het venster Openstaande posten (u kunt ook op Enter drukken).
5. Kies Bewaren in het venster Bankmutaties en bekijk de lijst met bankmutaties.

Als u bij stap 4 meer dan één openstaande post hebt aangewezen, dan is voor elke extra aangewezen openstaande post een extra bankmutatie gemaakt, waarin de boeking per openstaande post staat.
Als de som van de te boeken bedragen per openstaande post niet precies optelt tot het ingelezen bedrag van de oorspronkelijk ingelezen bankmutatie, dan heeft AccountView nog een extra bankmutatieregel aangemaakt voor het verschil. Dit gebeurt ook, als u maar één openstaande post selecteert en daarop een bedrag boekt dat niet gelijk is aan het ingelezen bedrag van de oorspronkelijke bankmutatie.
Zo wordt gegarandeerd dat u hetzelfde bedrag boekt als het ingelezen bedrag. De verschilregel moet u nog aanvullen met informatie, bijvoorbeeld een grootboekrekening.

Het enige dat iets anders werkt dan in vorige versies, is dat u de automatisch aangemaakte regels volgens de beschrijving hierboven pas in het venster Bankmutaties ziet nadat u deze wijziging in het venster Bankmutaties hebt bewaard (stap 5). In vorige versies was geen aparte stap voor het bewaren nodig om de op die manier aangemaakte regels in het venster Bankafschriften te zien.

Opmerking: Sinds versie 11.0 hebt u de mogelijkheid in het venster Stamgegevens debiteur het veld Gecombineerde betaling over posten verdelen te markeren. Hiermee wordt een dergelijke uitsplitsing over meerdere openstaande posten al bij het inlezen van de bankmutaties uitgevoerd.


2.09 Ik voer geen debiteuren/crediteuren-subadministratie en ik heb een betaling van een klant (of aan een leverancier) die ik over meerdere regels wil uitsplitsen, omdat ik deelbedragen op verschillende grootboekrekeningen wil boeken, hoe doe ik dat?

Voor deze regel kunt Ctrl+G kiezen (Bewerken > Bankmutatie > Mutatie splitsen). AccountView maakt dan een bankmutatie aan en kleurt beide regels rood, als teken dat ze bij elkaar horen. De saldocontrole zal op de som van deze beide regels worden toegepast. U kunt deze opdracht vaker kiezen voor dezelfde regel als u deze in meer dan twee regels wil splitsen. Overigens werkte dit ook in vorige versies op dezelfde manier.


2.10 Ik heb me vergist bij het splitsen van regels en heb nu meer regels, dan ik wil. Hoe los ik dat op?

Als u op een regel van een dergelijke verzameling staat, dan kunt u Ctrl+N (Bewerken > Bankmutatie > Origineel bedrag herstellen). AccountView reduceert dan een verzameling van bij elkaar horende gesplitste regels tot één regel en maakt in die regel het mutatiebedrag gelijk aan het oorspronkelijk ingelezen bedrag.


2.11 Ik heb een regel of verzameling gesplitste regels en er wordt niet aan de saldocontrole voldaan. Is er nog een andere manier dan het handmatig aanpassen van het mutatiebedrag om te zorgen dat er voldaan wordt aan de saldocontrole?

Ja, u hebt de sneltoetscombinatie Ctrl+L (Bewerken > Bankmutatie > Aanvullen om te voldoen aan saldocontrole). Deze opdracht zal het mutatiebedrag in de geselecteerde regel zodanig wijzigen dat die regel (of de som van een verzameling gesplitste regels) voldoet aan de saldocontrole.


2.12 Bij de opdracht tot verwerken van bankmutaties worden niet alle mutaties verwerkt en het afdrukvoorbeeld van het rapport Bankmutaties verwerken toont de tekst: 2 gesplitste bankmutaties zijn niet volledig gemarkeerd. Wat is er aan de hand?

U hebt minimaal twee verzamelingen van gesplitste bankmutaties en beide hebt u slechts deels ter verwerking gemarkeerd. AccountView houdt de verwerking hiervan tegen en rapporteert dit op deze manier. Zie ook veelgestelde vraag 3.
Een verzameling bij elkaar horende gesplitste regels wordt in zijn geheel in één keer verwerkt, of niet. Dit is om ervoor te zorgen dat de saldocontrole op een dergelijke verzameling goed kan worden toegepast.


2.13 Als ik ingelezen transacties deels verwerk, hoe kan ik dan de aansluiting zien van mijn banksaldo in AccountView met het saldo dat mijn bankapplicatie toont?

