AccountView Support - Financieel

Overzicht van gekoppelde bankrekeningen

U vraagt zich af waar u in AccountView een overzicht kunt vinden van de aan uw licentie gekoppelde bankrekeningen van uw cliënten. Het gaat hier dan om de bankrekeningen waarvoor uw cliënten u hebben gemachtigd om de bankafschriften van hun bankrekeningen binnen te halen via de directe bankkoppeling. Indien u beschikt over de module Accountants Toolkit, dan biedt AccountView u hiervoor een overzicht via Document > Stamgegevens systeem > Cliënten met directe bankkoppeling.

Dit venster toont alle bankkoppelingen waarbij tijdens het aanmeldingsproces uw 9-cijferige aanmeldcode is gebruikt. Deze informatie is de volgende werkdag beschikbaar in het onderstaande overzicht.

Het venster bevat de bedrijfsnaam zoals bekend bij de bank, de naam van de contactpersoon die de aanmelding heeft voltooid en het bijbehorende e-mailadres. Met behulp van F6 krijgt u de rekeningen te zien die met precies dezelfde naam zijn aangemeld bij de betreffende bank met hun ingangsdatum en functies. Dit kunt u ook via een rapport Overzicht cliënt met directe bankkoppeling opvragen. Wanneer u dit rapport opslaat in Excel-formaat, dan hebt u alle gegevens met de bankrekeningnummers voor alle bedrijven in een Excel-bestand.

AV28699-01.png

Wijzigen bankkoppeling van cliënten

Het venster Cliënten met directe bankkoppeling wordt gevoed vanuit de service voor de directe bankkoppeling. Dit betekent dat u de data kunt zien, maar niet kunt wijzigen. Wijzigingen, zoals een nieuwe bankrekening of extra functie bij de bestaande bankrekeningen, kunnen alleen in de bankomgeving van de cliënt worden gedaan. Zie deze pagina voor meer informatie.

Stopzetten bankkoppeling van cliënten

Het kan nodig zijn om zelf als accountant de bankkoppeling te stoppen van uw cliënt:

  • wanneer de cliënt niet meer bereikbaar is of
  • zijn bankrekeningen zijn opgeheven

In dat geval kunt u de registratie van alle bankrekeningen bij de betreffende bank van de betreffende cliënt vanuit AccountView blokkeren. Het venster Cliënten met directe bankkoppeling biedt daarvoor de menuopdracht Document > Directe bankkoppeling cliënt blokkeren. Er zullen voor het gebruik van de service dan ook geen kosten meer in rekening worden gebracht.

U kunt de directe bankkoppeling dus niet voor slechts één van de bankrekeningen van de cliënt stopzetten!

U kunt een geblokkeerde bankkoppeling niet deblokkeren. AccountView waarschuwt u hiervoor zodra u de menuopdracht kiest. De rekeningen zullen dan opnieuw moeten worden aangemeld. Zie afbeelding:

AV28699-02.png

Administraties met gekoppelde bankrekeningen

Het venster Cliënten met directe bankkoppeling toont u de registraties die zijn gedaan met behulp van uw aanmeldcode. Doordat de bedrijfsnaam afkomstig is van de bank tijdens aanmelding, kan het onduidelijk zijn welke administratie het betreft. Indien u beschikt over de module Multi-Cliënt of Multirekening, dan biedt AccountView u hiervoor een overzicht via het menu Document > Stamgegevens Systeem > Bankrekeningnummers per administratie. Dit venster biedt u de mogelijkheid om de link te tonen tussen de informatie van de bank en welke administratie(s) hiermee gemoeid zijn. In dit venster ziet u alle rekeningnummers die zijn vastgelegd in al uw administraties bij de dagboeken. Niet alle rekeningen die u ziet, hoeven een bankkoppeling te hebben. U ziet hier zowel

  • uw eigen rekeningen
  • die van uw cliënten die zich hebben aangemeld met de aanmeldcode
  • rekeningen van cliënten die zich per abuis hebben aangemeld met uw serienummer
  • rekeningen waar geen administratie aan is gekoppeld maar waar wel een directe bankkoppeling mee is gelegd

Door het rapport op te vragen met de optie Alleen niet-gekoppelde bankrekeningen tonen, krijgt u inzicht in recente aanmeldingen waarbij u de genoemde bankrekening nog bij een dagboek van het type Bank moet vastleggen om profijt te hebben van de aanmelding.

AV28699-03.png

In het rapport Actieve bankrekeningen voor directe bankkoppeling ziet u ook of er Rabobank-rekeningen zijn aangemeld via de oude RIB Pro-bankkoppeling of via de nieuwe PSD2 Premium-bankkoppeling.

imagezc6b5.png