De controller

Optimalisatie van transactiestromen

Uw transactiestromen veranderen; informatie moet sneller beschikbaar zijn en steeds eenvoudiger worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Dat kan alleen als de financiële software, die u gebruikt, mogelijkheden biedt voor optimale transactieafhandeling en onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem. Met Visma.net Financials hebt u een betrouwbare basis. Transacties kunnen snel worden afgehandeld en met externe processen wordt gemakkelijk en op een gestandaardiseerde wijze gecommuniceerd.

Automatiseren van processen

Om meer tijd te kunnen besteden aan rapportages, managementondersteuning en vooruitkijken is sneller invoeren van transacties en het efficiënter afhandelen hiervan een voorwaarde. Staan boekingen wel in de juiste periode, moeten de kosten niet verdeeld worden over meerdere perioden, zowel voor als achteruit? Of moeten kosten en opbrengsten vanuit een holding over meerdere bedrijfsonderdelen worden verdeeld? Visma.net Financials draagt er zorg voor dat deze zaken snel verlopen in uw bedrijfsadministratie. Zo automatiseert u de transactie, zorgt u voor minimale tijdsbesteding en houdt u meer tijd over voor andere zaken, zoals analyses, vooruitkijken en het adviseren van de directie.

Elektronisch factureren

De digitalisering heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Met de komst van elektronisch factureren (UBL) kunnen we met elkaar een flinke kostenbesparing doorvoeren. In de (nabije) toekomst stuurt vrijwel ieder b2b-bedrijf elektronische facturen die we direct kunnen inlezen in de financiële applicatie. De overheid heeft ook een duidelijk streven (Europese richtlijn); in november 2018 moeten rijksoverheden overgegaan zijn op het elektronisch ontvangen van facturen (via o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)). Ook Visma.net Financials is er al klaar voor. Visma is overigens de enige erp-leverancier die een eigen e-facturatieoplossing aanbiedt om elektronische facturen te versturen, ontvangen en te verwerken (Visma is daarmee ook billing service provider). Onze e-facturatieoplossing Visma.net AutoInvoice is uiteraard geintegreerd met onze erp-oplossingen, zoals Visma.net Financials. En met Visma.net Approval wordt het autorisatieproces van facturen vervolgens ook gestroomlijnd en eenvoudig gemaakt. E-facturatie is de toekomst en de oplossingen zijn beschikbaar. Nu zullen de ondernemers de volgende stap moeten zetten.

Elektronisch bankieren

De financiële aansluiting met de boekhouding en het bankpakket blijft altijd een uitdaging. Het liefst wilt u dat uw bankrekening realtime wordt bijgewerkt met de actuele standen van de bank. Ook hier hebben wij aan gedacht; met de banken bestaat er een proactieve uitwisseling die ervoor zorgt dat de mutaties direct aan Visma.net Financials worden aangeboden. Visma.net AutoPay zorgt bijvoorbeeld voor de benodigde bankenkoppeling met de grootste banken. U wint tijd met behoud van de controle. Hiermee behoren aansluitingsverschillen tot het verleden en hebt u altijd de actuele gegevens in uw boekhouding.

Koppelen met externe systemen

In de dagelijkse praktijk van de controller volgen de wijzigingen zich in een rap tempo op. Voor uw financiële gegevens bent u afhankelijk van de gegevens uit het primaire proces van uw organisatie. Dankzij de geintegreerde oplossingen van Visma worden de gegevens direct in Visma.net Financials verwerkt en is het ook mogelijk belangrijke financiële gegevens direct terug te geven aan het primaire proces zodat daar op een actieve manier gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld de actuele openstaande posten van de klanten. Op deze manier bevat de administratie altijd de meest actuele gegevens en zijn uw beslissingen gebaseerd op betrouwbare gegevens. En omdat Visma.net Financials een cloudoplossing is, heeft u altijd en overal de beschikking over de meest recente cijfers.
Koppelingen met verschillende webapplicaties komen ook steeds vaker voor. Visma.net Financials is een oplossing in de cloud die heel goed kan samenwerken met andere online-applicaties. Uw financiële gegevens zijn keurig besloten in uw eigen omgeving en u hoeft zich niet meer druk te maken over waar de data wordt opgeslagen en de beveiliging van uw data.