Rapporten

Betaalinstructies toevoegen aan rapporten in Mamut Business software.

Mamut Support ID: M-02022412
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2011

Omschrijving

In dit artikel treft u instructies over hoe u uw betalingsinstructies kunt toevoegen aan de rapporten binnen Mamut Business Software.

De eenvoudigste manier om betaalinstructies en bank- of girorekeningnummers toe te voegen aan rapporten is door een tekstveld toe te voegen in de Rapport-Etiketeditor.

Informatie over het gebruik van de rapporteditor vindt u onder de links onderaan deze pagina.

Toevoegen van betaalinstructies

Selecteer het rapport dat u wenst te bewerken in de rapporteditor:

  1. Bepaal de ruimte op het rapport waar u uw betaalinstructies wilt toevoegen, hier kunt u eventueel velden voor verplaatsen of verwijderen indien deze niet van toepassing zijn.
  2. U kunt tekst in uw rapport toepassen door eerst op het A (label) icoon te klikken in de werkbalk behorende bij de editor, dit zal een cursor doen verschijnen. Type de gewenste tekst in de vrijgemaakte ruimte, bijvoorbeeld:

'Betaalinstructies – gaarne uw betaling over te maken naar ...’

U kunt maximaal 253 tekens per keer ingeven maar u kunt de knop A zo vaak gebruiken als u wil.

  1. Sluit hierna de rapporteditor en kies ervoor de wijzigingen op te slaan. U kunt nu uw rapport met de tekst uitprinten. Kies bij het uitprinten voor het rapportsoort Bedrijfsdatabaserapporten.

Tevens raden wi uj aan de onderstaande artikelen te bekijken voor meer informatie wanneer u niet de toegepaste wijzigingen terug kan vinden wanneer u het rapport uitprint.