Financieel

Gebruik van BTW verlegd

Mamut Support ID: M-02022764
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

In principe moet elke ondernemer die goederen levert en/of diensten verricht, de BTW over de omzet aangeven en is hier BTW over verschuldigd aan de Belastingdienst. In een aantal gevallen dient de afnemer de BTW te betalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde verleggingsregeling.

Bij deze regeling wordt er geen BTW in rekening gebracht en wordt de afnemer op hoogte gesteld van de verlegging.

Om de verleggingsregeling in Mamut Business Software toe te passen dient u het volgende te doen:

  1. De artikelregels waar de verleggingsregeling op van toepassing is dienen op de order te worden aangepast.
  2. De kolom BTW dient te worden veranderd naar BTW verlegd, verkoop.

Bij het afdrukken van de factuur zal de afnemer geen BTW in rekening worden gebracht. Op de factuur zal de melding verschijnen “BTW naar u verlegd”.