AccountView - Update en Installatie

Highlights AccountView versie 2024- release september 2023

In versie 2024 zijn tal van mooie vernieuwingen geïntroduceerd. Hieronder lichten we een aantal van deze vernieuwingen kort toe. De pdf 'Nieuw in AccountView versie 2024' is een uitgebreidere toelichting op de belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van versie 12.0a.

Banksaldo komt mee bij bankmutaties uit directe bankkoppeling

Na het inlezen van de bankmutaties vanuit de directe bankkoppeling ziet u in de kolom Saldo na mutatie op iedere regel het saldo volgens de bank tot en met die regel. Deze kolom is onderdeel van de weergave Saldo (meegeleverd vanaf de uitvoering Team).
Zo kunt u het banksaldo volgens de bank makkelijk vergelijken met het banksaldo volgens AccountView.

Let op: Als u niet met de directe bankkoppeling werkt, maar losse bankbestanden inleest, dan wordt normaal gesproken het beginsaldo van het bankafschrift ingelezen en kunt u dat in AccountView zien. Daarmee kunt u de aansluiting dus al controleren. In de volgende video wordt uitgelegd hoe u dat precies doet: Banksaldo bewaken.

Voor meer video’s over werken met bankmutaties en autoherkenning kijkt u op onze pagina Veelgestelde vragen Telebankieren op de Visma-website.

Hebt u nog geen directe bankkoppeling, lees dan hier hoe u deze kunt aanvragen.

Autocodes met splitsing over twee of meerdere regels

Leest u bankmutaties in die geen betrekking hebben op openstaande posten en die moeten worden uitgesplitst om het bedrag over meerdere grootboekrekeningen te verdelen? Bijvoorbeeld een hypotheekbedrag waarin rente en aflossing is inbegrepen. Vanaf deze versie kunt u een dergelijke splitsing via een autocode bij het inlezen automatisch laten plaatsvinden.

Valutakoersen inlezen van de ECB

Beschikt u over de module Uitgebreide vreemde valuta, dan kunt u in deze nieuwe versie valutakoersen automatisch inlezen. 

Met de menu-optie Document > Valutakoersen importeren die aan het venster Valutacodes is toegevoegd, importeert u de ECB-koersen voor de valutacodes die u in AccountView hebt aangemaakt. Daarbij kunt u selecteren voor welke valutacodes u valutakoersen wilt importeren en voor welke datum.

Nieuwe standaardweergaven

Download de pdf 'Nieuw in AccountView versie 2024'

De hierboven vermelde wijzigingen zijn slechts een kleine greep uit de nieuwe mogelijkheden. Een uitgebreide toelichting leest u in de pdf 'Nieuw in AccountView versie 2024'.

Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u wilt updaten naar de laatste versie. 

Get Adobe Acrobat Reader
Om bovenstaande link te openen moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader 7 of hoger.