Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Er verschijnt een foutmelding in Mamut bij het instellen van de Outlook integratie

Mamut Support ID: M-02023465
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 30 januari 2012

Omschrijving

Er kunnen zich verschillende foutmeldingen voordoen in Mamut Business Software bij het activeren van de Outlook integratie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Invalid AppPath in registry
 • Class does not support....
 • Automation Error: ClassFactory does not support...
 • Invalid call to initClass, You have to send UserID...
 • MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED
 • OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object
 • Ongeldige registersleutel: IniFile

Hieronder treft u de meest voorkomende foutmeldingen en de oplossingen.


Bij het op de knop Outlook in de gebruikersinstellingen verschijnt de melding 'Invalid AppPath in registry'

Deze melding kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden de drie meest waarschijnlijke oorzaken beschreven:

Oorzaak 1: Het pad in het register van Windows is niet correct

Het correcte pad is verschillend in de verschillende versies van Windows.

U gaat als volg te werk in Windows 7, Vista en Windows Server 2008:

 1. Ga naar Start - Uitvoeren en typ Regedit. Klik op Enter.
 2. Blader naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Install. Bij de 64-bits versie van Windows gaat u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mamut\Mamut.
 3. Controleer de regel IniFile verwijst naar de daadwerkelijke locatie van Mamut.ini. Blader naar de aangeven locatie en controleer dat het bestand Mamut.ini daar aanwezig is.
 4. Indien Mamut.ini niet op de aangegeven locatie aanwezig is dan dient u het bestand naar deze locatie te kopieren.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Ga naar Start - Uitvoeren en typ Regedit. Klik op Enter.
 2. Blader naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Mamut.
 3. Controleer de regel IniFile verwijst naar de daadwerkelijke locatie van Mamut.ini. Blader naar de aangeven locatie en controleer dat het bestand Mamut.ini daar aanwezig is.
 4. Indien Mamut.ini niet op de aangegeven locatie aanwezig is dan dient u het bestand naar deze locatie te kopieren.

Oorzaak 2: De gebruiker heeft eerder in Mamut een integratie gehad met een bedrijfsdatabase die nu verwijderd is

Maak een nieuwe gebruiker in Mamut aan en controleer of het nu wel mogelijk is om de Outlook integratie tot stand te brengen.

U gaat als volgt te werk:

 1. Maak in Mamut een gebruiker aan met dezelfde gebruikersrechten als de gebruiker die het probleem heeft.
 2. Vul bij deze gebruiker als e-mail adres in: Test@Test.no.
 3. Bij het tabblad Module instellingen klikt u op de knop Outlook.
 4. Indien het venster voor de Outlook instellingen nu wel verschijnt dan kunt u de nieuwe aangemaakte gebruiker gebruiken Voer vervolgens stap 5 t/m 8 uit. Indien dezelfde foutmelding verschijnt gaat u verder met de volgende oorzaak in dit artikel.
 5. Sluit de vensters.
 6. Open de oude gebruiker waarbij de foutmelding zich voordoet.
 7. Verwijder het e-mailadres en zet Medewerker op geen.
 8. Open de nieuwe gebruiker en voer het juiste e-mailadres in en koppel met de juiste medewerker.

Oorzaak 3: Mamuts API is niet correct geregistreerd

Deze bestanden dienen dan opnieuw te worden geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 7, Vista en Windows Server 2008:

 1. Sluit Outlook.
 2. Ga naar de Programmabestanden van Mamut.
 3. Klik met rechts op het bestand GBAAPI reg.bat en kies voor Als administrator uitvoeren.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programma's.
 2. Klik met rechts op de Mamut snelkoppeling en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Klik op het tabblad Snelkoppeling en klik op de knop Doelzoeken (Find target).
 4. Een venster met de programma bestanden van Mamut zal nu openen. Laat dit venster open staan.
 5. Ga in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 7. Selecteer en sleep het bestand GBAAPI.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 8. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.


