Technische ondersteuning

Er verschijnt een foutmelding in Mamut bij het instellen van de Outlook-integratie

Mamut Support ID: M-02023465
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 19 december 2017

Omschrijving

Er kunnen zich in Mamut Business Software verschillende foutmeldingen voordoen bij het activeren van de Outlook-integratie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Invalid AppPath in registry
 • Class does not support...
 • Automation Error: ClassFactory does not support...
 • Invalid call to initClass, You have to send UserID...
 • MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED
 • OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object
 • Ongeldige registersleutel: IniFile

Hieronder treft u de meest voorkomende foutmeldingen en de oplossingen.


Bij het klikken op de knop Outlook in de gebruikersinstellingen verschijnt de melding 'Invalid AppPath in registry'.

Deze melding kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden de drie meest waarschijnlijke oorzaken beschreven:

Oorzaak 1: Het pad in het register van Windows is niet correct

Het correcte pad is verschillend in de verschillende versies van Windows.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Ga naar Start > Uitvoeren, typ Regedit en klik op Enter.
 2. Blader naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Install.
  Bij de 64-bits versie van Windows gaat u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mamut\Mamut.
 3. Controleer of de regel IniFile verwijst naar de daadwerkelijke locatie van Mamut.ini.
  Blader naar de aangeven locatie en controleer of het bestand Mamut.ini daar aanwezig is.
 4. Als Mamut.ini niet op de aangegeven locatie aanwezig is, dan kopieert u het bestand naar deze locatie.

Oorzaak 2: De gebruiker heeft eerder in Mamut een integratie gehad met een bedrijfsdatabase die nu verwijderd is

Maak een nieuwe gebruiker aan in Mamut en controleer of het nu wel mogelijk is om de Outlook-integratie tot stand te brengen.

U gaat als volgt te werk:

 1. Maak in Mamut een gebruiker aan met dezelfde gebruikersrechten als de gebruiker die het probleem heeft.
 2. Voer bij deze gebruiker dit e-mailadres in: [email protected].
 3. Klik op de knop Outlook op het tabblad Module instellingen.
  Als het venster voor de Outlook-instellingen nu wel verschijnt, dan kunt u de nieuwe, zojuist aangemaakte gebruiker gebruiken. Voer vervolgens stap 5 t/m 8 uit. Als dezelfde foutmelding verschijnt, dan gaat u verder met de volgende oorzaak die in dit artikel wordt besproken.
 4. Sluit de vensters.
 5. Open de bestaande gebruiker waarbij de foutmelding zich voordeed.
 6. Verwijder het e-mailadres en selecteer geen bij Medewerker.
 7. Open de nieuwe gebruiker, voer het juiste e-mailadres in en koppel deze aan de juiste medewerker.

Oorzaak 3: De API van Mamut is niet correct geregistreerd

Deze bestanden moeten dan opnieuw worden geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Sluit Outlook.
 2. Ga naar de Programmabestanden van Mamut.
 3. Rechtsklik op het bestand GBAAPI reg.bat en kies Als administrator uitvoeren.


Bij het klikken op de instellingen voor Outlook verschijnt de melding: "Class does not support..." of "Automation Error: ClassFactory does not support"

Deze melding verschijnt als bestanden die nodig zijn voor de integratie, niet correct zijn geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programma's.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Rechtsklik op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op Enter.
 5. Typ CD\ en druk op Enter.
 6. Typ CD "Program Files" en druk op Enter.
  Als u de 64-bits versie van Windows hebt, dan typt u: CD "Program Files (x86)".
 7. Typ CD Mamut en druk op Enter.
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
 9. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op Enter.
 11. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.


Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen, dan verschijnt de melding: "Invalid call to initClass, You have to send UserID..."

Er is dan een probleem met de lokale accountinstellingen van Outlook of een programma van een derde partij dat een koppeling maakt met de e-mailserver.

