AccountView Support - veelgestelde vragen

Directe Bankkoppeling

Hier vindt u antwoorden op vragen over de directe bankkoppeling die vaak aan ons worden gesteld.

Inhoudsopgave

Vóór aanmelding

 1. Ik wil mij aanmelden voor de directe bankkoppeling. Waar begin ik?
 2. Ik werk met AccountView en wil mij aanmelden voor de directe bankkoppeling. Op het formulier van ABN AMRO wordt gevraagd naar het licentienummer. Hoe vind ik dat?
 3. Ik heb geen rekening bij ABN AMRO, bunq, ING Bank, Rabobank of Triodos Bank. Hebt u voor mijn bank ook een directe bankkoppeling beschikbaar?

Tijdens aanmelding

 1. Als ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' uitvoer, krijg ik de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling".
 2. Als ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' heb gekozen, krijg ik de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling", terwijl ik zeker weet dat ik geen beperkte internettoegang heb.
 3. Kan ik ook bankrekeningen in vreemde valuta aanmelden voor de directe bankkoppeling?
 4. Wanneer ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' uitvoer, krijg ik de melding dat het wachtwoord is verlopen.
 5. Als de aanmelding bij ABN AMRO is geslaagd en de aanmeldcode is ingevoerd, hoe kan het dan dat er geen bankafschriften binnenkomen?
 6. Ik heb mij aangemeld bij de bank en heb het juiste bankrekeningnummer vastgelegd, maar toch krijg ik de melding "0 bankafschriften opgehaald".

Eerste bankafschriften ophalen

 1. Ik heb mij aangemeld bij de bank maar blijf de melding krijgen "0 bankafschriften opgehaald" als ik de menu-optie 'Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling' kies.

Dagelijkse werking

 1. Wanneer komt het afschrift beschikbaar?
 2. Het ophalen van de afschriften is vanochtend niet gelukt, terwijl er gisteren wel afschriften waren en ik ook mutaties verwacht. Wat kan ik doen?
 3. Kan ik mijn afschriften per maand laten aanleveren?
 4. Ik heb meerdere bankrekeningen in verschillende administraties aangemeld voor de directe bankkoppeling. Moet ik nu per bankrekening de afschriften binnenhalen?
 5. Ik heb eerder wel afschriften kunnen binnenhalen, maar nu opeens niet meer. Er verschijnt de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling".
 6. Mijn cliënt bij mijn accountantskantoor wil ook meedoen aan de directe bankkoppeling. Hoe kan ik dat als accountant ondersteunen?
 7. Moet ik ergens rekening mee houden in de eindejaarsverwerking op het punt van de directe bankkoppeling?
 8. Hoe werkt de directe bankkoppeling samen met de eindejaarsverwerking?

Specifieke vragen over de AccountView-software

 1. Ik installeer AccountView op een andere computer volgens de procedure op de website; moet ik mijzelf dan weer aanmelden?

Specifieke vragen over de betalingen en incasso-opdrachten

 1. Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding "Er is geen bankrekening of naam rekeninghouder ingevoerd."
 2. Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding "De ingevoerde combinatie van bankrekeningnummer en licentie is niet geregistreerd."
 3. Waar vind ik de incasso- of betaalopdrachten terug die ik met 'Versturen via directe bankkoppeling' vanuit AccountView naar mijn bank verstuur?
 4. Welke informatie zie ik in AccountView van de betaling die ik vanuit AccountView 9.1 via de directe bankkoppeling naar de Rabobank verstuur?

1. Ik wil mij aanmelden voor de directe bankkoppeling. Waar begin ik?

Aanmelding ABN AMRO

Op de site van de ABN AMRO voert u de details in van bankrekening en serienummer (of aanmeldcode van de accountant waar de afschriften moeten worden aangeleverd), waarna ABN AMRO uw aanvraag in behandeling neemt. Tevens krijgt de aanvrager een e-mail ter akkoord van de kosten. Houd rekening met een doorlooptijd van 5 werkdagen, voordat door ABN AMRO het eerste afschrift bij de service voor de directe bankkoppeling wordt aangeleverd. Klik hier voor informatie van ABN AMRO over de directe bankkoppeling.