Bij het klikken op de instellingen voor Outlook verschijnt de melding: "Class does not support..." of: "Automation Error: ClassFactory does not support"

Deze melding verschijnt als bestanden die nodig zijn voor de integratie niet correct zijn geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 7, Vista og Windows Server 2008:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op [ENTER].
 5. Typ CD\ en druk op [ENTER].
 6. Typ CD "Program Files" en druk op [ENTER] (indien u 64-bit Windows hebt dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op [ENTER].
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op [ENTER].
 9. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op [ENTER].
 11. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Klik met rechts op de Mamut snelkoppeling en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Klik op het tabblad Snelkoppeling en klik op de knop Doelzoeken (Find target).
 4. Een venster met de programma bestanden van Mamut zal nu openen. Laat dit venster open staan.
 5. Ga in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 7. Selecteer en sleep het bestand Redemption.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 8. Klik op OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 9. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 11. Selecteer en sleep het bestand MbsAddIn.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 12. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 13. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 14. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 15. Selecteer en sleep het bestand GBAAPI.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 16. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.


Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen verschijnt de melding: "Invalid call to initClass, You have to send UserID..."

Er is dan een probleem met de locale account instellingen van Outlook of een programma van een derde partij dat een koppeling maakt met de e-mailserver.

Oorzaak 1: Er zit een fout in de instellingen van de e-mail acount en Mamut kan het standaard e-mail adres niet vinden

Maak een back-up van de e-mail bestanden in de map C:\Documents and settings\<uw gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Verwijder vervolgens het e-mailaccount in Outlook en maak het opnieuw aan.

Oorzaak 2: Outlook is opgezet met een e-mailaccount naar een ‘third party’ programma voor koppeling naar speciale e-mailservers

Een voorbeeld hiervan is ‘Outlook Connector’ voor verschillende servers als ‘Kerio’ en ‘Mdeamon’. Deze servers slaan informatie over de e-mail en e-mailaccount op een hele andere plaats op dan gebruikelijk en Mamut kan hierdoor het e-mailaccount niet vinden.

De enige oplossing is om een nieuw e-mailacount aan te maken met standaard instellingen voor MAPI, POP3 of Exchange.


Bij het klikken op de knop om e-mailadressen op te halen verschijnt de melding 'Error in MAPILogonEx: MAPI_E_CALL_FAILED'

Deze melding verschijnt indien er problemen zijn met de Mamut database of met de bestanden voor de integratie.

Oorzaak 1: Er is een probleem met de indexering van de database

U gaat als volgt te werk:

 1. Start het programma MDataTools.exe (C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools).
 2. Kies tabblad Onderhoud en klik op Reindexeren.
 3. Klik op Volgende en Volgende.
 4. Klik op Voltooien.

Oorzaak 2: Mamut bestanden voor de integratie zijn niet correct geregistreerd

U kunt dit oplossen door de bestanden opnieuw te registreren.

U gaat als volgt te werk in Windows 7, Vista og Windows Server 2008:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op [ENTER].
 5. Typ CD\ en druk op [ENTER].
 6. Typ CD "Program Files" en druk op [ENTER] (indien u 64-bit Windows hebt dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op [ENTER].
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op [ENTER].
 9. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op [ENTER].
 11. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Klik met rechts op de Mamut snelkoppeling en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Klik op het tabblad Snelkoppeling en klik op de knop Doelzoeken (Find target).
 4. Een venster met de programma bestanden van Mamut zal nu openen. Laat dit venster open staan.
 5. Ga in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 7. Selecteer en sleep het bestand Redemption.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 8. Klik op OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 9. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 11. Selecteer en sleep het bestand MbsAddIn.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 12. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 13. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 14. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 15. Selecteer en sleep het bestand GBAAPI.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 16. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.

Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen verschijnt de melding: 'OLE IDispatch exception code 0 from OutlookAddin: ActiveX Component can't create object'

Dit wordt veroorzaakt doordat bestanden die Mamut nodig heeft voor de integratie niet correct zijn geregistreerd.

