Boekhoudsoftware

Rapportage financiële administratie - inzicht en financiële grip

Met de rapportage uit uw financiële administratie krijgt u inzicht en financiële grip. U weet hoe belangrijk het is om uw kasstromen te optimaliseren en hebt de daarvoor benodigde processen ingericht. De verschillende deelprocessen zijn op elkaar afgestemd maar nu is het van belang om te gaan meten om het maximale rendement te behalen.

Debiteurenbeheer monitoren

Hoe staat het met de gemiddelde ouderdom van uw openstaande posten en wat is de ontwikkeling daarvan ten opzichte van andere perioden? Wat is het resultaat van uw actieve debiteurenbeheer, neemt de gemiddelde ouderdom daadwerkelijk af? Zijn er klanten waarvan het betalingsgedrag wijzigt en die tijdelijk extra aandacht nodig hebben? Met AccountView krijgt u op een eenvoudige manier antwoord op de bovenstaande vragen en zorgt u voor grip op uw debiteurenbeheer.

Rapportage financiële administratie: eenvoudig vergelijkingen maken

Neemt de omzet toe of juist af? Ligt uw omzet op prognose? Hoe ontwikkelt uw brutomarge zich ten op zichte van vorige perioden? Wat is de prognose van de jaarwinst op basis van de huidige ontwikkelingen? Hoe ontwikkelen de kosten zich over het jaar? Vaak bieden financiële pakketten onvoldoende mogelijkheden om grip op deze vragen te houden en zijn boekhouders veroordeeld tot Excel om antwoord te krijgen op deze vragen. AccountView biedt standaard uitgebreide rapportagemogelijkheden waarmee u op een eenvoudige manier vergelijkingen maakt met voorgaande jaren, perioden en budgetscenario’s. Hiermee houdt u grip op uw financiële administratie.

Betrouwbare financiële administratie, optimale samenwerking accountant

Samen met uw accountant kunt u bepalen wat de belangrijke kengetallen zijn voor u onderneming. In AccountView kunt u deze kengetallen op een eenvoudige manier vastleggen. Op ieder moment van de dag kunt u de kengetallen bekijken en bepalen of u bij moet sturen. Uw accountant houdt meer tijd over om u actief te adviseren over de te varen koers omdat hij kan vertrouwen op de gegevens uit uw financiële administratie.

Meer informatie over rapportagemogelijkheden met uw financiële administratie?

Wilt u weten hoe ook uw organisatie kan profiteren van de rapportagemogelijkheden van AccountView? Vraag dan 'meer informatie' aan. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek: 020 355 29 10.