AccountView Support - veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen directe bankkoppeling

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de directe bankkoppeling. Voor de aanmeldprocedure, het afmelden of het wijzigen van uw directe bankkoppeling ziet u de bijbehorende pagina's in het menu.

Inhoudsopgave

  1. Vragen over aanmelden voor directe bankkoppeling
  2. Vragen over ophalen van bankmutaties
  3. Vragen over het doen van betalingen en incasso via de directe bankkoppeling

1. Vragen over aanmelden voor directe bankkoppeling

1.01 Ik krijg de melding dat de activeringscode uit mijn activeringsmail voor de directe bankkoppeling is verlopen, wanneer ik de menu-optie Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling uitvoer.

Dat is vervelend. Het klopt dat deze activeringscode maximaal 30 dagen geldig is. Bent u te laat met deze in te voeren, dan moet u bij ons een nieuwe aanvragen. Stuur ons alstublieft een e-mail via support.nl@visma.com en vraag onder vermelding van uw serienummer een nieuwe aanmeldcode voor de bankkoppeling aan. Dan sturen wij deze direct naar u toe.


1.02 Als de aanmelding bij ABN AMRO is geslaagd en de aanmeldcode is ingevoerd, hoe kan het dan dat er geen bankafschriften binnenkomen?

Na de aanmelding van een ABN AMRO-rekening ontvangt u van Visma een e-mail. Daarin staat een link waarmee u de aanmelding van de rekening moet bevestigen. Nadat u dat hebt gedaan, gaat de aanlevering van bankafschriften via de directe bankkoppeling lopen.


1.03 Ik krijg de melding 'Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling' wanneer ik de menu-optie Document > Aanmelden voor directe bankkoppeling uitvoer.

Er kunnen drie dingen aan de hand zijn

  1. Check als eerste de tijd op uw werkstation. Om de verbinding tussen AccountView en de bankservice goed te beveiligen, moet de tijd in de omgeving waar u met AccountView werkt overeenkomen met de tijd op de server van de bankservice. Deze laatste is automatisch gelijk aan de tijd op de site time.is in de tijdzone Parijs. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om deze gelijk te zetten.
  2. Wat ook een oorzaak kan zijn, is dat u met AccountView binnen een omgeving werkt waar de toegang tot internet beperkt is. Om de aanmelding van de directe bankkoppeling te kunnen uitvoeren is internettoegang noodzakelijk. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om dit beschikbaar te krijgen.
  3. Wellicht hebt u als gebruiker niet voldoende rechten om de koppeling in te stellen. Probeert u eens AccountView op te starten door met uw rechtermuisknop de snelkoppeling van AccountView te klikken en dan te kiezen voor 'Uitvoeren als administrator'.

1.04 Ik krijg de melding '0 bankafschriften opgehaald' ondanks dat ik mij zojuist heb aangemeld bij de bank en het juiste IBAN heb vastgelegd bij het bankdagboek.

Houd rekening met de doorlooptijd die de bank nodig heeft voor het aanschakelen van de directe bankkoppeling voor uw bankrekeningnummer. ABN AMRO rekent hier bijvoorbeeld 5 werkdagen voor. bunq heeft geen doorlooptijd: alle mutaties die bij bunq ontstaan, zijn direct na het succesvol afronden van de aanmelding in de directe bankkoppeling beschikbaar. Bij de Rabobank en ING Bank komen de afschriften beschikbaar op de eerstvolgende werkdag na aanmelding of onderhouden van de rekening.


1.05 Mijn cliënt bij mijn accountantskantoor wil ook meedoen aan de directe bankkoppeling. Hoe kan ik dat als accountant ondersteunen?

Zie onze pagina Mijn klant gaat werken met de directe bankkoppeling voor alle informatie over het aanmelden van uw cliënten in uw AccountView-omgeving.


1.06 Hoe kan ik als accountant bankrekeningen van cliënten afmelden?

Zie alle informatie hierover op onze pagina Opzeggen directe bankkoppeling.


1.07 Kan ik ook bankrekeningen in vreemde valuta aanmelden voor de directe bankkoppeling?

Dit kan met ingang van AccountView versie 10.0a, mits uw AccountView-licentie ook de module Uitgebreide vreemde valuta bevat. Lees hierover meer in het document Nieuw in AccountView voor AccountView versie 10.0a in hoofdstuk 1.2.


1.08 Waarom krijg ik een e-mail van Visma dat iets is gewijzigd in mijn bankkoppeling?

Deze krijgt u omdat wij een wijziging hebben doorgekregen van uw bank. Meer informatie hierover leest u op deze pagina.


1.09 Ik krijg een bericht van de Rabobank over een nieuwe bankkoppeling? Hoe werkt dat voor AccountView?

Er is inderdaad een nieuwe bankkoppeling gerealiseerd voor de Rabobank en deze werkt ook voor AccountView. U dient zich zelf aan te melden op de nieuwe boekhoudkoppeling en zelf de oude koppeling op te zeggen. Alle stappen hoe dit moet, staan hier beschreven.

