Technische ondersteuning

Kan niet schrijven naar \\SERVER\MAMUT\....

Mamut Support ID: M-02023510
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 09 november 2017

Omschrijving

De melding 'Kan niet schrijven naar \\SERVER\MAMUT\BACKUP\' kan worden weergegeven wanneer een Server met Active Directory wordt gebruikt.

Dit heeft te maken met de gebruikersrechten die zijn toegekend aan de domeingebruiker, of de gebruikersgroep van het domein.

Hiervoor zijn twee oplossingen:

  1. Wijzig de rechten van de gebruiker of gebruikersgroep in Active Directory, zodat zij wijzigingen in de SQL-databases kunnen aanbrengen. De Active Domain-rechten voor een gebruiker of een groep moeten door de beheerder van de server worden vastgelegd en worden niet door Mamut ondersteund.
  2. Voeg de gebruikers met beheerdersrechten als administrator toe aan de SQL Server 2008/2012.