Financieel

Hoe kan ik het grootboek en de Debiteuren-/Crediteurenadministratie per 31 december afstemmen?

Mamut Support ID: M-01003947
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 07 oktober 2011

Omschrijving

Om het grootboek en de Debiteuren-/Crediteurenadministratie af te stemmen, dient u de rapporten (Saldi-)balans, gedetailleerd en Debiteuren/Crediteuren, openstaande posten voor grootboek uit te printen. 

U gaat als volgt te werk om het grootboek en de Debiteuren-/Crediteurenadministratie af te stemmen:

  1. Ga naar Beheer - Administratie - Rapporten.
  2. Klik links in het scherm op Administratie, selecteer het rapport (Saldi-)balans, gedetailleerd en klik op afdrukken (let op: druk rechtstreeks naar de printer af en niet het afdrukvoorbeeld).
  3. Selecteer het correcte boekjaar en klik op OK.
  4. Klik links in het scherm op Debiteur/Crediteur en druk daarna de rapporten Debiteuren/Crediteuren, openstaande posten voor grootboek af met een filter op periode 13 (let op: druk rechtstreeks naar de printer af en niet het afdrukvoorbeeld).
  5. Controleer dat de totale saldi voor Debiteuren en Crediteuren op deze rapporten met elkaar overeenstemmen.

Indien het voorgaande boekjaar nog niet is afgesloten, dient ook voor dat jaar het rapport (Saldi-)balans, gedetailleerd afgedrukt te worden (let op: druk rechtstreeks naar de printer af en niet het afdrukvoorbeeld).