Rapporten

Aanhef op order- en factuurrapporten

Mamut Support ID: M-02024839
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

Voor het toevoegen van de aanhef, initialen, tussenvoegsel en achternaam op order- en factuurrapporten kunt u de onderstaande stappen doorlopen.

 1. In Mamut: Ga naar de rapport editor: Beheer – Instellingen – Rapporten - Rapport-/Etiket editor
 2. Open een rapport waarop de code moet worden toegevoegd.
 3. Maak vervolgens in het rapport een nieuwe cel aan middels de knop Field in het zwevende venster: Rapport Controls
 4. Kopieer één van onderstaande codes middels CTRL+C
  NVL(rtrim(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "Salutation")),'')+’ '+NVL(rtrim(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "Initials")),'')+' '+NVL(rtrim(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "MiddleName")),'')+' '+NVL(rtrim(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "LastName")),'')
  Als u t.a.v. voor de aanhef wilt hebben gebruikt u deze code:
  "T.a.v."+NVL(RTRIM(oOrderReport.GetData("g_Cpers","Salutation"))+" ","")+NVL(RTRIM(oOrderReport.GetData("g_Cpers", "Initials"))+" ","")+NVL(RTRIM(oOrderReport.GetData("g_Cpers","MiddleName"))+" ","")+NVL(oOrderReport.GetData("g_Cpers","LastName"),"")
 5. Plak de code in het venster Report Expression d.m.v. CTRL+V: 
 6. Sluit het rapport en sla de wijzigingen op.