'Door de aansluiting met AccountView zetten we met één druk op de knop alle facturen over'

Empirion Groep over de efficiencyverbetering dankzij Visma Severa

Van groeipijnen...

Na tien jaar is Empirion uitgegroeid tot een gezond, goed draaiend bedrijf dat de top-500 werkgevers in Nederland bedient met zijn verzuimsoftware. Het aanbod van Empirion bestaat uit abonnementen, projecten en consultancy. De verschillen in de inzichten die horen bij deze soorten dienstverlening moest de te kiezen oplossing kunnen leveren.

De systemen die zij tot dan gebruikten voldeden niet meer. Na analyse van de bedrijfsprocessen van verkoop tot en met facturatie hadden zij goed in kaart gebracht welke behoeften zij hadden. Als software-ontwikkelaar was Empirion zeer kritisch bij de selectie van een goed pakket. Flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn naast de functionaliteit van wezenlijk belang in de keuze.

...naar sturing dankzij inzicht

De gewenste inzichten in de verschillende soorten projecten leidden naar Visma Severa. Daarin vond Empirion de functionele mogelijkheden, de gebruiksvriendelijkheid én de gewenste flexibiliteit.


Over Empirion

Empirion is leverancier van de verzuimsoftware VerzuimXpert.
De software stelt hr-professionals in staat om verzuim in kaart te brengen, te volgen en te voorkomen. Daarmee helpt Empirion bedrijven kosten van verzuim beheersbaar te houden en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

www.empirion.nl

De oriëntatie

Door de groei van Empirion werd het noodzakelijk om de tot dan toe gebruikte systemen te vervangen. Excel voldeed niet meer, maar had een belangrijk voordeel: flexibiliteit.

Door kritisch te kijken naar hun eigen processen en in kaart te brengen wat de gewenste werkwijze is, had Empirion een duidelijke wensenlijst. De verschillende soorten diensten vragen om een flexibele oplossing, die bovendien de structuur biedt om projecten professioneler uit te voeren.

Tijd om te
professionaliseren

Abonnementen,
fixed fee en
uurtje-factuurtje

Geen andere oplossing kan dit faciliteren

De zoektocht bleef natuurlijk niet beperkt tot Visma Severa. Toch kon geen ander systeem de verschillende vormen van werken en factureren ondersteunen.

Zowel de abonnementen als fixed fee als de nacalculatie-afspraken kunnen vanuit Visma Severa worden gefaciliteerd. Zelfs binnen hetzelfde project. Softwarespecialist Empirion heeft geen andere oplossing kunnen vinden die dit ook kon.

Vanaf de start bewijst het systeem zich

Visma Severa heeft bij de demonstratie al laten zien dat het aan de wensen en eisen van Empirion voldoet. Bovendien kan je zelf in het systeem wijzigingen doorvoeren op basis van je veranderende wensen. Zonder daar een consultant voor in te hoeven schakelen.

Dankzij de koppeling met AccountView scheelt het de administratie bovendien een dag werk per week. Met een druk op de knop komen de verkoopfacturen in de boekhouding en met dezelfde handeling worden de betaalstatussen weer teruggegeven in Visma Severa. Beide systemen tonen altijd de actuele stand van zaken.Het scheelt een dag
administratie per week