Aanmelding bunq

Via de knop Aanmelden onder aan de pagina Aanmelden voor directe bankkoppeling start u het proces van de aanmelding. U kiest of u afschriften en/of betalingen wilt gaan communiceren tussen AccountView en bunq. U krijgt hiermee een QR-code die u in de bunq-app toegang geeft tot 'Connect account'.

Aanmelding ING

Vanuit Mijn ING zakelijk kiest u Koppeling boekhoudpakket om de stappen te doorlopen waarin u de bankrekeningen aanwijst waarvoor u afschriften wilt laten aanleveren aan het AccountView-programma met het opgegeven serienummer.

Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in AccountView bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:

 1. Bankafschriften wilt ontvangen, en/of;
 2. Betalingen wilt uitvoeren, en/of;
 3. Incasso's wilt uitvoeren.

Let erop dat de aanmelding aan het eind moet worden bevestigd met het invoeren van een TAN-code. Zie de website van ING en de video-uitleg op deze pagina. De eerste werkdag na aanmelding zijn de afschriften beschikbaar in de service voor de directe bankkoppeling.

Aanmelding Rabobank

In Rabobank Internetbankieren Professional (RibPro) verloopt de aanmelding via Online boekhoudpakket - Instellingen. Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in AccountView bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:

 1. Bankafschriften wilt ontvangen, en/of;
 2. Betalingen wilt uitvoeren, en/of;
 3. Incasso's wilt uitvoeren.

In een video van de Rabobank ziet u de stappen voor aanmelding. Let erop dat de aanmelding aan het eind moet worden bevestigd met de Random Reader. Na voltooiing is de service de volgende werkdag beschikbaar voor het binnenhalen van afschriften en het uitvoeren van betalingen of incasso’s.

Aanmelding Triodos Bank

U logt in bij Internet Bankieren en daar gaat u naar Overzichten > Boekhoudkoppelingen. Vervolgens selecteert u het boekhoudpakket dat u wilt koppelen en kiest u voor Aanvragen/wijzigen. Zie voor meer informatie de site van de Triodos Bank

Aanmelding algemeen

Als er op het serienummer of de aanmeldcode niet eerder een rekeningnummer is aangegeven, ontvangt de betreffende gebruiker een e-mail met een activeringscode, zodat het AccountView-programma met het bijbehorende serienummer de menu-optie Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling beschikbaar krijgt.

We hebben een supportvideo gemaakt die u kan helpen als u aan de slag wilt gaan met de directe bankkoppeling in AccountView.


2. Ik werk met AccountView en wil mij aanmelden voor de directe bankkoppeling. Op het formulier van ABN AMRO wordt gevraagd naar het licentienummer. Hoe vind ik dat?

Het licentienummer is het serienummer; dit vindt u met Help > Info in AccountView.


3. Ik heb geen rekening bij ABN AMRO, bunq, ING Bank, Rabobank of Triodos Bank. Hebt u voor mijn bank ook een directe bankkoppeling beschikbaar?

Nee, op dit moment bestaat deze mogelijkheid alleen voor ABN AMRO, bunq, ING Bank, Rabobank of Triodos Bank. Er wordt gewerkt aan een koppeling met andere banken.


4. Als ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' uitvoer, krijg ik de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling".

U werkt met AccountView binnen een omgeving waar de toegang tot internet beperkt is. Om de aanmelding en de directe bankkoppeling te kunnen uitvoeren is internettoegang noodzakelijk. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om dit beschikbaar te krijgen.


5. Als ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' heb gekozen, krijg ik de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling", terwijl ik zeker weet dat ik geen beperkte internettoegang heb.

Om de verbinding tussen AccountView en de bankservice goed te beveiligen, moet de tijd in de omgeving waar u met AccountView werkt overeenkomen met de tijd op de server van de bankservice. Deze laatste is automatisch gelijk aan de tijd op de site www.time.org in de tijdzone Parijs. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om dit gelijk te zetten.


6. Kan ik ook bankrekeningen in vreemde valuta aanmelden voor de directe bankkoppeling?

Dit kan met ingang van AccountView versie 10.0a, mits uw AccountView-licentie ook de module Uitgebreide Vreemde Valuta bevat. Lees hierover meer in het "Nieuw in AccountView" document van AccountView-versie 10.0a onder hoofdstuk 1.2.


