AccountView Support - Financieel

Overzicht van gekoppelde bankrekeningen

U vraagt zich af hoe u kunt nagaan voor welke bankrekeningen van cliënten binnen uw AccountView licentie, bankafschriften opgehaald kunnen worden via de directe bankkoppeling. Hiervoor zijn diverse rapporten beschikbaar.

In het venster Bankrekeningnummers per administratie (Document > Stamgegevens systeem > Bankrekeningnummers per administratie) zijn een tweetal rapporten beschikbaar. 

AV28699-01.png

Met het rapport Bankrekeningnummers per administratie vraagt u een totaaloverzicht op van alle gekoppelde rekeningen.

AV28699-02.png

Met het rapport Bankrekeninganalyse kunt u nagaan welke rekeningen niet uniek zijn en welke rekeningen geblokkeerd zijn.

AV28699-03.png