Financieel

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Mamut Support ID: M-02022117
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 12 november 2019

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2020 krijgen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer. Het huidige btw-nummer bevat het burgerservicenummer (BSN) van de zzp’er, hetgeen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. Het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) moet vanaf 1 januari 2020 op bijvoorbeeld uw facturen worden gebruikt. Het huidige btw-nummer blijft u echter nog gebruiken in de communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld voor de btw-aangiftes.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het nieuwe btw-identificatienummer.

Wat moet er in Mamut veranderen?

Het huidige btw-nummer dat in Beheer – Instellingen – Bedrijf – Bedrijfsgegevens is ingevoerd, wijzigt u niet. Zodoende blijft dit het nummer dat als omzetbelastingnummer op uw btw-aangifte wordt gebruikt.
Omdat vanaf 1-1-2020 het nieuwe btw-id op uw facturen moet worden vermeld, moeten eenmanszaken de rapportlay-out aanpassen van de factuur en eventuele andere rapporten waarop dit nummer wordt vermeld. In Mamut kunt u met onderstaande stappen het veld Btw-nummer vervangen door het nieuwe Btw-id. De stappen kunnen op alle Order-/Factuurrapporten worden toegepast.

U gaat als volgt te werk:

  1. Maak eerst een back-up van het rapport dat u wilt bewerken.
  2. Ga in Mamut naar Beheer – Instellingen – Rapporten – Rapport/Etiketeditor. Selecteer het rapport dat u wilt bewerken en klik op Bewerken.
  3. Dubbelklik op het veld waarin het btw-nummer is opgenomen.
  4. Verwijder de code die het btw-nummer weergeeft en vervang deze door uw btw-id. Het is belangrijk dat u het btw-id tussen dubbele aanhalingstekens invoert, bijvoorbeeld "NL000099998B57". Hieronder ziet u een voorbeeld met schermafbeeldingen uit het systeemrapport van Mamut.
  5. Sla het rapport op en test daarna of dit werkt.

 

Let op: Bovenstaande stappen en onderstaand voorbeeld gaan uit van het standaardsysteemrapport van Mamut. Het kan zijn dat uw rapport in het verleden is aangepast, en dat het btw-nummer daarom in een ander veld en/of op een andere positie in het rapport is opgenomen. Kies er eventueel voor om het veld met het huidige nummer te selecteren en te verwijderen, en vervolgens met de knop |ab| een nieuw veld toe te voegen. Voeg daarin vervolgens in het tabblad General bij Expression het btw-id tussen dubbele aanhalingstekens toe.

 

NIeuw btw nummer1

 

NIeuw btw nummer3