Beheerder binnen Mamut

Hoe importeer ik artikelen, relaties, orders en boekstukken in Mamut met Mamut Import/Export?

Mamut Support ID: M-02022570
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2013

Omschrijving

Met de installatie van Mamut op uw computer is een ImportExport geïnstalleerd.

In dit document vindt u welke gegevens geïmporteerd kunnen worden in Mamut, op welke wijze u dit doet en aan welke voorwaarden de importbestanden dienen te voldoen.

Dit import/export document is te vinden op de volgende (standaard)locatie:

C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport 

TIP: Voordat u gegevens importeert in Mamut wordt het aanbevolen dat u een back-up maakt. Indien de importen er niet zoals gewenst inkomen, is het eenvoudig om de back-up terug te halen en het opnieuw te proberen. Om een back-up te maken kiest u voor Bestand - Back-up - Back-up maken.

Enkele zaken waar u op dient te letten:

 1. In de eerste kolom dient altijd de identificatie ingevoerd te worden, oftewel de gehele eerste kolom is gevuld met ‘GBAP15’ wanneer u producten wilt importeren met het GBAP15 bestandsformaat.
 2. Wanneer prijzen worden geïmporteerd dient het decimaal teken een punt te zijn. Dus geen 9,95 maar 9.95.
 3. Op veel plekken in de formaten wordt gerefereerd naar ”StdReg_xxx.xls”. Dit is een Excel-bestand dat van tevoren geëxporteerd dient te worden met Mamut Import/Export. Dit bestand laat zien welke waarden de verschillende elementen hebben in het standaardregister. Bijvoorbeeld bij invoeren van het BTW percentage dient u geen 21% of 6% in te voeren maar een code die u kunt terugvinden in het standaardregister. Lees meer hierover in het eerste hoofdstuk van het Import/Export document.
 4. Wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd die u wilt importeren, slaat u het Excelbestand op als CSV bestand. (In Excel: Ga naar bestand–Opslaan als. Voer een bestandsnaam in en kies bestandsformaat CSV (komma gescheiden *.csv)
 5. Bij de installatie van Mamut worden ook voorbeelden van importbestanden geïnstalleerd. Uitgaande van een standaard installatie kunt u deze vinden in: 

C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport\ExampleFiles\NL 

U opent deze bestanden als volgt in Excel:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste bestand en kies Openen met
 2. Kies Excel
 3. Het bestand wordt geopend in Excel maar de gegevens zijn nog niet netjes verdeeld over de kolommen.
 4. Kies in Excel DataTekst naar kolommen
 5. Er opent zich een wizzard.  Kies bij de eerste stap Komma gescheiden
 6. Klik op Volgende
 7. Zet een vinkje voor Overige en zet achter dit vinkje een ‘;
 8. Klik op Volgende
 9. Klik op Afsluiten