Financieel

Mamut en Brexit per 2021

Mamut Support ID: M-1056942
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 6 januari 2021

Omschrijving

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten. Voor 2020 gold er een overgangsperiode waarin er praktisch nog niets was veranderd. Per 1-1-2021 is deze overgangsperiode ten einde gekomen en gelden er nieuwe regels. Wat de gevolgen zijn voor u als ondernemer leest u op de website van de KVK en de website van de Belastingdienst.

In het algemeen heeft de Brexit invloed op het handelsverkeer met Groot-Brittannië, en krijgt Noord-Ierland een aparte status. Zie ook de pagina van de Belastingdienst omtrent de status van Noord-Ierland.

In dit artikel geven wij u een checklist van noodzakelijke aanpassingen die u in uw administratie in Mamut moet doorvoeren per 1-1-2021 indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk.

Stappenplan

Doorloop het onderstaande stappenplan in Mamut indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk.

1. Landcode voor Groot-Brittannië aanpassen en landcode voor Noord-Ierland toevoegen
2. Btw-instellingen voor relaties uit Groot-Brittannië aanpassen
3. Nieuwe relaties voor Noord-Ierland toevoegen met de gewenste btw-instellingen en juiste adresgegevens

Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op bovenstaande stappen.

1. Landenregister aanpassen

Voor rapportagedoeleinden zijn er twee nieuwe landcodes gepubliceerd:
XU: voor het VK met uitzondering van Noord-Ierland
XI: voor Noord-Ierland afzonderlijk
De landcode GB voor het VK als geheel blijft hiernaast bestaan.

In Mamut kunt u de volgende aanpassingen doorvoeren in het landenregister:
1. Open het Landenregister.
2. Selecteer Groot-Brittannië en klik op Bewerken.
3. Verwijder het vinkje bij EU en klik op OK.
4. Open het landenregister opnieuw en selecteer Nieuw.
5. Voer nu Noord-Ierland als nieuw land in. Let er hierbij op dat u XI gebruikt als landencode, en dat u een vinkje zet bij EU.


2. Btw-instellingen voor relaties uit Groot-Brittannië aanpassen per 1-1-2021

Nu het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer is, worden relaties met een adres in het Verenigd Koninkrijk voor de btw op dezelfde manier behandeld als debiteuren in andere niet-EU-landen. Dit betekent onder andere dat de levering van goederen en diensten aan Groot-Brittannië per 1-1-2021 niet meer in de ICP-opgave of in Intrastat moet worden vermeld.

Om te zorgen dat op uw inkopen van en verkopen naar relaties uit Groot-Brittannië de juiste btw-codes worden voorgesteld, past u de btw-instelling op de relatiekaart aan.

1. Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer.
2. Klik op Filterinstellingen (Ctrl+F5), maak bij Relatie - Adres een selectie op Land: Groot-Brittannië en klik op OK.
3. Doorloop nu de relaties via de pijltjes in de taakbalk en pas in het tabblad Instellingen het volgende aan (eventuele relaties uit Noord-Ierland uitgezonderd):

  • Klant: Zet de instelling voor btw op Export buiten EU.
  • Leveranciers: Zet de instelling voor btw op Import buiten EU.

Let op: Om fouten te voorkomen adviseren wij om eerst alle orders van 2020 te factureren, voordat u deze instellingen wijzigt. Overigens is het in Mamut altijd mogelijk om in niet-verwerkte orders handmatig een andere btw-code te selecteren dan de btw-code die standaard wordt voorgesteld.


3. Nieuwe relaties aanmaken voor handel met Noord-Ierland per 1-1-2021

Voor Noord-Ierland gelden speciale regels. De handel in goederen met het land wordt nog steeds beschouwd als handel binnen de EU, terwijl de handel in diensten wordt gezien als handel met een niet-EU-land. In de ICP-aangifte en Intrastat moet per 1-1-2021 landcode XI gebruikt worden voor de goederenhandel met Noord-Ierland.

Als u handelt met relaties in Noord-Ierland, dan adviseren wij om hiervoor in Mamut nieuwe relaties toe te voegen, waarop u de orders/facturen vanaf 1-1-2021 invoert. Zodoende blijven de aangiften van vóór 2021 intact op basis van de destijds geldende instellingen bij de oorspronkelijk relatie.

Houd bij het toevoegen van de nieuwe relaties rekening met het volgende:

  • Geef in de adresgegevens als land Noord-Ierland op in het factuuradres en afleveradres.
  • Voer op het tabblad Overige Info het juiste btw-nummer in (beginnend met “XI”) en selecteer Noord-Ierland bij Land.
  • Kies op het tabblad Instellingen bij Klant / Leverancier de gewenste btw-instelling. Wat u hier moet kiezen, hangt af van uw situatie:
    • Verhandelt u voornamelijk goederen met de relatie, dan ligt het voor de hand om Import/Export binnen EU te kiezen. Houd er rekening mee dat u bij de facturatie van diensten in orders voor deze relatie handmatig een btw-code voor import/export diensten buiten de EU moet kiezen.
    • Verhandelt u voornamelijk diensten met de relatie, dan zou u Import/Export buiten EU kunnen kiezen. Houd er rekening mee dat u bij de facturatie van goederen in orders voor deze relatie handmatig een btw-code voor import/export goederen binnen de EU moet kiezen.

Tenslotte is het raadzaam om afzonderlijke facturen voor goederen/diensten aan te maken, om een duidelijk onderscheid te creëren in uw aangiften.

Neem bij twijfel contact op met uw boekhouder om advies in te winnen over uw situatie.