Jaarafsluiting

Waarom verschijnt de melding dat er geen open periode gevonden kan worden (-303) bij het factureren in een nieuw boekjaar?

Mamut Support ID: M-01005736
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2020

Omschrijving

Bij het factureren krijg ik de melding Vindt geen open perioden om boekstukken te registreren (-303). De reden hiervoor is dat u in een boekjaar probeert te factureren dat nog niet in Mamut is aangemaakt.

Het is de factuurdatum die u invoert op een order die bepaalt in welk boekjaar een factuur geboekt wordt. Wanneer u geen factuurdatum invoert, zal de programmadatum als factuurdatum gebruikt worden. Om in een nieuw jaar te factureren moet u een boekjaar in de Administratieve instellingen aanmaken. 

U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen.
  2. Klik op de knop Administratie. Hier kunt u zien welke boekjaren er in de bedrijfsdatabase zijn aangemaakt.
  3. Klik op Nieuw om een nieuw boekjaar, bijvoorbeeld 2021, aan te maken.