 


=>terug naar boven


2. Vragen over ophalen van bankmutaties

2.01 Wanneer komt het afschrift beschikbaar?

Dagelijks om 8.00 uur ’s ochtends is het afschrift met de mutaties van de dag ervoor beschikbaar. Mutaties van bunq-rekeningen worden direct beschikbaar in de bankkoppeling. Wanneer er onverhoopt een vertraging is in de levering van de afschriften, leest u dat in Infoline van AccountView.
Werkt u met de Premium bankkoppeling van de Rabobank? Dan kunt u de mutaties meerdere keren per dag ophalen. Binnenkort zullen ook andere banken een dergelijke bankkoppeling aanbieden.


2.02 Kan ik mijn afschriften per maand laten aanleveren?

Nee. Voor de bankmutaties is in tegenstelling tot uw papieren bankafschriften, niet in te stellen met welke periodiciteit u deze wilt ontvangen. Op dit moment is dit dagelijks met de mutaties van het vorige etmaal. Met de ontwikkelingen in PSD2 gaan banken juist steeds vaker bankmutaties beschikbaar stellen zoals de Premium bankkoppeling van de Rabobank al aanbiedt. 


2.03 Ik heb meerdere bankrekeningen in verschillende administraties aangemeld voor de directe bankkoppeling. Moet ik nu per bankrekening de afschriften binnenhalen?

De opdracht tot het binnenhalen van de afschriften geldt standaard alleen voor alle bankrekeningnummers die in de geopende administratie zijn gekoppeld aan dagboeken van het type Bank/Kas. Als u de afschriften administratieonafhankelijk wilt binnenhalen, dan moet u beschikken over de functionaliteit Multirekening bankformaat. Dit is met name voor accountants een praktische toevoeging aan hun licentie. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, dan neemt u contact op met Visma of uw leverancier.


2.04 Het ophalen van de afschriften is vanochtend niet gelukt, terwijl er gisteren wel afschriften waren en ik ook mutaties verwacht. Wat kan ik doen?

Probeer het later op de dag nogmaals. Als de bank vertraging ondervindt in het aanleveren van de afschriftinformatie aan de service, dan kunt u daar in AccountView last van hebben. Door een uur later de menu-optie Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling opnieuw te proberen, bestaat de kans dat de vertraging is opgelost. Check ook Infoline voor een statusupdate.


2.05 Ik heb eerder wel afschriften kunnen binnenhalen, maar nu opeens niet meer. Er verschijnt de melding 'Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling'.

Zie ook vraag 1.03. Voor de beveiliging van de berichten moet de tijd in de omgeving waar u met AccountView werkt, overeenkomen met de tijd op de server van de bankservice. Deze laatste is automatisch gelijk aan de tijd op de site time.is in de tijdzone Parijs. Neem contact op met uw systeembeheerder, hosting provider of accountant om deze gelijk te zetten.


2.06 Moet ik ergens rekening mee houden in de eindejaarsverwerking op het punt van de directe bankkoppeling?

De begin- en einddatum van de administratie is bepalend voor welke afschriften kunnen worden opgehaald in een administratie. Een administratie die als einddatum 31-12-2015 heeft, zal geen afschriften van na die datum gaan bevatten. Om zeker te weten dat u alle afschriften in het betreffende boekjaar hebt binnengehaald, kunt u ook na het aanmaken van het nieuwe boekjaar nog Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling kiezen. Zodra dit het resultaat '0 bankafschriften opgehaald' oplevert, weet u dat er geen bankafschriften voor die administratie meer zijn. Als u het nieuwe boekjaar aanmaakt met de stappen uit de eindejaarsprocedure, dan zal de einddatum van het oude boekjaar automatisch aansluiten op de begindatum van het nieuwe boekjaar. U kunt beide datums controleren met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Administratie.


2.07 Ik krijg de melding '0 bankafschriften opgehaald' als ik de menu-optie 'Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling' kies. Ik heb voor deze rekening nog niet eerder afschriften kunnen inlezen.

Controleer of het aangemelde bankrekeningnummer is vastgelegd in het bankboek. Kies Document > Stamgegevens administratie > Dagboeken en controleer in de kolom Bankrekeningnr of het aangemelde nummer is vastgelegd. Zo niet, dan selecteert u het bankboek en drukt u op F6, waarna u het rekeningnummer invult op de tab Bankgegevens onder IBAN.


2.08 Ik installeer AccountView op een andere computer volgens de procedure op de website; moet ik mijzelf dan weer aanmelden?