Oorzaak 1: Er zit een fout in de instellingen van de e-mailaccount en Mamut kan het standaard e-mailadres niet vinden

Maak een back-up van de e-mailbestanden in de map C:\Documents and settings\<uw gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Verwijder vervolgens de e-mailaccount in Outlook en maak deze opnieuw aan.

Oorzaak 2: Outlook is opgezet met een e-mailaccount naar een 'third party'-programma voor een koppeling met speciale e-mailservers

Een voorbeeld hiervan is 'Outlook Connector' voor verschillende servers als 'Kerio' en 'Mdeamon'. Deze servers slaan informatie over de e-mail en de e-mailaccount op een hele andere plaats op dan gebruikelijk en Mamut kan hierdoor de e-mailaccount niet vinden.

De enige oplossing is om een nieuwe e-mailacount aan te maken met standaardinstellingen voor MAPI, POP3 of Exchange.


Bij het klikken op de knop om e-mailadressen op te halen verschijnt de melding 'Error in MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED'

Deze melding verschijnt als er problemen zijn met de Mamut-database of met de bestanden voor de integratie.

Oorzaak 1: Er is een probleem met de indexering van de database

U gaat als volgt te werk:

 1. Start het programma MDataTools.exe (C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools).
 2. Kies het tabblad Onderhoud en klik op Reïndexeren.
 3. Klik op Volgende en Volgende.
 4. Klik op Voltooien.

Oorzaak 2: Mamut-bestanden voor de integratie zijn niet correct geregistreerd

U kunt dit oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programma's.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op Enter.
 5. Typ CD\ en druk op Enter.
 6. Typ CD "Program Files" en druk op Enter (als u de 64-bits versie van Windows hebt, dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op Enter.
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
 9. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op Enter.
 11. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen, dan verschijnt de melding: 'OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object'

Dit wordt veroorzaakt doordat bestanden die Mamut nodig heeft voor de integratie, niet correct zijn geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programma's.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op Enter.
 5. Typ CD\ en druk op Enter.
 6. Typ CD "Program Files" en druk op Enter (als u de 64-bits versie van Windows hebt, dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op Enter.
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
 9. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op Enter.
 11. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen, dan verschijnt de melding: Ongeldige registersleutel: IniFile

Dit kan drie verschillende oorzaken hebben:

Oorzaak 1: De registersleutel is niet correct

U gaat als volgt te werk:

 1. Start het programma Regedit.
 2. Blader naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Mamut.
 3. Dubbelklik op de regel IniFile.
 4. Kopieer het pad naar het bestand Mamut.ini.
 5. Ga naar Start - Uitvoeren en plak hier het pad.
 6. Controleer of u het bestand Mamut.ini kunt openen en of in het bestand de namen van de server, instance en systeemdatabase correct zijn. De juiste namen kun u in Mamut vinden via Beheer - Instellingen - Andere instellingen - Andere programma's.
 7. Corrigeer het pad in het register als het pad niet correct is of kopieer Mamut.ini naar de locatie die het register aangeeft.

Oorzaak 2: De bestanden die Mamut gebruikt om contact te maken met de database zijn niet correct

U moet de bestanden opnieuw registreren.

U gaat als volgt te werk in Windows 8/10 en Windows Server 2012/2014:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programma's.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Rechtsklik op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op Enter.
 5. Typ CD\ en druk op Enter.
 6. Typ CD "Program Files" en druk op Enter (als u de 64-bits versie van Windows hebt, dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op Enter.
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op Enter.
 9. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op Enter.
 11. Controleer of de melding die verschijnt, aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

Oorzaak 3: Microsoft SQL Server Native Client is niet correct geïnstalleerd

Download deze van de website van Microsoft en installeer deze:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402
Als u de 32-bits versie van Windows gebruikt, dan hebt u het bestand sqlncli.msi nodig. Als u de 64-bits versie van Windows gebruikt, dan kiest u het bestandsqlncli_x64.msi.