Rapporten

Waarom komt het rapport als data export niet overeen met de afdruk van het rapport in Mamut?

Mamut Support ID: M-02023846
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2011

Omschrijving

In Mamut Business Software kunt u rapporten als data exporteren, bijvoorbeeld naar Microsoft Excel.

U gaat als volgt te werk:

Ga naar Bestand - Afdrukken.

Selecteer het rapport dat u wilt exporteren.

Kies bij Verzenden naar voor Bestand.

Nu klikt u op de Afdrukken knop.

Nu verschijnt het standaard selectie scherm waar u de data selectie kunt uitvoeren. In het volgende scherm kunt u het datatype kiezen, bijvoorbeeld Microsoft Excel (.XLS). Geef het bestand een naam, bevestig met OK en kies de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen.

Nu wordt het rapport in Mamut Business Software met de onderliggende data naar Excel geëxporteerd. Dit is de data, die in het rapport geselecteerd is, echter niet in de vorm van het rapport, zoals deze in Mamut Business Software getoond wordt. De reden hiervoor is, dat de rapportmodule in Mamut met een andere programmeertaal en met andere codes werkt dan Excel. 

Een aantal uitgekozen rapporten zijn specifiek voor de export naar Excel bestemd. Een voorbeeld hiervan is het rapport (Saldi) Balans grootboek, Export onder Beheer - Administratie - Rapporten.