Financieel

Hoe kan ik een valutarekening aanmaken in Mamut?

Mamut Support ID: M-02022658
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

Indien u een aparte rekening voor valuta bij uw bank heeft, dan kunt u deze koppelen aan een rekeningnummer met valutafunctionaliteit. Middels het gebruik van een valutarekening heeft u een volledig overzicht over de valuta op deze rekening. Dit is alleen een balansrekening - zonder tegenrekeningen - die gedefinieerd kan worden als valutarekening. De functionaliteit is alleen in E5 aanwezig.

U gaat als volgt te werk om een valutarekening aan te maken:

 1. Ga naar Beheer– Administratie – Rekeningschema.
 2. Klik op de knop Nieuw (Ctrl+N).
 3. Voer het rekeningnummer van de nieuwe rekening in.
 4. Klik op OK.
 5. Vul de gewenste naam van de rekening in.
 6. Ga naar tabblad verdichtingen, klik op verdichtingen wijzigen, en geef de correcte verdichtingen in. (het is belangrijk dat u kiest voor Balans)
 7. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 8. Kies de correcte valuta in de afrollijst bij Valuta.
 9. Vink Bank/Kas aan. Dit geeft aan dat de rekening een Bank/Kas-rekening is.
 10. Controleer de overige instellingen.
 11. Klik op Opslaan.

Als u uw valutarekening met uw bankafschriften wenst af te stemmen, dient u tevens Afstemmen dagafschriften aan te vinken op het tabblad Geavanceerd in het rekeningschema. De functie voor het afstemmen van de dagafschriften vindt u onder Beheer – Administratie – Afstemmen bankafschriften.

Voor rekeningen die zijn opgezet als valutarekening, kunt u een eigen rapport, Afdruk valutarekening afdrukken. Dit rapport geeft een volledig overzicht over uw valutarekening. Hier ziet u alle boekingen, die zijn opgevoerd tegen de betreffende rekening, zowel in de gekozen valuta als in de standaardvaluta van de bedrijfsdatabase (de valuta, die u gebruikt). Het rapport vindt u door te kiezen voor Bestand – Afdrukken – Administratie. U kunt hier een selectie maken op basis van Boekjaarperiode en rekening. Het rapport is alleen toegankelijk in Mamut Enterprise E5.

Zelfs als de rekening is aangemaakt als valutarekening, zal Mamut altijd bij het boeken omrekenen naar de standaardvaluta van de bedrijfsdatabase. Het is daarom belangrijk dat de valutakoersen altijd bijgewerkt zijn. Dit kunt u doen via Beheer – Administratie – Valutaregister.  

Let op! Een valutarekening kan in het inboekscherm niet in het veld Tegenrekening worden ingevoerd.