Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
De controller
van registratie naar vooruitkijken

Optimalisatie van transactiestromen

Uw transactiestromen veranderen; informatie moet sneller beschikbaar zijn en steeds eenvoudiger worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Dat kan alleen als uw financiële software mogelijkheden biedt voor optimale transactieafhandeling en onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem. Met AccountView hebt u een betrouwbare basis. Transacties kunnen snel worden afgehandeld en met externe processen wordt gemakkelijk en op een gestandaardiseerde wijze gecommuniceerd.

Automatiseren van processen

Om meer tijd te kunnen besteden aan rapportages, managementondersteuning en vooruitkijken is sneller invoeren van transacties en het efficiënter afhandelen hiervan een voorwaarde. Staan boekingen wel in de juiste periode, moeten de kosten niet verdeeld worden over meerdere perioden, zowel voor als achteruit? Of moeten kosten en opbrengsten vanuit een holding over meerdere bedrijfsonderdelen worden verdeeld? AccountView draagt er zorg voor dat deze zaken snel verlopen in uw bedrijfsadministratie. Zo automatiseert u de transactie, zorgt u voor minimale tijdsbesteding en houdt u meer tijd over voor andere zaken.

Elektronisch factureren

De digitalisering heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Met de komst van elektronisch factureren kunnen we met elkaar een flinke kostenbesparing doorvoeren. In de nabije toekomst sturen we elektronische facturen die we direct kunnen inlezen in de financiële applicatie. De overheid heeft ook een duidelijk streven; in 2014 moet 80% van de facturen gedigitaliseerd zijn. Ook AccountView is er al klaar voor. Nu zullen de ondernemers de volgende stap moeten zetten. Met deze stap wordt het wel belangrijk dat de autorisatie van inkoopfacturen inzichtelijk wordt gemaakt, om zo niet alleen een factuur digitaal te krijgen, maar ook te houden. Met Inkomende Facturenautorisatie (IFA) van AccountView plaatst u een digitale factuur in een zelf te definiëren autorisatieproces, binnen AccountView workflow genoemd, zodat de juiste personen op basis van de procuratie hun goedkeuring aan de facturen kunnen geven. Daarbij kunt u ervoor kiezen de kosten op een tussenrekening te plaatsen of direct in de juiste grootboekrekeningen op te nemen. Daarna is het mogelijk om vanuit AccountView vanaf meerdere plekken de factuur met één druk op de knop op te vragen om zo de factuur te zien en het autorisatieproces dat de factuur heeft doorlopen. Dit is zowel mogelijk voor lopende als voor historische facturen.

Elektronisch bankieren

De financiële aansluiting met de boekhouding en het bankpakket blijft altijd een uitdaging. Het liefst wilt u dat uw bankrekening realtime wordt bijgewerkt met de actuele standen van de bank. Ook hier hebben wij aan gedacht; met de banken bestaat er een proactieve uitwisseling die ervoor zorgt dat de mutaties direct aan AccountView worden aangeboden. U wint tijd met behoud van de controle. Hiermee behoren aansluitingsverschillen tot het verleden en hebt u altijd de actuele gegevens in uw boekhouding.

Koppelen met externe systemen

In de dagelijkse praktijk van de controller volgen de wijzigingen zich in een rap tempo op. Voor uw financiële gegevens bent u afhankelijk van de gegevens uit het primaire proces van uw organisatie. Met behulp van gestandaardiseerde koppelingen worden de gegevens direct in AccountView verwerkt en is het ook mogelijk belangrijke financiële gegevens direct terug te geven aan het primaire proces zodat daar op een actieve manier gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld de actuele openstaande posten van de klanten. Op deze manier bevat de administratie altijd de meest actuele gegevens en zijn uw beslissingen gebaseerd op betrouwbare gegevens.
Koppelingen met webapplicaties komen ook steeds vaker voor. AccountView is een offline-applicatie die heel goed kan samenwerken met online-applicaties. Koppelingen met online-CRM maar ook met een onlinesalarispakket behoren tot de standaardmogelijkheden. Uw financiële gegevens zijn keurig besloten in uw eigen netwerk terwijl de online-applicaties beschikbaar zijn voor de buitenwereld. Hierdoor is de juiste informatie op de juiste plek aanwezig en hoeft u zich niet druk te maken over waar de data wordt opgeslagen.