7. Wanneer ik de menu-optie 'Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling' uitvoer, krijg ik de melding dat het wachtwoord is verlopen.

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een nieuw wachtwoord.


8. Als de aanmelding bij ABN AMRO is geslaagd en de aanmeldcode is ingevoerd, hoe kan het dan dat er geen bankafschriften binnenkomen?

Vanuit sales.nl@visma.com krijgt u een e-mail met daarin een link voor de bevestiging van de aanmelding; na het volgen van deze link kan de aanlevering via de directe bankkoppeling gaan verlopen.


9. Ik heb mij aangemeld bij de bank en heb het juiste bankrekeningnummer vastgelegd, maar toch krijg ik de melding "0 bankafschriften opgehaald".

Houd rekening met de doorlooptijd die de bank nodig heeft voor het aanschakelen van de directe bankkoppeling voor uw bankrekeningnummer. ABN AMRO rekent hier 5 werkdagen voor. bunq heeft geen doorlooptijd: alle mutaties die bij bunq ontstaan, zijn direct na het succesvol afronden van de aanmelding in de directe bankkoppeling beschikbaar. Bij de Rabobank en ING Bank komen de afschriften beschikbaar op de eerstvolgende werkdag na aanmelding of onderhouden van de rekening.


10. Ik heb mij aangemeld bij de bank maar blijf de melding krijgen "0 bankafschriften opgehaald" als ik de menu-optie 'Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling' kies.

Controleer of het aangemelde bankrekeningnummer is vastgelegd in het bankboek. Kies Document > Stamgegevens administratie > Dagboeken en controleer in de kolom Bankrekeningnr of het aangemelde nummer is vastgelegd. Zo niet, dan selecteert u het bankboek en drukt u op F6, waarna u het rekeningnummer invult op de tab Bankgegevens onder IBAN.


11. Wanneer komt het afschrift beschikbaar?

Dagelijks om 8.00 uur ’s ochtends is het afschrift met de mutaties van de dag ervoor beschikbaar. Mutaties van bunq-rekeningen worden direct beschikbaar in de bankkoppeling. Wanneer er onverhoopt een vertraging is in de levering van de afschriften, kunt u die nalezen in Infoline in AccountView.


12. Het ophalen van de afschriften is vanochtend niet gelukt, terwijl er gisteren wel afschriften waren en ik ook mutaties verwacht. Wat kan ik doen?

Probeer het later op de dag nogmaals. Als de bank vertraging ondervindt in het aanleveren van de afschriftinformatie aan de service, kunt u daar in AccountView last van hebben. Door een uur later de menu-optie Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling opnieuw te proberen hebt u kans dat de vertraging is opgelost.


13. Kan ik mijn afschriften per maand laten aanleveren?

Dit is afhankelijk van de bank. In principe worden dagelijks afschriften gemaakt en is de aanlevering ook dagelijks. De mutaties op bunq-rekeningen zijn direct na het ontstaan beschikbaar in de directe bankkoppeling.


14. Ik heb meerdere bankrekeningen in verschillende administraties aangemeld voor de directe bankkoppeling. Moet ik nu per bankrekening de afschriften binnenhalen?

De opdracht tot het binnenhalen van de afschriften geldt voor de bankafschriften die horen bij alle bankrekeningnummers die in deze administratie zijn gekoppeld aan dagboeken van het type Bank/Kas.


15. Ik heb eerder wel afschriften kunnen binnenhalen, maar nu opeens niet meer. Er verschijnt de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling".

Voor de beveiliging van de berichten moet de tijd in de omgeving waar u met AccountView werkt overeenkomen met de tijd op de server van de bankservice. Deze laatste is automatisch gelijk aan de tijd op de site www.time.org in de tijdzone Parijs. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om dit gelijk te zetten.


16. Mijn cliënt bij mijn accountantskantoor wil ook meedoen aan de directe bankkoppeling. Hoe kan ik dat als accountant ondersteunen?

 • Uw klant kan de bankkoppeling aanvragen op zijn eigen licentie als de klant zelf werkt met AccountView of met een Online-licentie (via centraal cliëntbeheer) en daarin zelf de afschriften wil binnenhalen en als bankafschrift wil coderen.
 • Uw klant kan met uw aanmeldcode de directe bankkoppeling bij de bank aanvragen, zodat u de afschriften voor deze klant in AccountView kunt ophalen en verwerken. De klant gaat in dat geval niets met de afschriftregels doen. Lees hier voor meer informatie.