U gaat als volgt te werk in Windows 7, Vista en Windows Server 2008:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op [ENTER].
 5. Typ CD\ en druk op [ENTER].
 6. Typ CD "Program Files" en druk op [ENTER] (indien u 64-bit Windows hebt dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op [ENTER].
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op [ENTER].
 9. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op [ENTER].
 11. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Klik met rechts op de Mamut snelkoppeling en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Klik op het tabblad Snelkoppeling en klik op de knop Doelzoeken (Find target).
 4. Een venster met de programma bestanden van Mamut zal nu openen. Laat dit venster open staan.
 5. Ga in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 7. Selecteer en sleep het bestand Redemption.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 8. Klik op OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 9. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 11. Selecteer en sleep het bestand MbsAddIn.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 12. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 13. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 14. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 15. Selecteer en sleep het bestand GBAAPI.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 16. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.

Als in de gebruikerkaart wordt geklikt op de knop met de drie punten om het e-mailadres op te halen verschijnt de melding: Ongeldige registersleutel: IniFile

Dit kan drie verschillende oorzaken hebben:

Oorzaak 1: De registersleutel is niet correct

U gaat als volgt te werk:

 1. Start het programma Regedit.
 2. Blader naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mamut\Mamut.
 3. Dubbelklik op de regel IniFile.
 4. Kopieer het pad naar het bestand Mamut.ini.
 5. Ga naar Start - Uitvoeren en plak hier het pad.
 6. Controleer dat u het bestand Mamut.ini kunt openen en dat in het bestand de naam van de server, instans en systeemdatabase correct zijn. De juiste namen kun u in Mmaut vinden via Beheer - Instellingen - Andere instellingen - Andere programmas.
 7. Indien het pad niet correct is dient u het pad in het register te corrigeren of Mamut.ini naar de locatie te kopieren die het register aangeeft.

Oorzaak 2: De bestanden die Mamut gebruikt om contact te maken met de database zijn niet correct

U dient de bestanden opnieuw te registreren.

U gaat als volgt te werk in Windows 7, Vista en Windows Server 2008:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Ga naar Start en typ CMD.
 3. Klik met rechts op CMD.exe en kies Als administrator uitvoeren.
 4. Typ C: en druk op [ENTER].
 5. Typ CD\ en druk op [ENTER].
 6. Typ CD "Program Files" en druk op [ENTER] (indien u 64-bit Windows hebt dan typt u: CD "Program Files (x86)").
 7. Typ CD Mamut en druk op [ENTER].
 8. Typ Regsvr32 Redemption.dll en druk op [ENTER].
 9. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.
 10. Typ Regsvr32 MbsAddIn.dll en druk op [ENTER].
 11. Controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens op OK.

U gaat als volgt te werk in Windows XP en Windows Server 2003:

 1. Sluit Outlook en minimaliseer alle programmas.
 2. Klik met rechts op de Mamut snelkoppeling en kies Eigenschappen (Properties).
 3. Klik op het tabblad Snelkoppeling en klik op de knop Doelzoeken (Find target).
 4. Een venster met de programma bestanden van Mamut zal nu openen. Laat dit venster open staan.
 5. Ga in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 6. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 7. Selecteer en sleep het bestand Redemption.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 8. Klik op OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 9. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 10. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 11. Selecteer en sleep het bestand MbsAddIn.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 12. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.
 13. Ga nogmaals in Windows naar Start en kies Uitvoeren (Run).
 14. Verwijder de tekst in het uitvoer venster en typ: REGSVR32 <spatie>.
 15. Selecteer en sleep het bestand GBAAPI.dll uit het venster van stap 4 naar het uitvoervenster achter de tekst die u hebt getypt.
 16. Klik OK en controleer dat de melding die verschijnt aangeeft dat de registratie is gelukt. Klik vervolgens nogmaals op OK.

Oorzaak 3: Microsoft SQL Server Native Client is niet correct geinstalleerd

Download deze van de website van Microsoft en installeer deze:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=df0ba5aa-b4bd-4705-aa0a-b477ba72a9cb&displaylang=en 
Indien u de 32 bit versie van Windows gebruikt dan heeft u het bestand sqlncli.msi nodig. Indien u de 64-bit versie van Windows gebruikt dan kiest u voor het bestand sqlncli_x64.msi.