Relatiebeheer

Instellingen voor EU relaties en ICP

Mamut Support ID: M-01005881
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 17 juni 2011

Omschrijving

U heeft klanten in EU-lidstaten anders dan Nederland. Transacties met deze relaties worden onder bepaalde voorwaarden als intracommunautaire prestaties beschouwd.

Hierdoor kunt u bij levering van goederen aan u het af te dragen bedrag aan btw meteen als voorbelasting aftrekken. Bij verkoop aan klanten in de EU-lidstaten, hoeven deze niet de Nederlandse btw te betalen en dient deze derhalve niet op de factuur te staan. Als ondernemer hoeft u over deze omzet ook geen btw af te dragen.

De verkopen aan klanten in EU-lidstaten, anders dan Nederland, dienen maandelijks of per kwartaal via de ICP-aangifte aan de Belastingdienst te worden gemeld. Teneinde deze aangifte te kunnen doen bent u verplicht een aantal exportgegevens vast te leggen. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.

Om het juiste btw regime te kunnen toepassen en de ICP aangifte te kunnen verwerken zijn er binnen Mamut Business Software een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

In de Relatiekaart van de betreffende relatie:

  1. Het adres dient binnen de EU maar buiten Nederland te hebben. Let op het geselecteerde land.
  2. In het tabblad Overige info dient u het BTW-nr. op te geven. Het kennen van het BTW-nr. is een van de eisen van de Belastingdienst.
  3. In het tabblad Instellingen onder Klant/Leverancier, dient u het juiste btw-regime op te geven. Voor klanten: Export-EU of Export-EU derden. 

Na het opgeven van deze instellingen zal de Order/Factuur module, en de inboek functie automatisch het juiste BTW-regime voorstellen.