AccountView Support - Accountancy

Directe bankkoppeling activeren voor cliëntadministraties van accountant

U bent accountant en vraagt zich af hoe u de bankafschriften van uw cliënten in uw eigen AccountView-omgeving kunt inlezen.

De directe bankkoppeling biedt een koppeling tussen AccountView en de bank, zodat de bankafschriften zonder tussenkomst van de gebruiker of een bestand in de administratie terechtkomen. Verzorgt u de administratie voor uw cliënt in AccountView, dan is het aan te bevelen dat uw cliënt de directe bankkoppeling voor zijn bankrekening(en) aanvraagt op uw licentie van AccountView. Op die manier kunt u in uw AccountView-omgeving de afschriften in de cliëntadministratie binnenhalen zonder verdere tussenkomst van de cliënt.

Werkwijze

Om de bankmutaties voor de cliënt in uw AccountView-omgeving binnen te halen moet u beschikken over deze modules: 

  • Inlezen bankmutaties algemeen en 
  • Telebanking-uitbreiding voor de specifieke bank die de cliënt gebruikt

U ontvangt van ons op aanvraag een aanmeldcode. Deze code verwijst naar het serienummer van uw AccountView-programma. Deze aanmeldcode blijft altijd hetzelfde en geldig. Mocht u uw aanmeldcode niet kennen, dan kunt u deze opvragen door contact op te nemen met support onder vermelding van uw serienummer.

Uw cliënt volgt de procedure voor aanmelden voor directe bankkoppeling in zijn of haar bankomgeving en meldt zich aan door uw aanmeldcode in te voeren in de aanmeldprocedure daar waar om het serienummer wordt gevraagd.

Ook als uw cliënt niet over een eigen AccountView-licentie beschikt, kunnen diens bankmutaties toch in uw AccountView-omgeving worden ingelezen.