Als er tot en met een bepaalde datum transacties deels wel en deels niet zijn verwerkt, dan is het niet eenvoudig om het banksaldo uit AccountView te laten aansluiten met het saldo uit de bankapplicatie tot en met dezelfde datum. Maar als tot en met een bepaalde datum alle transacties in AccountView zijn verwerkt, dan is een dergelijke aansluiting tot en met die datum goed te maken. Uw grootboekkaart Bank is hiervoor goed te gebruiken. In AccountView kunt u in het venster Grootboekkaart van uw bank dan een selectie maken van de transacties tot en met die transactiedatum. Het rekeningsaldo dat u dan in dit venster kunt aflezen, moet gelijk zijn aan het rekeningsaldo dat uw bankapplicatie toont tot en met de bewuste datum. Om te zorgen dat een dergelijke selectie goed gemaakt kan worden, is het wel nodig dat in de stamgegevens van het dagboek Bank het veld Verdicht boeken niet is gemarkeerd. Als u alle banktransacties van uw bank in AccountView hebt verwerkt, dan moet het rekeningsaldo van uw grootboekkaart gelijk zijn aan het actuele saldo van uw bank. Dan hoeft u dus geen selectie te maken. Als het goed is, ziet u dit saldo ook als eindsaldo van de laatste bladzijde van het bankboek. Voor meer informatie over het maken van selecties, zie: https://nl.visma.com/accountview/support/algemeen/interface/flexibel-gegevens-opvragen/


2.14 Ik werk met de automatische bankkoppeling en houd de werkwijze aan dat ik 1 keer per dag de transacties inlees en verwerk. Nu heb ik (bijvoorbeeld in verband met afwezigheid) bij het inlezen echter de transacties van twee dagen ingelezen. Hoe kan ik nu toch de verwerking per dag blijven doen?

U kunt (na het compleet/correct maken) alle regels van 1 dag markeren met de spatiebalk en vervolgens bij Document > Bankmutaties verwerken de optie Gemarkeerde kiezen bij Bereik. Als het veel regels betreft, is het wellicht handiger om in plaats daarvan eerst een snelselectie te zetten op 1 datum, deze regels compleet/correct te maken en vervolgens bij het verwerken de optie Alle te kiezen bij Bereik (wat neerkomt op alle regels die geselecteerd zijn in het venster). Na verwerking kunt u de selectie wissen en verdergaan met de regels van de andere dag. Opmerkinge: Wat AccountView betreft is er geen noodzaak om deze verwerking per dag aan te houden. U kunt in dit voorbeeld ook de regels van twee dagen in 1 verwerkingsslag doorboeken, of desgewenst in meer dan twee. Het enige wat u dan niet hebt, is een aansluitingscontrole tot en met de eerste dag. Maar na de verwerking van alle mutaties hebt u wel een aansluitingscontrole tot en met de tweede dag (zie vraag 2.12).


2.15 Ik heb meer dan één bankrekening waarvoor ik bankmutaties inlees. Hoe houd ik hier in het venster Bankmutaties duidelijk zicht op?

Daarvoor dient de lijst van het veld Mutaties van boven de bankmutaties. U kunt zo kiezen van welke bankrekening u de mutaties ziet. Of desgewenst van alle rekeningen. Zie onderstaande afbeelding:

vraag 14.png


2.16 Ik werk met het inlezen van bankbestanden en wil graag vasthouden aan het per ingelezen bankbestand verwerken van de mutaties. Kan dat?

Ja. Ook als er al bankmutaties van een ander ingelezen bankbestand of andere bankrekeningen aanwezig zijn. Als u namelijk een bankbestand hebt ingelezen, dan voegt AccountView hiervoor een regel toe aan Mutaties van, zolang de mutaties van dit bankbestand nog niet allemaal zijn verwerkt. Zie voor een voorbeeld de afbeelding bij vraag 15. U ziet dat daar op de onderste regel het volgende staat: 'Bankafschrift 3 Bankrekening NL24ABNA0446612960 Bank'. Als u niet alle bankmutaties direct na het inlezen verwerkt, dan kunt u later verdergaan met het verwerken van de mutaties van dit ingelezen bankbestand door deze regel te kiezen in Mutaties van.


=>terug naar boven


3. Vragen over Automatische Betalingen en Automatische incasso

3.01 Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?

U kunt dit regelen via de stamgegevens van het inkoopdagboek, tab Omschrijvingen. Zie ook "Factuurnummers en betalingsreferenties".


3.02 Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?

Als u gebruikmaakt van de optie Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), dan moet u het afboeken van de openstaande posten ongedaan maken. De openstaande posten zijn daarna weer beschikbaar.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden.
2. Open uw dagboek 925 'Betalingen onderweg' of dagboek 955 'Ontvangsten onderweg'.
3. Selecteer de zojuist aangemaakte dagboekbladzijde.
4. Kies Bewerken > Verwijderen om de bladzijde te verwijderen.
5. U kunt de openstaande posten opnieuw markeren en het betaalbestand aanmaken.


3.03 Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?

Als u gebruikmaakt van Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), dan kunt u, bij het invoeren van uw bankafschriften in uw bankboek of bij het inlezen van bankafschriften, een betaling storneren.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden (of Bestand > Financieel > Bankafschriften).
2. Open een bladzijde en selecteer een dagboekregel.
3. Kies Document > Betalingen onderweg, selecteer het betaalbestand en kies Details.4. Selecteer de regel die u wilt storneren en kies (de-)Storneren.5. Kies twee keer OK. Het totaal van het betaalbestand wordt nu in het dagboek geplaatst. Op een tweede regel wordt het gestorneerde bedrag als een nieuwe openstaande post aangemaakt met de oorspronkelijke datum.

Tip: Bekijk de video "Werken met betalingen onderweg en storneringen".


=>terug naar boven