Logistiek

Hoe kan ik voorkomen dat een order gefactureerd wordt voordat deze gereed is?

Mamut Support ID: M-02021900
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

In Mamut Business Software kunt u een instelling creëren die ervoor zorgt dat u niet kunt factureren voordat de order wordt aangemerkt als Gereed voor facturering. Dit kan zinvol zijn indien een gebruiker een niet-verwerkte order maakt terwijl een andere gebruiker zorgdraagt voor de facturering. Met deze instelling kan dus voorkomen worden dat een order ten onrechte wordt gefactureerd.

U gaat als volgt te werk om te voorkomen dat een order ten onrechte wordt gefactureerd:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen - Bedrijf.
  2. Kies het tabblad Module-instellingen en klik op de knop Order/factuur.
  3. Kies het tabblad Algemeen en zet een vinkje bij Niet verwerken zonder status 'Gereed v. overbrengen' (offerte) of 'Gereed v. factureren' (order).

U gaat als volgt te werk om een order klaar te maken voor facturering:

  1. Ga naar Beheer – Order/factuur – Order/factuur.
  2. Selecteer het tabblad Diversen.
  3. Zet een vinkje bij Gereed voor factureren.

U kunt er ook voor kiezen om dat ‘Gereed voor factureren’ automatisch wordt aangevinkt als u een Pakbon of Inzamellijst afdrukt. U gaat als volgt te werk:

  1. Ga naar Beheer – Instellingen – Bedrijf
  2. Kies het tabblad Module-instellingen en klik op de knop Order/factuur.
  3. Selecteer het tabblad Afdrukken en kies bij het afrolvenster met de naam ’Gereed voor factureren’ wordt bij gewerkt bij het afdrukken van voor Pakbon of Inzamellijst.