Als alle gegevens van uw oude computer beschikbaar zijn, is ook het certificaat beschikbaar zoals aangemaakt door het invoeren van de activeringscode. Alleen in situaties dat u een geheel 'schone' installatie uitvoert, zonder historie van de eerdere aanmelding, zult u bij ons een nieuwe activeringscode moeten aanvragen. Ook als u de installatie op de oude computer laat staan en die computer nog werkend is, zal de directe bankkoppeling niet werken op de nieuwe pc.


2.09 Ik kies voor ophalen via directe bankkoppeling en krijg weer afschriften binnen die ik al heb verwerkt. Wat nu?

In principe haalt de directe bankkoppeling afschriften op vanaf het moment dat deze voor een bankrekening is geactiveerd. De mutaties vóór dat moment moet u dus handmatig verwerken voor de juiste aansluiting.

Elk afschrift dat via de directe bankkoppeling wordt opgehaald en naar het bankdagboek wordt verwerkt, bevat een uniek kenmerk, waardoor deze niet nogmaals kan worden opgehaald. Wanneer deze mutaties toch nogmaals binnenkomen, dan is dit kenmerk dus niet goed meegekomen. Dan kunt u bij het inlezen van de bankmutaties de datum vanaf aanpassen naar de datum van de laatste keer dat u hebt binnengehaald. De onterecht ingelezen bankafschriften kunt u één voor één verwijderen. Werkt u met versie 12, dan kunt u deze niet verwijderen. Neemt u in dat geval contact op met onze support om u hiermee te assisteren.


2.10 Ik kies voor ophalen via directe bankkoppeling en krijg de melding "Er kan geen verbinding worden gemaakt met de service voor directe bankkoppeling".

Krijgt u onderstaande melding wanneer u de bankafschriften ophaalt via de directe bankkoppeling?

bankafschriften melding ouder dan 98A.png

Als uw versie ouder is dan 9.8A ServicePack D, werkt de bankkoppeling sinds 1 juli 2022 niet meer. De reden hiervoor is dat de API waarmee de bankkoppeling tot stand werd gebracht op de oudere versies niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Indien u gebruik wilt blijven maken van de directe bankkoppeling, dient u AccountView te updaten bij voorkeur naar versie 12.0. De update aanvragen en alle informatie over de installatie van de update vindt u hier
Uiteraard kunt u in de tussentijd de bankmutaties inlezen via het exporteren van bestanden uit de bankomgeving, die in AccountView kunnen worden ingelezen.


=>terug naar boven


3. Vragen over het doen van betalingen en incasso via de directe bankkoppeling

3.01 Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding 'Er is geen bankrekening of naam rekeninghouder ingevoerd.'

Zorg ervoor dat u met Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Bedrijf een bedrijfsnaam hebt ingevoerd.


3.02 Bij het uitvoeren van een betaling via de directe bankkoppeling verschijnt de melding 'De ingevoerde combinatie van bankrekeningnummer en licentie is niet geregistreerd.'

U kunt enkel voor Rabobank, ING, ABN AMRO en bunq een koppeling voor het versturen van SEPA-betaalopdrachten aanzetten.

Ga in uw bankomgeving na of u ook de optie Betalingen bij uw bankrekeningen hebt aangezet.
1. Voor de Rabobank en bunq klikt u op de link voor het wijzigen van de opties van de directe bankkoppeling op deze pagina: Aanmelden voor directe bankkoppeling.

2. Voor de overige banken controleert u via uw internetbankieren-omgeving of voor het gekozen bankrekeningnummer ook het onderdeel Betalingen is gekozen. 


3.03 Ik krijg de melding 'ISO-valutacode moet worden ingevoerd' wanneer ik een betaling via de directe bankkoppeling verstuur.

De bank controleert op de ISO-valutacode van het betaalbestand. Deze moet EUR zijn. AccountView kent een lijst van valutacodes en ISO-valutacodes. Ga naar Document > Stamgegevens administratie > Valutacodes en zoek de code die u voor de euro hebt aangemaakt. Open de stamgegevens van deze valutacode met Enter en zorg dat in het veld ISO-valutacode ook de waarde EUR is ingevuld. Is dat niet het geval, dan kunt u met het vergrootglas de lijst van ISO-valutacodes opvragen en zorgen dat de EUR is aangemaakt. Dan kunt u deze invullen bij de Valutacode. Werkt u met Solo? Dan beschikt u niet over valutacodes. Stuurt u ons dan een verzoek dit aan te passen via Help > Infoline > Stel een vraag aan support.


3.04 Waar vind ik de incasso- of betaalopdrachten terug die ik met 'Versturen via directe bankkoppeling' vanuit AccountView naar mijn bank verstuur?

In Rabobank Internetbankieren Professional vindt u de incasso- en betaalopdrachten in het onderdeel Euro-bestanden.

In Mijn ING zakelijk vindt u deze in de Verzendlijst.


=>terug naar boven