Mamut Online

Verkooporders in Mamut Online

Mamut Support ID: M-02024966
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 28 januari 2013

Omschrijving

In Mamut Business Software is het mogelijk om online verkooporders aan te maken vanuit Mamut Online. Wanneer u gebruik maakt van het additioneel product Mamut Online Pro is het vanaf versie 16.0 ook mogelijk om de verkooporders in Mamut Online te factureren.

....

U gaat als volgt te werk om een order in Mamut Online aan te maken:

 1. Ga naar www.mamutonline.com en log in Mamut Online in.
 2. Ga vervolgens naar Werkgebieden – Verkoop.
 3. In het stroomdiagram kiest u Nieuwe verkooporder.
 4. Selecteer de gewenste relatie in de relatielijst en klik op OK.
 5. Een niet-verwerkte order wordt aangemaakt en u kunt artikelen toevoegen. Klik op Nieuwe toevoegen om de artikellijst te openen.
 6. Vul het gewenste aantallen in en klik op het plus teken om het gewenste aantal artikelen aan de order toe te voegen. Klik op Sluiten.
 7. Doorloop alle velden in de order en controleer dat de juiste informatie is ingevuld zoals betalingsvoorwaarden, onze referentie, vaste tekst etc.
 8. Klik op Opslaan om de order op te slaan. De synchronisatie met Mamut Business Software zal dan starten. Denk er om dat er niet automatisch word opgeslagen. Als u vergeet om de order op te slaan en u sluit per ongeluk het venster dan wordt de data die u zojuist hebt ingegeven niet opgeslagen. 
 9. Let op: Pas als u een ordernummer op de verkooporder ziet is de aangemaakte order gesynchroniseerd met uw lokale Mamut installatie.
 10. Wanneer u Mamut Online Standaard gebruikt dient u op gebruikelijke wijze in te loggen in Mamut Business Software om op de gebruikelijke wijze de verkooporder te factureren. Wanneer u het additionele product Mamut Online Pro gebruikt kunt u de order ook in Mamut Online factureren.

Als u klikt op Voorbeeldweergave PDF zijn de volgende rapporten toegankelijk:

 • Verkooporder
 • Orderbevestiging
 • Serviceorder
 • Pro-forma factuur

De rapporten worden aangemaakt in PDF en kunnen van daar uit lokaal worden opgeslagen, als bijlage per e-mail worden verzonden of worden afgedrukt. Let op: De lay-out van deze rapporten kan niet bewerkt worden.

Gebruikersinstellingen:

Wij adviseren om te klikken op Gebruikersinstellingen en daar de instellingen te bekijken. U kunt dan het ordervenster naar uw wensen aanpassen.