Financieel

Instellingen voor betalingsherinnering/ incassobericht

Mamut Support ID: M-01005827
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 15 juni 2011

Omschrijving

Klanten die niet tijdig hun facturen betalen kunnen op een simpele manier opgevolgd worden met behulp van betalingsherinneringen. U kunt onder andere besluiten hoeveel betalingsherinneringen een klant dient te krijgen voor er eventueel gebruik gemaakt zal worden van een incassobericht.

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen.
  2. Selecteer Administratie.
  3. Selecteer het tabblad Debiteur/Crediteur.
  4. Zet een vinkje bij Het bedrijf verstuurt herinneringen aan haar klanten.

Klik op Instellingen. 
U kunt de volgende instellingen instellen:

Aantal herinneringen voor verzending van incassobericht: Door middel van een afrollijst kiest het gewenste aantal betalingsherinneringen dat verzonden moet zijn voordat de klant een incassobericht verstuurd wordt.

Betalingsherinnering verzenden voor bedragen hoger dan: Betalingsherinneringen zullen uitsluitend worden verstuurd voor vorderingen met bedragen hoger dan het aangegeven bedrag.

Herinneringen en incassoberichten moeten dezelfde artikelregels bevatten als de oorspronkelijke factuur: Wanneer de facturen zijn gegenereerd met behulp van de module Order/Factuur kunnen artikelregels op betalingsherinneringen en incassoberichten worden weergegeven.

Vervallen kosten en rente automatisch in het venster voor de registratie van betalingen plaatsen: Bij het boeken van de betaling van de oorspronkelijke vordering worden bijkomende extra kosten automatisch in de velden Herinneringskosten en Herinneringsrente ingevoerd.

Geen herinneringen versturen aan klanten die nog geld van ons krijgen: Met deze instelling kunt u voorkomen dat u herinneringen stuurt naar klanten die nog geld van u krijgen.

Voeg de facturen van klanten samen tot één herinnering met het hoogste niveau: Selecteer deze instelling indien u facturen wenst samen te voegen tot één herinnering met het hoogste niveau. Selecteer deze optie niet indien u per herinneringsniveau aparte herinneringen wenst aan te maken.

Rentefacturen aan betalingsherinneringen toevoegen: Indien u deze instelling selecteert, hebt u de mogelijkheid om rente aan betalingsherinneringen toe te voegen door op de renteknop aan de rechterkant te klikken en het rentepercentage aan te geven.

Voor iedere nieuwe herinnering die uitgeprint en goedgekeurd wordt veranderd de status van de vordering. Onderin het scherm kunt u eigen instellingen aangeven voor elke status. Het aantal statussen is afhankelijk van het aantal betalingsherinneringen dat u bovenin het scherm heeft aangegeven.