Veelgestelde vragen AccountView

Telebankieren

Support ID: AV-126146
Versies: AccountView Windows

Hier vindt u antwoorden op vragen over telebankieren die vaak aan ons worden gesteld.

  1. Waar vind ik informatie over het inlezen van bankafschriften?
  2. Waar vind ik informatie over het maken van betaalopdrachten?
  3. Waar vind ik informatie over het maken van een incasso-opdracht?
  4. Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?
  5. Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?
  6. Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?
  7. Hoe lees ik afschriften in van mijn privérekeningen?
  8. Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de regels op mijn bankafschrift?
  9. Kan ik afschriften in vreemde valuta inlezen?

1. Waar vind ik informatie over het inlezen van bankafschriften?

In de supportnote "Telebankieren: Inlezen bankafschriften" vindt u informatie over deze functionaliteit.


2. Waar vind ik informatie over het maken van betaalopdrachten?

In de supportnote "Telebankieren: Automatische betalingen" vindt u informatie over deze functionaliteit.


3. Waar vind ik informatie over het maken van een incasso-opdracht?

In de supportnote "Telebankieren: Automatische Incasso" vindt u informatie over deze functionaliteit.


4. Hoe maak ik een betaal- of incasso-opdracht opnieuw aan?

Als u gebruikmaakt van de optie Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), zult u het afboeken van de openstaande posten ongedaan moeten maken. De openstaande posten zijn daarna weer beschikbaar.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden.
2. Open uw dagboek 925 'Betalingen onderweg' of dagboek 955 'Ontvangsten onderweg'.
3. Selecteer de zojuist aangemaakte dagboekbladzijde.
4. Kies Bewerken > Verwijderen om de bladzijde te verwijderen.
5. U kunt de openstaande posten opnieuw markeren en het betaalbestand aanmaken.


5. Hoe kan ik een mislukte betaling of incasso verwerken?

Als u gebruikmaakt van Betalingen onderweg (BOW) of Ontvangsten onderweg (OOW), dan kunt u, bij het invoeren van uw bankafschriften in uw bankboek of bij het inlezen van bankafschriften, een betaling storneren.

1. Kies Bestand > Dagboekbladzijden (of Bestand > Financieel > Bankafschriften).
2. Open een bladzijde en selecteer een dagboekregel.
3. Kies Document > Betalingen onderweg, selecteer het betaalbestand en kies Details.4. Selecteer de regel die u wilt storneren en kies (de-)Storneren.5. Kies twee keer OK. Het totaal van het betaalbestand wordt nu in het dagboek geplaatst. Op een tweede regel wordt het gestorneerde bedrag als een nieuwe openstaande post aangemaakt met de oorspronkelijke datum.

Tip: Bekijk de video "Werken met betalingen onderweg en storneringen".


6. Ik gebruik de module Automatische betalingen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?

U kunt dit regelen via de stamgegevens van het inkoopdagboek, tabblad Omschrijvingen. Zie ook "Factuurnummers en betalingsreferenties".


7. Hoe lees ik afschriften in van mijn privérekeningen?

De afschriften van uw privérekening voert u handmatig in via de dagboekbladzijden. AccountView is ontwikkeld voor de zakelijke markt. U kunt alleen afschriften van zakelijke rekeningen inlezen.


 

8. Hoe geef ik sturing aan de terugmelding van de regels op mijn bankafschrift?

In de SEPA-XML-bestanden is een tag opgenomen waarmee sturing kan worden gegeven aan de terugkoppeling van een betaal- of incasso-opdracht op uw bankafschrift. Dit noemt men "batchbooking" of "grouping". Deze tag bepaalt of de batches regel voor regel worden teruggemeld op het afschrift of als één totaalbedrag. 

Als een opdracht is voltooid, onthoudt AccountView uw keuze per bankformaat per type opdracht (betaling of incasso). Let op: Niet iedere bank ondersteunt deze werkwijze. Het is ook mogelijk dat u uw betalingsbestand op een andere manier moet aanleveren. Uw bank kan u hierover informeren.


 

9. Kan ik afschriften in vreemde valuta inlezen?

Ja, in versie 10.0a van AccountView kunt u afschriften in vreemde valuta inlezen. Zie ook onze tips en trucs: Bankafschriften in vreemde valuta inlezen.