Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Hoe kan ik de Mamut Virtual Printer volledig herinstalleren?

Mamut Support ID: M-02025169
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 5 december 2014

Omschrijving

Indien het noodzakelijk is om de Mamut Virtual Printer volledig te herinstalleren om het afdrukken naar PDF goed te laten functioneren, kunt u hiervoor de onderstaande stappen volgen. Wij adviseren u hierbij uw systeembeheerder te betrekken.

 1. Log in Windows in als Administrator.
 2. Ga naar Start – Configuratiescherm – Printers en apparaten (Devices and printers) en verwijder alle printers met de naam Mamut Virtual Printer of Amyuni.
 3. Ga in Windows naar Start – Uitvoeren Voer in: services.msc en klik op OK. Navigeer in de lijst naar de service Print Spooler, klik hierop met de rechtermuisknop en kies voor Herstarten. Als alternatief kunt u eventueel de pc herstarten.
 4. Ga weer naar Start - Configuratiescherm – Printers en apparaten – Eigenschappen van afdrukserver (Print Server Properties).
  In Windows Vista kunt u hiervoor de Alt-toets op uw toetsenbord gebruiken.
  In Windows 7/8/10 en Server 2008/2012 kunt u een willekeurige printer selecteren, vervolgens wordt de optie Eigenschappen van afdrukserver (Print Server Properties) zichtbaar in de werkbalk.
 5. Selecteer het tabblad Stuurprogramma’s (Drivers).
 6. Klik op Wijzig stuurprogramma-instellingen (Change Driver Settings).
 7. Verwijder alle drivers van Amyuni door deze te selecteren en te klikken op Verwijder (Remove). Kies ervoor om zowel de driver als het driver package te verwijderen.
 8. Sluit Eigenschappen van afdrukserver (Print Server Properties) en herstart opnieuw de Print Spooler of de pc zoals beschreven in punt 3.
 9. Start het programma regedit (via Start - Uitvoeren - Voer in: regedit.exe en klik op OK).
 10. Navigeer naar HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\
 11. Verwijder hier alle mappen genaamd Amyuni of Mamut Virtual Printer.
 12. Klik met de rechtermuisknop op Software en selecteer New - Key.
 13. Maak de sleutel aan genaamd Mamut Virtual Printer 6.
 14. Klik met rechts op de sleutel Mamut Virtual Printer 6 en kies Machtigingen (Permissions).
 15. Klik op Toevoegen (Add), voeg de gebruiker Iedereen (Everyone) toe en geef deze Volledige toegang (Full control).
 16. Klik op OK.
 17. Sluit regedit.
 18. Ga naar de map waar de programmabestanden van Mamut zijn geïnstalleerd (standaard is dat C:\Program Files (x86)\Mamut).
 19. Klik met de rechtermuisknop op Install.exe en kies Uitvoeren als Administrator.
 20. Controleer dat de printer wordt geïnstalleerd. Indien er een foutmelding verschijnt, kunt u hiervan een schermafbeelding sturen naar support@mamut.nl.
 21. Ga naar Start – Configuratiescherm – Printers en apparaten (Devices and printers) en controleer dat de Amyuni Document Converter is geïnstalleerd.
 22. Klik met de rechtermuisknop op Amyuni Document Converter en kies Printereigenschappen (Printer Properties).
 23. Hernoem de printer naar Mamut Virtual Printer 6.
 24. Klik op het tabblad Poorten
 25. Controleer hier dat de poort NUL: aanwezig en geselecteerd is.
 26. Indien deze poort niet aanwezig is, klik dan op Poort toevoegen.
 27. Selecteer Lokale poort en klik op Nieuwe poort.
 28. Geef als naam NUL: en klik op OK.
 29. Klik op Sluiten en selecteer in het tabblad Poorten de poort NUL:.
 30. Klik op Toepassen.
 31. Klik op OK.
 32. Start Mamut vervolgens via de rechtermuisknop en kies voor Uitvoeren als Administrator.
 33. Druk een willekeurig rapport in Mamut af naar PDF.