Partnerinformatie

System Development Kit / ITF

Deze cursus is bedoeld voor softwareontwikkelaars die uitbreidingen willen maken op AccountView. Stapsgewijs leert u de verschillende mogelijkheden kennen van de System Development Kit (SDK) van AccountView, zoals het toevoegen van eigen Business Rules (voor het uitvoeren van extra validaties), het aanpassen van dialogen en vensters en het gebruik van de SDK Object Wizard.

Aan bod komt verder het ontwikkelen van Header/Detail Objects (vensters met een blad- en regelgedeelte), eigen dialogen toevoegen, de nummermanager van AccountView gebruiken (bijvoorbeeld voor het automatisch uitdelen van factuurnummers), en automatisch testen met de Integrated Test Facility. Ook wordt aandacht besteed aan het aanpassen van AccountView-processen zoals het verwerken van verkooporders of het journaliseren van dagboekbladzijden.

Voorkennis

Cursisten moeten vooraf de cursussen Integratie met AccountView en Designing Advanced Business Configurations hebben gevolgd. Daarnaast is programmeerervaring in Microsoft Visual FoxPro vereist. Gedegen kennis van de algemene werkwijze van AccountView is aan te bevelen. Als voorbereiding kunt u daarvoor ook de cursus Professioneel werken met AccountView Team en Business volgen.

Onderwerpen

  • Bestaande Business Objects aanpassen
  • Eigen Business Objects ontwikkelen
  • AccountView nummermanager
  • BusinessReporter als ontwerptool voor SDK-rapporten
  • Eigen dialogen ontwerpen
  • API_Process Class 
  • Gegevens van uitbreidingen overnemen naar het nieuwe boekjaar.
  • Na een update SDK-projecten bijwerken vanuit de centrale installatie.
  • Integrated Test Facility 
  • Versie-onafhankelijke uitbreidingen.