Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Kan niet schrijven naar \\SERVER\MAMUT\....

Mamut Support ID: M-02023510
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2011

Omschrijving

Het verschijnsel 'Kan niet schrijven naar \\SERVER\MAMUT\BACKUP\' kan zich voordoen wanneer een Server met Active Directory wordt gebruikt.

Dit heeft te maken met de gebruikersrechten die zijn toegekend aan de domeingebruiker, of de gebruikersgroep van het domein.

Hiervoor zijn twee oplossingen:

  1. Wijzig de rechten voor de gebruiker of gebruikersgroep in Active Directory zodat zij wijzigingen op de SQL databases kunnen uitvoeren.
  2. Voeg de gebruikers met beheerdersrechten toe in de SQL Server 2005 Surface Area Configuration. Wanneer u gebruik maakt van SQL Server 2008 R2 kunt u contact met Mamut support opnemen via 020-3552900, we kunnen u dan verder helpen.

De Active Domain rechten voor een gebruiker of een groep dienen te worden ingesteld door de beheerder van de server en worden niet door Mamut ondersteund.

Het toevoegen van een beheerder in SQL Server 2005 Surface Area Configuration kunt u als volgt doen (dit dient door de beheerder op de server uitgevoerd te worden):

  1. Open SQL Server 2005 Surface Area Configuration via Start – Alle programma’s – Microsoft SQL server 2005 – Configuration Tools – SQL Server Surface Area Configuration.
  2. Klik op Add New Administrator.
  3. In de rechterbovenhoek dient u de gebruiker te wijzigen naar DOMAIN\Gebruikersnaam (de gebruikersnaam is de gebruiker die de foutmelding krijgt).
  4. Klik op de knop met de twee pijlen naar rechts zodat alles wat u aan de linkerkant ziet, aan de rechterkant staat (zie ook onderstaande schermafbeelding).
  5. Klik op OK.

De foutmelding op de cliënt is nu verholpen.

Let op! De bovenstaande procedure werkt alleen wanneer de SQL Server is geconfigureerd om als Network Service te worden uitgevoerd. U kunt dit als volgt controleren:

Ga naar Start – Alle programma’s - Microsoft SQL Server 2005 - Configuration Tools - SQL Server Configuration Manager. Klik aan de linkerzijde op SQL Server 2005 Services en vervolgens in het hoofdvenster klikt u dubbel op SQL SERVER(instancenaam).Controleer nu op het tabblad Log on dat bij de optie Logon as: Built-in account staat aangevinkt en Network Service in de afrollijst staat.