De controller

Inzicht en financiële grip

Goede, betrouwbare rapportage is van groot belang om financiële grip op de onderneming te houden. Onze cloudoplossing Visma.net Financials biedt u als controller hier alle hulpmiddelen voor zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de data op basis waarvan beslissingen worden genomen altijd actueel zijn. Financiële grip zorgt voor rust in de onderneming zodat het management team zich kan concentreren op de belangrijke strategische keuzes om de continuïteit en de winstgevendheid van de onderneming te waarborgen.

Dagelijks inzicht

De periodeafsluiting start met het blokkeren van de periode voor mutaties van alle reguliere gebruikers. Hiermee bent u ervan verzekerd dat er niet meer buiten uw medeweten om in de rapportageperiode wordt geboekt. Alleen u en uw medewerkers kunnen nog correcties aanbrengen. Een controlerapport garandeert dat de administratie technisch correct is, in evenwicht is en dat alle subadministraties aansluiten op het grootboek.

Sturen op key performance indicators (kpi’s)

Om snelle en eenvoudig rapportages te kunnen maken is het goed om standaarden af te spreken waarop gestuurd gaat worden. Met OneStop Reporting is het mogelijk om deze kpi’s eenvoudig te tonen via een eigen dashboard, toegespitst op de behoeften van de betreffende gebruiker. Afwijkingen kunnen dus direct gesignaleerd en gerapporteerd worden.

Meerdere administraties

Het afsluiten, consolideren en opstellen van een periodieke rapportage is voor vele financiële professionals iedere maand weer een flinke klus. Visma.net Financials biedt u hiervoor standaardhulpmiddelen die u actief ondersteunen om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het consolideren van verschillende fiscale eenheden is eenvoudig in Visma.net Financials. Ongelijke rekeningschema’s, het elimineren van onderlinge leveringen of het vastleggen van verschillende consolidatieschema’s, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ook rekening-courantverhoudingen worden geheel geautomatiseerd over de betreffende administraties verdeeld!

Eenvoudig rapporteren

U zet bijvoorbeeld eenvoudig de werkelijke cijfers naast die van het vorige boekjaar of de gebudgetteerde cijfers, waarbij het ook nog mogelijk is verschillende budgetscenario’s te kiezen. Op basis van de werkelijke cijfers, aangevuld met het budget, kunt u ook prognoserapporten maken. Vanuit de rapportages kan ook eenvoudig ingezoomd worden op de onderliggende transacties. U kunt zelf kiezen welke rapportages u wenst. En laat Visma.net Financials vervolgens het werk doen.

Standard Business Reporting

Banken zijn sinds de economische crisis steeds veeleisender geworden in de rapportage die ze van ondernemers verwachten. Gelukkig heeft de overheid het initiatief genomen met SBR (Standard Business Reporting). SBR is een efficiënte manier van rapporteren van uw financiële gegevens. Het is een gestandaardiseerde wijze van elektronische gegevensuitwisseling tussen ondernemer, overheid en intermediair. Visma Software volgt dergelijke ontwikkelingen uiteraard op de voet en vertaalt deze naar oplossingen die voor u direct toepasbaar zijn. Zo ondertekent u rapportages en aangiften die u verstuurt via SBR met een PKIoverheid-certificaat. Wat als u geen eigen certificaat heeft? U kunt eenvoudig uw btw- en icp-aangiften versturen naar de Belastingdienst via onze cloud-service Visma.net AutoReport.