AccountView Support - Financieel

Overzicht van gekoppelde bankrekeningen

U vraagt zich af waar u in AccountView een overzicht kunt vinden van de aan uw licentie gekoppelde bankrekeningen van uw cliënten. Het gaat hier dan om de bankrekeningen waarvoor uw cliënten u hebben gemachtigd om de bankafschriften van hun bankrekeningen binnen te halen via de Directe Bankkoppeling. Indien u beschikt over de module Accountants Toolkit, dan biedt AccountView u hiervoor een overzicht via Document > Stamgegevens systeem > Cliënten met directe bankkoppeling.

AV28699-01.png

Wanneer uw cliënt tijdens het aanmeldingsproces uw 9-cijferige aanmeldcode gebruikt, dan is deze informatie de volgende werkdag beschikbaar voor dit overzicht in uw AccountView-omgeving. Het venster bevat de bedrijfsnaam zoals bekend bij de bank, de naam van de contactpersoon die de aanmelding heeft voltooid en het bijbehorende e-mailadres. Met behulp van F6 krijgt u de rekeningen te zien die bij de betreffende bank zijn aangemeld met hun ingangsdatum en functies.

U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen

Het venster Cliënten met directe bankkoppeling wordt gevoed vanuit de service voor de directe bankkoppeling. Dit betekent dat u de data kan zien maar niet kan wijzigen. Veranderingen zoals een nieuwe bankrekening of extra functie bij de bestaande bankrekeningen, kan alleen in de bankomgeving van de cliënt worden gedaan. Zie deze pagina voor meer informatie. Hierop is maar één uitzondering:

  • wanneer de cliënt niet meer bereikbaar is of
  • zijn bankrekeningen zijn opgeheven voordat de directe bankkoppeling is stopgezet.

In dat geval zal u de registratie van alle bankrekeningen bij de betreffende bank van de betreffende cliënt, vanuit AccountView kunnen blokkeren. Het venster Cliënten met directe bankkoppeling biedt daarvoor de menuopdracht Document > Directe bankkoppeling cliënt blokkeren. Er zullen dan ook geen kosten meer in rekening gebracht worden voor het gebruik van de service.

U kunt het dus niet voor maar één van de bankrekeningen van de cliënt stopzetten!

U kan een geblokkeerde bankkoppeling niet de-blokkeren. AccountView waarschuwt u hiervoor zodra u de menuopdracht kiest:

AV28699-02.png

Administraties met gekoppelde bankrekeningen

Het venster Cliënten met directe bankkoppeling toont u de registraties die zijn gedaan met behulp van uw aanmeldcode. Doordat de bedrijfsnaam afkomstig is van de bank tijdens aanmelding, kan het onduidelijk zijn welke administratie het betreft. Via het menu Document > Stamgegevens Systeem > Bankrekeningnummers per administratie heeft u de mogelijkheid om de link te tonen tussen de informatie van de bank en welke administratie(s) hiermee gemoeid zijn. 

AV28699-03.png

Door het rapport op te vragen met de optie Alleen niet-gekoppelde bankrekeningen tonen, krijgt u inzicht in recente aanmeldingen waarbij u de genoemde bankrekening nog bij een dagboek van het type Bank moet vastleggen om profijt te hebben van de aanmelding.