Financieel

Hoe kan ik een nieuw bankboek aanmaken?

Mamut Support ID: M-02021829
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 11 april 2011

Omschrijving

Indien u verschillende bankrekeningen gebruikt, kunt u hiervoor verschillende bankboeken en grootboekrekeningnummers aanmaken. Op deze manier worden de transacties op de rekeningen apart vastgelegd.

Voor het aanmaken van een nieuw bankboek kunt u de volgende procedure gebruiken:

Het aanmaken van de Grootboekrekening:

 1. Ga naar Beheer - Administratie - Rekeningschema en klik op de knop Lijst en selecteer een bestaande grootboekrekening voor de Bank.
 2. Klik op de knop Nieuw en voer een grootboekrekeningnummer (standaard wordt een nummer tussen 1000 en 1490 gebruikt voor Bank). Voer vervolgens ook een naam en de standaardfocus in. Selecteer bij de optie BTW-code: 0.Geen
 3. Controleer in het tabblad Verdichtingen dat hier het volgende pad is weergegeven: Balans-Activa-Vlottende activa-Liquide middelen.
 4. Vink in het tabblad Geavanceerd de optie Bank/Postbank/Kas en de optie Dagafschriften afstemmen, aan.
 5. Sluit het rekeningschema door op het icoon Opslaan (Ctrl+S) te klikken en sla de wijzigingen op.

Het aanmaken van het Bankboek

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie - Administratieve instellingen - Instellingen dagboeken en klik op de knop Nieuw voor het aanmaken van een dagboek.
 2. Voer de naam en afkorting in voor dit dagboek.
 3. Vink in het tabblad Functionaliteiten alleen de eerste optie Boekstukken zijn betalingen aan.
 4. Voer in het tabblad Verplicht in het veld De boeking moet de volgende rekening bevatten, de betreffende grootboekrekening in (zie stap 2).
 5. Vink in het tabblad Restricties de optie Meerdere bank/kas grootboekrekeningen aan.
 6. Sluit de Instellingen dagboek door op OK te klikken en sla de wijzigingen op.

Het koppelen van de functie Rekeningafschrift aan het dagboek

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie - Module Instellingen - Betaling en klik op de knop Nieuw.
 2. Selecteer de betreffende grootboekrekening in de kolom Rekening en het zojuist aangemaakte dagboek in de kolom Dagboek.
 3. Sluit af door op OK te klikken en sla de wijzigingen op.