Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
De controller
van registratie naar vooruitkijken

Inzicht en financiële grip

Goede, betrouwbare periodieke rapportage is van groot belang om financiële grip op de onderneming te houden. AccountView biedt u als controller hier alle hulpmiddelen voor zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de data op basis waarvan beslissingen worden genomen altijd actueel zijn. Financiële grip zorgt voor rust in de onderneming zodat het management team zich kan concentreren op de belangrijke strategische keuzes om de continuïteit en de winstgevendheid van de onderneming te waarborgen.

Dagelijks inzicht

De periodeafsluiting start met het blokkeren van de periode voor mutaties van alle reguliere gebruikers. Hiermee bent u ervan verzekerd dat er niet meer buiten uw medeweten om in de rapportageperiode wordt geboekt. Alleen u en uw assistenten kunnen nog correcties aanbrengen. Een uitgebreid controlerapport garandeert dat de administratie technisch correct is, in evenwicht is en dat alle subadministraties aansluiten op het grootboek.

Sturen op Key Performance Indicators (KPI’s)

Om snelle en eenvoudig rapportages te kunnen maken is het goed om standaarden af te spreken waarop gestuurd gaat worden. Met AccountView is het mogelijk om deze KPI’s eenvoudig te tonen. Afwijkingen kunnen dus direct gesignaleerd en gerapporteerd worden.

Meerdere administraties

Het afsluiten, consolideren en opstellen van een periodieke rapportage is iedere maand weer een flinke klus. AccountView biedt u hiervoor standaardhulpmiddelen die u actief ondersteunen om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het consolideren van verschillende fiscale eenheden is eenvoudig in AccountView. Ongelijke rekeningschema’s, het elimineren van onderlinge leveringen of het vastleggen van verschillende consolidatieschema’s, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Ook rekening-courantverhoudingen worden geheel geautomatiseerd over de betreffende administraties verdeeld.

Eenvoudig rapporteren

De periodieke rapportages stelt u samen in het venster ‘Verslaglegging’, waar alle cijfers samenkomen. Door middel van zogenaamde rubrieken kunt u in uw rapportages grootboekrekeningen groeperen door middel van rubricering of u kunt zelf selecties maken van grootboekrekeningen die u wilt samenvoegen. U zet eenvoudig de werkelijke cijfers naast die van het vorige boekjaar of de gebudgetteerde cijfers, waarbij het ook nog mogelijk is verschillende budgetscenario’s te kiezen. Op basis van de werkelijke cijfers, aangevuld met het budget, kunt u prognoserapporten maken. Vanuit het rapportagevenster kan eenvoudig ingezoomd worden op de onderliggende transacties. Van elke transactie kan desgewenst met één druk op de knop de originele dagboekbladzijde worden opgevraagd en aangepast.

Standard Business Reporting

Banken zijn sinds de economische crisis steeds veeleisender geworden in de rapportage die ze van ondernemers verwachten. Gelukkig heeft de overheid het initiatief genomen met SBR (Standard Business Reporting). SBR is een nieuwe en efficiënte manier van rapporteren van uw financiële gegevens. Het is een gestandaardiseerde wijze van elektronische gegevensuitwisseling tussen ondernemer, overheid en intermediair. Visma Software heeft deze standaard geadopteerd en faciliteert dat de taxonomie in AccountView ingeladen kan worden en dat u volgens deze standaard gegevens kunt uitwisselen. Visma Software volgt de laatste ontwikkelingen op dit gebied op de voet en zorgt ervoor dat deze snel worden vertaald naar oplossingen die voor u direct toepasbaar zijn.