Accountancy

Overzicht van gekoppelde bankrekeningen

Inleiding

U vraagt zich af hoe u kunt nagaan voor welke bankrekeningen binnen uw licentie van AccountView bankafschriften van cliënten opgehaald kunnen worden via de directe bankkoppeling.

Oplossing

Vanaf versie 9.1 bestaat hiervoor de opdracht Rapporten/Actieve bankrekeningen voor directe bankkoppeling in het venster Bankrekeningnummers per administratie (Document/Stamgegevens systeem/Bankrekeningnummers per administratie).