AccountView Support - Financieel

Bankafschriften in vreemde valuta inlezen

Als u beschikt over de modules Inlezen bankmutaties en Uitgebreide vreemde valuta, dan kunt u nu in AccountView versie 10.0a afschriften in vreemde valuta inlezen en verwerken. Hiervoor hebt u een grootboekrekening nodig in de desbetreffende vreemde valuta en een bankboek dat daaraan is gekoppeld.

Multivalutarekening

Daarnaast ondersteunt AccountView nu afschriften van bankrekeningen die in meerdere valuta naast elkaar worden aangehouden. Een dergelijke rekening wordt ook wel 'multivalutarekening' genoemd en afschriften ervan hebben wel allemaal hetzelfde bankrekeningnummer, maar per afschrift kan een andere valuta zijn gebruikt.
Hiervoor hebt u voor elke valuta die kan voorkomen, het volgende nodig:

  • een aparte grootboekrekening in die valuta;
  • een bankboek met het nummer van de bankrekening (op de tab Bankgegevens), en gekoppeld aan de grootboekrekening (veld Gekoppelde rek op de tab Algemeen).

U hebt dan dus meerdere dagboeken van het type Bank/Kas met hetzelfde bankrekeningnummer die elk aan een andere grootboekrekening zijn gekoppeld. Elke grootboekrekening heeft weer een andere valutacode.

Als u de benodigde grootboekrekening(en) en bankboek(en) hebt, dan is het werken met bankafschriften in vreemde valuta hetzelfde als het inlezen en verwerken van afschriften in euro's.