Financieel

De BTW-aangifte klopt niet?

Mamut Support ID: M-02021959
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Dit kunnen oorzaken zijn van verschillen op de BTW-aangifte: 

- Directe boeking op de rekening voor af te dragen BTW
- Boeking op een rekening met een BTW-code waar de BTW-transactie naderhand is teruggeboekt.
- De BTW-rekening heeft een beginsaldo.
- Beginsaldo met BTW-code of een beginsaldo bij een winst- of verliesrekening.
- Boeking van af te dragen BTW op andere dan een 1500-rekening.

1) Directe boeking op de rekening voor af te dragen BTW

Een directe boeking op de rekening voor af te dragen BTW houdt in dat de gebruiker direct op rekening 1500 heeft geboekt. Er wordt bij een dergelijke boeking geen basisbedrag geregistreerd en zal er een verschil ontstaan tussen af te dragen BTW en het totale basisbedrag waarvan deze berekend moet worden.

2) Boeking op een rekening met een BTW-code waar de BTW-boeking naderhand bij het inboeken is gewist
Dit veroorzaakt ook een verschil tussen af te dragen BTW en het totale basisbedrag waarvan de BTW berekend wordt. De gebruiker moet de af te dragen BTW handmatig via inboeken. Het dagboek moet BTW zijn.

3) De BTW-rekening heeft een beginsaldo

Een boekstuk met dagboek OB zal gewoonlijk geen beginsaldo voor grootboekrekeningen 1500- 1530 bevatten. Voor de jaarafsluiting moeten alle BTW-rekeningen gesaldeerd worden en het saldo overgeboekt worden op de grootboekrekening voor de afrekening van de BTW. Boekstukken die in periode 13 geboekt zijn met een BTW-code worden niet automatisch meegenomen wanneer BTW-rekeningen bij de BTW-aangifte leeg worden geboekt en moeten daarom handmatig uitgevoerd worden.

Het saldo op BTW-rekeningen moet overgeboekt worden naar de rekening voor verrekening van de BTW met de belastinginspecteur, grootboekrekening 2750 en u moet het dagboek BTW gebruiken.

4) Beginsaldo met BTW-code of een beginsaldo bij een winst- of verliesrekening

Indien een beginsaldo op één of meerdere rekeningen met een BTW-code is geboekt, zal dat een verschil in de BTW-aangifte veroorzaken. Dit moet met een correctieboekstuk in de inboekmodule gecorrigeerd worden. Resultaatrekeningen (grootboekrekeningen 3200- 9999) mogen bij de aanvang van het boekjaar geen saldo hebben. Indien er in de loop van een boekjaar een saldo moet worden ingevoerd, moet u dit doen in de BTW-periode voorafgaand aan de periode waarin u transacties gaat inboeken en moet u de periode op normale wijze afsluiten zodat het saldo op de rekening op een correcte manier wordt overgeboekt.

5) Boeking van af te dragen BTW op andere dan een 1500-rekening

Indien er boekstukken worden geboekt met een BTW-code voor af te dragen BTW op een andere grootboekrekening dan in de 1500-serie, zal het BTW-bedrag in de BTW-aangifte meegerekend worden, maar niet het bedrag waarover de BTW berekend wordt. Dit veroorzaakt een verschil tussen af te dragen BTW en het totale bedrag waarover de BTW berekend wordt. Dubieuze debiteuren (1350) is een voorbeeld van een grootboekrekening waarop dit van toepassing kan zijn. In dergelijke gevallen moet u het rekeningschema openen en de desbetreffende grootboek­rekening opvragen. Klik vervolgens op het tabblad Uitgebreid en geef aan dat de rekening moet worden opgenomen in de berekening van de factureerbare omzet.

Andere oorzaken waarom een BTW-aangifte mogelijk niet klopt:

- Een boekstuk kan op de verkeerde periode of boekjaar geboekt zijn.
- Er kunnen onjuiste selectiecriteria zijn aangegeven bij het afdrukken van de BTW-aangifte.

TIP: Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u meer hulp vinden bij het invullen van de BTW opgaaf.