Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Jaarafsluiting

Hoe kan ik het factuurjournaal / transactiejournaal (automatische overboeking) goedkeuren?

Mamut Support ID: M-01001314
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 10 augustus 2011

Omschrijving

Wanneer u het Factuurjournaal of Transactiejournaal (automatische overboeking) wilt afdrukken voor de jaarafsluiting, is het belangrijk dat u direct naar de printer afdrukt en niet via een afdrukvoorbeeld. Wanneer u namelijk via een afdrukvoorbeeld print zal de afdruk niet worden goedgekeurd. Voor de jaarafsluiting is het belangrijk dat de afdruk wordt goedgekeurd.

Wanneer u het factuurjournaal of het transactiejournaal afdrukt is het belangrijk dat de afdruk wordt goedgekeurd. Indien u het journaal naar afdrukvoorbeeld afdrukt, en daarna op de knop Print Report klikt zal het journaal niet worden goedgekeurd. U krijgt hier ook een melding van wanneer u afdrukt naar afdrukvoorbeeld.

U gaat als volgt te werk om de journalen af te drukken en goed te keuren:

  1. Ga naar Beheer – Administratie - Rapporten.
  2. Selecteer link Journalen en selecteer het Factuurjournaal ofTransactiejournaal (automatische overboeking).
  3. In het veld Verzenden naar selecteert u Printer en nietAfdrukvoorbeeld. Klik op Afdrukken.
  4. Selecteer het betreffende boekjaar.
  5. Het journaal wordt nu geprint en u krijgt een vraag of de afdruk is goedgekeurd. Wanneer u Nee antwoord zal de afdruk niet goedgekeurd worden en dient u het rapport opnieuw af te drukken. Antwoordt u Ja dan zal het journaal goedgekeurd worden en kunt u verder gaan met de jaarafsluiting.

Indien u deze journalen niet naar de printer wilt afdrukken maar slechts op PDF wilt hebben, kunt u de journalen eerst naar PDF afdrukken. Dit doet u door PDF te selecteren in de afrollijst van Verzenden naar en op afdrukken te klikken. Daarna kunt u Printer selecteren aanvinken, en dan direct naar de printer afdrukken zoals hierboven beschreven, zodat u de vraag krijgt of de afdruk is goedgekeurd. Omdat u printer selecteren heeft aangevinkt krijgt u het venster om een printer te kiezen. Klik hier op Annuleren. Daarna krijgt u de vraag of de afdruk is goedgekeurd. Hierdoor print u het journaal niet af maar is het wel goedgekeurd.