17. Moet ik ergens rekening mee houden in de eindejaarsverwerking op het punt van de directe bankkoppeling?

De begin- en einddatum van de administratie is bepalend voor welke afschriften kunnen worden opgehaald in een administratie. Een administratie die als einddatum 31-12-2015 heeft, zal geen afschriften van na die datum gaan bevatten. Om zeker te weten dat u alle afschriften in het betreffende boekjaar hebt binnengehaald, kunt u ook na het aanmaken van het nieuwe boekjaar nog Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling kiezen; zodra dit het resultaat “0 bankafschriften opgehaald” oplevert, weet u dat er geen bankafschriften voor die administratie meer zijn. Als u het nieuwe boekjaar aanmaakt met de stappen uit de eindejaarsprocedure, dan zal de einddatum van het oude boekjaar automatisch aansluiten op de begindatum van het nieuwe boekjaar. U kunt beide datums controleren met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Administratie.


18. Hoe werkt de directe bankkoppeling samen met de eindejaarsverwerking?

Aan de hand van de begin- en einddatum van het boekjaar wordt bepaald of een afschrift in de administratie moet worden binnengehaald of niet. Zolang het nieuwe boekjaar nog niet is aangemaakt, worden geen afschriften ingelezen.


19. Ik installeer AccountView op een andere computer volgens de procedure op de website; moet ik mijzelf dan weer aanmelden?

Als alle gegevens van uw oude computer beschikbaar zijn, is ook het certificaat beschikbaar zoals aangemaakt door het invoeren van de activeringscode. Alleen in situaties dat u een geheel 'schone' installatie uitvoert, zonder historie van de eerdere aanmelding, zult u bij ons een nieuwe activeringscode moeten aanvragen. Ook als u de installatie op de oude computer laat staan en die computer nog werkend is, zal de directe bankkoppeling niet werken op de nieuwe pc.


20. Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding "Er is geen bankrekening of naam rekeninghouder ingevoerd."

Zorg ervoor dat u met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf een bedrijfsnaam hebt ingevoerd.


21. Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding "De ingevoerde combinatie van bankrekeningnummer en licentie is niet geregistreerd."

Ga in uw bankomgeving na of u ook de optie 'Betalingen' bij uw bankrekeningen heeft aangezet.

Voor bunq klikt u op de link voor het wijzigen van de opties van de directe bankkoppeling op deze pagina: Aanmelden voor directe bankkoppeling.

Controleer via RibPro of voor het gekozen bankrekeningnummer ook het onderdeel 'Betalingen' is gekozen. In een video van de Rabobank ziet u hoe u dit kunt doen: "Rabo Internetbankieren Professional Online Boekhouden: Koppeling onderhouden".


22. Waar vind ik de incasso- of betaalopdrachten terug die ik met 'Versturen via directe bankkoppeling' vanuit AccountView naar mijn bank verstuur?

In Rabobank Internetbankieren Professional vindt u de incasso- en betaalopdrachten in het onderdeel Euro-bestanden.

In Mijn ING zakelijk vindt u deze in de Verzendlijst.


23. Welke informatie zie ik in AccountView van de betaling die ik vanuit AccountView 9.1 via de directe bankkoppeling naar de Rabobank verstuur?

Wanneer u de administratie-instelling Automatische betaling boeken op BOW hebt gemarkeerd, ziet u in het dagboek 925 Betalingen onderweg de bladzijde die wordt aangemaakt op basis van de betalingen. In de kop van de bladzijde ziet u het veld Status bankkoppeling.

 1. Ontvangen via bankkoppeling: de opdracht is uit AccountView verstuurd en ontvangen in de service, van waaruit nog geen bericht naar de bank is gestuurd.
 2. Verstuurd naar bank: de opdracht is onderweg naar de bank.
 3. Ontvangst bevestigd door bank: de opdracht is in goede orde ontvangen door de bank.
 4. Goedgekeurd door bank: de opdracht is geautoriseerd in het bankprogramma.
 5. Bestand afgekeurd door klant: de opdracht is afgekeurd in het bankprogramma.