Rapporten

Hoe kan ik één of meerdere beschadigde rapporten vervangen door het originele rapport?

Mamut Support ID: M-01005687
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 25 mei 2011

Omschrijving

Indien één of meerdere rapporten in Mamut of wat voor reden dan ook beschadigd zijn, kunt u de originele systeemrapporten terugzetten. De systeemrapporten zijn de rapporten die standaard met Mamut Business Software worden meegeleverd.

U gaat als volgt te werk:

  1. Selecteer via het menu Beheer - Instellingen de optie Rapporten.
  2. Selecteer de optie Rapport/Etiket – editor.
  3. Selecteer het rapport dat u wenst te importeren.
  4. Selecteer het icoon voor Rapportbestand Importeren.
  5. Selecteer vervolgens Importeren.

Indien het rapport succesvol is geïmporteerd, krijgt u hier bericht van. Druk op OK om het venster te sluiten en vervolgens Sluiten om terug te keren naar de Rapport/Etiket – editor.

Let op: de wijzigingen die zijn aangebracht in het rapport gaan hiermee verloren!