Jaarafsluiting

Hoe kan ik het factuurjournaal / transactiejournaal (automatische overboeking) goedkeuren?

Mamut Support ID: M-01001314
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 december 2020

Omschrijving

Wanneer u het Factuurjournaal of Transactiejournaal (automatische overboeking) wilt afdrukken voor de jaarafsluiting, is het belangrijk dat u direct naar de printer afdrukt en niet via een afdrukvoorbeeld. Wanneer u namelijk via een afdrukvoorbeeld print zal de afdruk niet worden goedgekeurd. Voor de jaarafsluiting is het belangrijk dat de afdruk wordt goedgekeurd.

Wanneer u het factuurjournaal of het transactiejournaal afdrukt is het belangrijk dat de afdruk wordt goedgekeurd. Indien u het journaal naar afdrukvoorbeeld afdrukt, en daarna op de knop Print Report klikt zal het journaal niet worden goedgekeurd. U krijgt hier ook een melding van wanneer u afdrukt naar afdrukvoorbeeld.

U gaat als volgt te werk om de journalen af te drukken en goed te keuren:

  1. Ga naar Beheer – Administratie - Rapporten.
  2. Selecteer link Journalen en selecteer het Factuurjournaal of Transactiejournaal (automatische overboeking).
  3. In het veld Verzenden naar selecteert u Printer en niet Afdrukvoorbeeld. Klik op Afdrukken.
  4. Selecteer het betreffende boekjaar.
  5. Het journaal wordt nu geprint en u krijgt een vraag of de afdruk is goedgekeurd. Wanneer u Nee antwoordt, zal de afdruk niet worden goedgekeurd en moet u het rapport opnieuw afdrukken. Antwoordt u Ja, dan zal het journaal worden goedgekeurd en kunt u verdergaan met de jaarafsluiting.

Indien u deze journalen niet naar de printer wilt afdrukken maar slechts als PDF wilt hebben, dan kunt u de journalen eerst naar PDF afdrukken. Dit doet u door PDF te selecteren in Verzenden naar en op Afdrukken te klikken. Daarna kunt u Printer selecteren aanvinken, en dan direct naar de printer afdrukken zoals hierboven is beschreven, zodat u de vraag krijgt of de afdruk is goedgekeurd. Omdat u Printer selecteren hebt aangevinkt krijgt u het venster om een printer te kiezen. Klik hier op Annuleren. Daarna krijgt u de vraag of de afdruk is goedgekeurd. Hierdoor print u het journaal niet, maar is het wel goedgekeurd.